consumer backyard

konsumentsnack – det som sägs och skrivs om ett företag och dess pro­dukter i sociala medier, på bloggar och i andra sammanhang som före­taget inte har någon kontroll över. Uttrycket används om sådana om­dömen som företag vill samla in och analysera. Konsumentsnack på internet är enklast att samla in, så i praktiken står uttrycket consumer backyard mest för det. – Man talar också om brand backyard – de dis­kus­sions­forum, kommentarsfält och annat som företaget (the brand) själv tillhandahåller.

[marknadsföring] [sociala medier] [21 juni 2017]

prankvertising

bluffar, genomarbetade skämt eller annat uppseendeväckande som inslag i reklamkampanj. Prank = upptåg, hyss, spratt.

[marknadsföring] [ändrad 18 januari 2018]

luftfiber

uttryck som användes av bredbandsoperatören Boxer (länk) i marknadsföringen av bred­bands­abonne­mang med trådlös anslutning (radiolänk). Meningen var att man skulle associera till optisk fiber. Boxer fälldes 2016 av Reklam­ombuds­mannens opinionsnämnd (länk) för att ha använt uttrycket. Det ansågs vara vilse­ledande reklam.

[marknadsföring] [ändrad 11 december 2017]

search risk

sökmotorrisk – den fara som sökmotorer kan utgöra för företag. Ett företag (eller annan organisation) som inte har en hög placering i en sökmotors rankning riskerar att få färre besökare, färre kunder och därmed lägre intäkter. Sökmotorer förväntas ranka webbsidor med hjälp av opartiska algoritmer, men det går naturligtvis inte att utesluta att de är pro­gram­me­rade för att avsiktligt miss­gynna vissa före­tag, personer eller orga­ni­sa­tioner. – Uttrycket search risk myntades av e‑posttjänsten Protonmail.

native content

i reklam: artikelliknande text som i själva verket är ett slags betald annons. Kallas också för native advertising. Man brukar ange två kriterier:

  • native content är skrivet i en berättande, journalistisk stil och ska inte vara öppet säljande. Grafiskt är det utformat så att det liknar redaktionellt material i den publikation (tryckt tidning eller webb­pub­li­ka­tion) som det ingår i. Det ska stå bland redaktionella artiklar, inte för sig. Men det ska tydligt markeras att det inte är redaktionellt material;
  • native content ska inte ha till uppgift att locka läsarna att besöka en webb­sida eller göra något annat aktivt. Allt man vill ha sagt ska finnas i texten. Syftet ska vara att påverka läsarens benägenhet att välja en viss produkt eller tjänst.

– Läs också om ordet native.

[marknadsföring] [ändrad 2 juli 2017]

viral loop

viral cykel – process för viral marknadsföring. Cykeln börjar när en person kommer i kontakt med en ny produkt. Personen prövar den, och om hon gillar den så berättar hon för sina vänner, som i sin tur prövar produkten, gillar den och berättar för sina vänner… Detta anses vara en viktig del i att göra en ny produkt känd.

[marknadsföring] [ändrad 19 april 2018]

konfigurator

(configurator) – program som låter användaren sätta samman en komplett produkt från ett sortiment av beståndsdelar. Oftast bildbaserad, så att man steg för steg ser hur det blir. – Konfiguratorer är vanliga på bil­till­verkarnas webbsidor: besökaren kan välja färg, inredning, fälgar, extrautrustning och annat och får se hur resultatet blir och vad det skulle kosta. – En minneskonfigurator är ett program som hjälper datorägare att hitta rätt minneskrets till sin dator.