i logik: tecken för ekvivalens. (Tecknet har tre streck, vilket inte alltid syns på bildskärmen. Om du också här ser ett fjärde, lite längre, streck underst, ignorera det.) – Tecknet ≣ är likvärdigt med tecknen ⇔ och ↔. – Jämför med hamburgarmeny.

[logiska symboler] [tecken] [ändrad 5 mars 2022]

tilde

tecknet ~. – I webb­adresser (URL:er) står tilde för en sammandragen URL. På tilde-tecknets plats ska det egentligen stå en rad filnamn, åtskilda av sned­streck. Men dem slipper man alltså att skriva ut. – För att skriva ~ fristående behövs två knapptryckningar: först på tilde‑tangenten (den brukar finnas till höger om Å), sedan på mellanslagstangenten. – Se också dödtangent;

  • – Egent­ligen hör tecknet tilde hemma i spanska och portugisiska, där det alltid står över en bokstav: español (spanska för spanska), João (portugisiska för Johan);
  • – Inom matematik används fristående tilde som tecken för ungefär, men då ska det egentligen pla­ce­ras i höjd med ett bindestreck. Avancerade ordbehandlare placerar tecknet på olika höjd, beroende på om det är fristående eller står över en bokstav;
  • – I formell logik kan tilde stå för negation: ~A utläses som icke‑A (”det är inte sant att A”). Ett annat tecken för negation är ¬;
  • – i nät- och SMS-språk kan tilde före och efter ett ord eller en fras ~så här~ markera sarkasm.

[logiska symboler] [matematik och logik] [nät- och sms-språk] [tecken] [ändrad 17 mars 2022]