satellitradio

radiosändning från satellit direkt till lyssnarnas mottagare. – Satellitradio blev vanligt i USA och Kanada på 00‑talet. Satellitradio når stora områden på markytan jämfört med marksänd radio, och har hög kapacitet – alltså utrymme för många kanaler. – I USA fanns det först två operatörer av satellitradio, Sirius och XM, som i början av 2007 gick samman till SiriusXM (länk). I Kanada finns ett dotterbolag med samma namn. – Lyssnarna måste betala en abonnemangsavgift (därför kallas det också för pay radio), men i gengäld är sändningarna fria från reklam och det finns ”smala” kanaler. – Innehållet i satellitradio i USA regleras inte av FCC, vilket har lett till att svärjande radiopratare som Howard Stern (länk) har gått över till satellitradio. – Sändningarna görs på frekvenser runt 2,4 gigahertz. De är digitala och kodade och kräver speciella mottagare, som oftast är kombinerade med vanliga FM- och AM‑radiomottagare. Mottagarna är inte större än andra radioapparater. – SiriusXM hade länge problem med ekonomin, men får fler och fler lyssnare, främst för att de flesta nya bilar i USA har mottagare som kan ta emot SiriusXM:s sändningar. – Sändningarna från satellit når inte Sverige, oavsett om man har mottagare och abonnemang, men programmen sänds också över internet till betalande lyssnare. – På engelska: satellite radio.

[radio och tv] [rymden] [ändrad 21 april 2020]

strömmande

(streaming) – om video och musik på internet: som spelas upp för mottagaren samtidigt som det överförs. Mottagaren behöver inte vänta på att en komplett fil har laddats ner. När det gäller radio och tv på internet skulle detta inte ens vara möjligt, eftersom sändningarna rullar på dygnet runt. – Det finns två huvudtyper av strömning:

  1. live streaming – direktströmning – fungerar för lyssnaren som direktsändning i radio och tv. Mottagaren hör inte nödvändigtvis sändningen från början, utan kan komma in när som helst – som när man slår på en radio. Alla åhörare hör och ser samma sak ungefär samtidigt (att det inte blir exakt samtidigt, som med vanlig radio, beror på att dataöverföring tar olika lång tid till olika mottagare). Direktströmning används också för datorgenererat material som spel;
  2. on-demand streaming – beställströmning – ljud eller video skickas till mottagaren på begäran. Så fungerar tjänster som Youtube och Spotify. Strömmande teknik används av sådana tjänster dels därför att man utgår från att användarna inte har tålamod att vänta tills hela filen har laddats ner, dels för att förhindra kopiering av materialet. Det lagras aldrig något som kan kopieras på hårddisken hos mottagaren, utom en mindre buffert.

– Se också Datatermgruppen (länk).

[film] [publicering] [radio och tv] [strömmande] [videoteknik] [ändrad 25 oktober 2022]

4k

bildformat för tv och bildskärmar med ungefär 4 000 bildpunkter (pixel) på bildens lång­sida. Det ger extra hög upp­lösning jämfört med till exempel HDTV. Det finns flera vanliga 4k-format: 4096⨯2304, 4096⨯2160, 4096⨯2034 och 3840⨯2160 (känt som 4K UHD). – k i 4k står för tusen. Förkort­ningen 2k kan på samma sätt stå för bild­­format med runt 2 000 bildpunkter på lång­sidan. (Båda förkort­ning­arna skrivs oftast med stort K, alltså 2K och 4K, men när k står för tusen ska bok­­staven k enligt internationell standard vara liten). – Se också 8k.

[bildskärmar] [radio och tv] [upplösning] [ändrad 10 december 2019]

churn

  1. – i telekombranschen: bortfall [av kunder]. – Jämför med retention (kundlojali­tet). – Se också link churn;
  2. – inledande monolog i talat radioprogram i USA;
  3. – verbet to churn kan över­­sättas med spotta ur sig, mala på eller veva på. To churn out email messages betyder att spotta ur sig e‑post. (Ordet to churn betyder från början att kärna [smör] eller att mala.)

[radio] [språktips] [telekom] [ändrad 4 mars 2020]

spektrum

inom elektronisk kommunikation: de radiofrekvenser som används för informationsöverföring. Det omfattar radiofrekvenser som används för radio, tv, kommunikationsradio, mobiltelefoni och trådlösa nätverk. – Se också spektrumförvaltning. – I allmän bemärkelse är spektrum en kontinuerlig följd av frekvenser: regnbågen är ett spektrum av synliga elektromagnetiska frekvenser – färger. – I ännu mer allmän betydelse används det om något som förekommer i högre eller lägre grad, till exempel autismspektrum. – På engelska: spectrum.

[fysik] [mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 5 maj 2020]

spektrumförvaltning

reglering av användningen av radio-­spektrum. – Till radiospektrum räknas radio­frekvenser som kan användas för radio, tv, mobiltelefoni, kommunikations­radio och tråd­lös dataöver­föring. Syftet med spektrumförvaltning är att uppnå effektiv användning av radiofrekvenserna (frekvenstilldelning), förebygga störningar och andra tekniska problem samt att samarbeta med andra länder för att förebygga störningar och skapa inter­nationella tekniska standarder. – Se också refarming. – Spektrumförvaltning i Sverige sköts av PTS. – På engelska: spectrum management.

[mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 5 januari 2021]

refarming

spectrum refarming – spektrumskifte – omfördelning av radiofrekvenser. Frekvensområden får nya användningsområden, vanligtvis för att underutnyttjade frekvensområden ska utnyttjas mer effektivt. – Se också spektrumförvaltning.

[mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 5 januari 2021]

Joost

Niklas Zennströms och Janus Friis vilande projekt för överföring av tv och video på internet. – Pro­jektet blev känt sommaren 2006 under namnet ”The Venice project”. Det byggde på samma tekniska kommunikationssystem som Skype och Kazaa†, alltså på Global index. Namnet Joost blev officiellt i januari 2007. Systemet användes under något år. I juli 2009 med­delade Joost att före­taget drar sig tillbaka från konsumentmarknaden för att enbart sälja teknik till mediebolag. Senare samma år såldes företagets tillgångar. Själva företaget lades inte ner, men det hade inte längre någon verksam­het – se joost.com/pause (stängd).

[datakommunikation] [nerlagt] [radio och tv] [videoteknik] [ändrad 11 maj 2017]

digitalbox

sammandragning av digital-tv-box – anordning som tar emot digital‑tv‑sändningar och omvandlar signalen så att den kan visas i en vanlig tv. Digitalboxen omvandlar digitala signaler till analoga och kan också dekomprimera signalen. Oftast en liten låda som placeras ovanpå tv:n. Den har vanligen plats för ett kort från tv‑operatören, vilket behövs om man vill se andra tv‑kanaler än de som är gratis. En digitalbox som bara tar emot gratiskanaler (fri‑tv‑kanaler) kallas för fribox. – På engelska: set‑top box – ett ord som har använts om flera olika slags tilläggsutrustning som placeras ovanpå tv:n.

[hårdvara] [radio och tv] [ändrad 12 november 2018]