caging

  1. – bearbetning av svaren på en kampanj med direkt­reklam eller en in­samlings­kampanj. En caging list är en adress­lista med an­teckningar om svar, be­ställningar, bidrag, returnerade brev och annat. En caging agent hanterar bi­drag till in­samlings­kampanjer för en klients räkning;
  2. – voter caging – metod att hindra med­borgare från att rösta. Man postar mass­utskick till registrerade väljare. De brev som kommer i retur (”adressaten okänd”) an­vänds för att ifråga­sätta den personens rösträtt – hon bor ju inte i valkretsen.

CGM

  1. förkortning för consumer-generated media – kon­su­ment­­pro­ducerade medier: bloggar, webb­sidor, kommentarer på diskussions­forum, i synnerhet när kommentarerna gäller före­tag och pro­dukter. Konsumentproducerade medier anses som en allt viktigare faktor i marknads­föring. – Se också användarskapat innehåll;
  2. – förkortning för computer graphics meta­file, se webCGM.

[bildbehandling] [förkortningar på C] [grafik] [marknadsföring] [ändrad 28 december 2018]

alpha pup

på svengelska: alfakid[s] – den coolaste ungen i gänget, den som de andra rättar sig efter. (Pup=valp.) Benämningen används i marknads­föring: om man får alfa­kidsen att gilla en ny pryl så kommer de andra ungarna också att gilla den. – Jämför med generation alpha.

[jargong] [marknadsföring] [ändrad 1 januari 2018]

early adopter

föregångare, tidig användare, pionjär – en som tidigt skaffar nya produkter och hakar på nya trender. Observera stavningen: adopter med o. – Motsatsen är laggard (eftersläntrare).

[it-folkgrupper] [marknadsföring] [ändrad 29 november 2018]

sökordspackning

(keyword stuffing eller bara word stuffing) – att ha med samma ord många gånger på en webb­sida. Orden kan stå i texten eller i dold text. Syftet brukar vara att sidan ska få en hög pla­ce­ring i sök­motorer när någon söker på det ordet. Därför har sök­motorer program som upp­täcker sök­ords­pack­ning och dis­kvali­fi­cerar sök­ords­packade sidor. – Sök­ords­pack­ning kan också göras av utom­stå­ende genom att de, där det är möjligt, skriver kom­men­tarer på webb­sidan och späckar kom­men­taren med sökord. Det kan vara sa­botage: utom­stående an­vänder sök­ords­pack­ning för att få sök­motorer att diskvalifi­cera sidor som sabotören ogillar.

[marknadsföring] [missbruk] [sökmotorer] [ändrad 5 september 2018]

nyckelordsköp

(keyword buying) – det att en annonsör betalar en sökmotor för att en annons ska visas varje gång någon söker på ett visst sökord. – Detta är kontroversiellt i de fall när ett företag köper rätten att annonsera när någon söker på en konkurrents företagsnamn eller produktnamn. När man söker på företaget A:s namn får man alltså se en annons för konkurrenten B.

[marknadsföring] [sökmotorer] [ändrad 14 juni 2018]

dimension

  1. – om databaser: typ av data som kan jämföras och sorteras på ett meningsfullt sätt. Dimensioner visas oftast i kolumner i en tabell. En typisk dimension är tid. En annan dimension kan vara intäkter. Tid kan delas upp i år, månad, dag och så vidare. Intäkter kan delas upp i för­sälj­ning, ränta med mera. De två dimensionerna kan korsa varandra, så att man kan läsa av intäkter i januari – precis som i en vanlig tabell. – Om man låter fler än två dimensioner korsa varandra, vilket är svårt att åskåd­lig­göra men tekniskt okomplicerat, talar man om flerdimensionella eller multidimensionella databaser;
  2. – i webbstatistik: beskrivande egenskap eller kännetecken, till exempel land, språk, sökord. Dimensioner namnges. Om man räknar hur många besökare som ingår i en dimension kallas det för statistik.

[databaser] [marknadsföring] [webbstatistik] [ändrad 5 september 2018]

klickbete

vilseledande eller överdriven rubrik, annan text eller bild som ska locka folk att klicka på en länk på en webb­­sida. Grova exempel är mer eller mindre pornografiska bilder eller sensationella påståenden om kändisar som, om man klickar på dem, leder till annonser för bantningsmedel. På engelska: click­­bait. Även: klickfälla eller klickrubrik, på engelska clicktrap. – Se också share­­bait.

[marknadsföring] [webbpublicering] [ändrad 11 februari 2018]