geop

inofficiellt multipel­prefix för 1030, alltså en kvintiljon. Kan också skrivas 1 00010. En geop­byte motsvarar tusen bronto-byte, även det en inofficiell beteckning. Ingen av stor­het­er­na har för närvarande någon praktisk an­vänd­ning. – Hur ordet geop har uppkommit och vad det eventuellt betyder är okänt.

[multipelprefix] [ändrad 6 juli 2017]

yotta

multipelprefix för 1024, alltså det tal som skrivs som en etta följd av 24 nollor: en kvadriljon. En yotta­byte är tusen zetta‑byte, och tusen yottabyte blir en bronto‑byte (inofficiell benämning). – Yotta är ett påhittat ord som ska föra tankarna till latinets octo för åtta, eftersom 1 följt av 24 nollor är lika med 1 0008. (Yotta ska inte förväxlas med multipel­­­prefixet yocto, som står för en kvadriljon­­del – 10-24.)

[multipelprefix] [ändrad 10 november 2018]

pica

ett amerikanskt typografiskt mått, 4,2333… millimeter eller 1/6 tum. – En pica är tolv punkter. Pica ligger nära det europeiska typo­grafiska måttet cicero, men är en aning mindre. (Pica är också latin för skata.)

[måttenheter] [typografi) [ändrad 10 augusti 2017]

falsk negativ

miss – det att ett sök­system inte hittar något som ändå finns. Det ger negativt svar (ingen träff), trots att det finns något som det borde ha hittat. – Ex­empel: om ditt spam­­filter släpper igenom spam till din inkorg är det en falsk negativ – en miss. Om prov­­tag­ningen på vårdcentralen säger att du är frisk, trots att du faktiskt är sjuk, är det också en falsk negativ. Ett system som ger ett lågt antal falska negativa sägs ha hög sensitivitet. – Ob­ser­vera: Negativ betyder här att något saknas eller inte påträffas, inte att det är dåligt. Ett negativt prov­svar på cancer är något bra. – På engelska: false negative. – Mot­­satsen, falsk positiv, är en sken­­träff. – Se också falsk avvisning.

[sannolikhet] [testning] [ändrad 4 juli 2020] 

falsk positiv

falskt alarm, skenträff – det att ett sök­system uppger att det har hittat något, trots att det inte är vad söksystemet letar efter. – Exempel: om ett spamfilter klassar e‑post som spam, trots att det inte är ett legitimt meddelande, är det en falsk positiv. Om prov­tagningen på sjuk­huset säger att du är sjuk, trots att du är frisk, är det också en falsk positiv, en sken­träff. – Observera: Positiv betyder här att något finns eller på­­träffas, inte nödvändigtvis att det är bra. Mot­­satsen, falsk negativ, är en miss. – På engelska: false positive. – Se också falsk matchning.

[sannolikhet] [testning] [ändrad 4 juli 2020]

punkt

 1. – på internet: avskiljningstecken i domäner, som i computersweden.idg.se. Utläses punkt på svenska och dot på engelska. – Namn på toppdomäner som .com och .se skrivs vanligtvis med punkt före när namnen står för sig själva. En ensam punkt, dot, står också för rotzonen i domännamnssystemet. Den punkten ska stå sist i domänens namn, men sätts normalt inte ut eftersom den är förutsägbar;
 2. – det minsta måttet i typografi. Det finns en europeisk och en amerikansk punkt:
  • – en europeisk punkt, ”ciceropunkt”, är exakt 0,375 millimeter enligt den standard som gäller sedan 1973. Tolv europeiska punkter blir en cicero, 4,5 millimeter. (Före 1973 var en punkt något större, ungefär 0,376 millimeter med motsvarande aningen större mått på en cicero.) Förkortningen för en europeisk typografisk punkt är 1p;
  • amerikansk typografisk punkt:
   1. – numera: ”postscriptpunkt”, 0,352777… millimeter, exakt 1/72 tum. Tolv punkter bli en pica som alltså är exakt 1/6 tum eller 4,287… millimeter. Detta är det mått på punkt som används i sidbeskrivningsspråket Postscript;
   2. – i äldre amerikansk typografi är en punkt, ”picapunkt”, 0,35136 millimeter. Det går då 72,29 punkter på en tum och en pica blir då 4,216 millimeter. En amerikansk typografisk punkt förkortas 1pt.

  – Typografiska punkter används numera bara för att ange teckenstorlek. Tidigare brukade man ange satsyta (textmassans längd och bredd) och indrag i cicero, men numera anges sådana mått i millimeter. – Skillnaden mellan europeiska och amerikanska punkter är över sex procent, alltså tillräckligt stor för att vara märkbar. (Skillnaden mellan de två olika amerikanska punktstorlekarna är däremot knappast märkbar.) I program för datorstödd typografi brukar man kunna ställa om mellan cicero och pica. Traditionellt används cicero i Sverige, men eftersom de typografiska programmen kommer från USA använder många pica i stället, ofta utan att vara medvetna om det;

 3. – observera att i versionsnumrering använder man punkt som avskiljare mellan huvudversionsnumret och det (eller de) nummer som står för mindre förändringar. Version 3.10 är tionde omarbetningen av version 3, det är inte, som i matematik, samma sak som version 3.1. Punkten motsvarar inte decimalkomma, så den ska inte bytas ut mot kommatecken vid översättning;
 4. – skiljetecknet punkt används på engelska som decimaltecken där vi på svenska använder decimalkomma. Talet pi skrivs 3,14… på svenska men 3.14… på engelska;
 5. – skiljetecknet . kallas på engelska för stop eller full stop;
 6. – se också halvhöjd punkt (tecknet ·).

[domäner] [matematik] [typografi] [ändrad 5 maj 2020]

μ (my)

bokstav som i grekiska alfabetet motsvarar m. På svenska kallas den my, på engelska mu. Används som för­kort­ning för mikro – en miljon­del – se multipel­prefix. Ibland används den latinska bokstaven u som ersättning för tecknet μ. (Mu uttalas ”mjoo” på brittisk engelska och ”moo” på amerikansk engelska.) – Förkortningen mc för mikro förekommer också.

[multipelprefix] [tecken] [ändrad 27 mars 2020]