unik säljfördel

unik egenskap som skiljer en produkt från konkurrenternas produkter av liknande slag. På engelska: unique selling point eller unique selling proposition, förkortat USP. På svenska kallas det ibland för usp, uttalat som ett ord.

[marknadsföring] [produkter] [17 maj 2018]

psykografi

i marknadsföring: psykografisk segmentering – uppdelning av befolkningen med ledning av individernas åsikter, attityder, livsstil, religion. Detta i avsikt att anpassa riktad marknadsföring till de olika segmenten. Insamling av underlag för psykografisk segmentering kan med fördel göras i sociala nätverk, där många självmant delar med sig av relevant information. På engelska: psychographic marketing, psychographic targeting. – Företeelsen blev uppmärksammad i samband med skandalen runt Cambridge Analytica och Facebook i mars 2018, men den existerade tidigare. – Ett alternativ är demografisk segmentering. Det innebär att man delar in befolkningen efter egenskaper som kön, ålder, hemort, boende, vilken bil de äger (om någon). Det är uppgifter som ofta är tillgängliga i offentliga register som folkbokföringen.

[marknadsföring] [26 mars 2018]

Coalition for better ads

sammanslutning av företag som utvecklar standarder för webbannonser med målet att annonserna inte ska irritera mottagarna. Det ska göra att mottagarna inte frestas att installera annonsblockerare. Koalitionen har fastställt Initial better ads standard (länk) för annonser för datorer och mobiltelefoner. Bland irriterande typer av webbannonser finns:

  • – självstartande videoannonser med ljud;
  • – innehållsblockerande annonser med nedräkning;
  • – poppupp-annonser;
  • – fastklistrade annonser (sticky ads) över en viss storlek.

– Webbläsaren Google Chrome kommer att blockera sådana webbannonser med början den 15 januari 2018. – Coalition for better ads grundades 2016, och bland medlemmarna finns bland andra Facebook, Google och Microsoft. – Se betterads.org.

[marknadsföring] [organisationer] [17 januari 2018]

koncepttest

(proof of concept, PoC) – demonstration av att en idé är genomförbar. Det kan innebära att man bygger en föreslagen teknisk anordning i liten skala (en prototyp): om den fungerar i liten skala kan man anta att den också fungerar i full skala. Man kan då gå vidare med produktutveckling och till­verk­ning. Termen används i liknande betydelse inom system­ut­veck­ling och i marknadsföring.

[marknadsföring] [projektarbete] [5 november 2017]

dark ad

dunkel annons – webbannons som riktar sig till en bestämd målgrupp och som visas bara för den målgruppen. Målgrupperna skapas genom pro­fil­er­ing av användare i sociala medier. Uttrycket dark ad har främst använts om annonser på Facebook, som i september 2017 beslöt att sluta publicera sådana annonser: alla annonser på Facebook ska därefter ha angiven av­sänd­are och vara åtkomliga för alla. Bakgrunden är att dark ads utan an­given avsändare uppges ha publicerats i stor skala under pre­si­dent­valet 2016 och att det uppges att personer från Ryssland har köpt mängder av dark ads för att påverka kongressen. – Se detta meddelande.

[kartläggning] [marknadsföring] [politik] [sociala medier] [21 oktober 2017]

consumer backyard

konsumentsnack – det som sägs och skrivs om ett företag och dess pro­dukter i sociala medier, på bloggar och i andra sammanhang som före­taget inte har någon kontroll över. Uttrycket används om sådana om­dömen som företag vill samla in och analysera. Konsumentsnack på internet är enklast att samla in, så i praktiken står uttrycket consumer backyard mest för det. – Man talar också om brand backyard – de dis­kus­sions­forum, kommentarsfält och annat som företaget (the brand) själv tillhandahåller.

[marknadsföring] [sociala medier] [21 juni 2017]

prankvertising

bluffar, genomarbetade skämt eller annat uppseendeväckande som inslag i reklamkampanj. Prank = upptåg, hyss, spratt.

[marknadsföring] [ändrad 18 januari 2018]