reaction GIF

reaktions-GIF – rörlig bild i GIF-format, använd som svar på meddelande. En reaktions-GIF kan till exempel visa någon som rycker på axlarna, räcker ut tungan eller får ett raseri­anfall. Det kan vara ett mycket kort klipp ur en film eller tv‑serie, eller något tecknat. – En rörlig GIF‑bild har en varaktighet på några sekunder, men upprepas om och om igen, och är en mycket liten fil, så den kan infogas i elektroniska meddelanden utan problem. – Reaktions‑GIF:ar kan ses som en rörlig motsvarig­het till humörfigurer (smileys). – En samling reaktions‑GIF:ar finns på giphy.com.

[meddelanden] [rörliga bilder] [ändrad 21 januari 2020]

tip of my thumb

I had it on the tip of my thumb – Jag hade det på tummen – jag var just på väg att SMS:a dig när du SMS:ade mig (om samma sak). – Ut­trycket anspelar förstås på on the tip of my tongue – jag hade det på tungan och på att man ofta skriver SMS med tummarna.

[jargong] [meddelanden] [ändrad 3 april 2020]

Tell

ett enkelt meddelandesystem som från början användes i stordator- och minidatorsystem med text­gräns­snitt: kommandot tell med argument skickade ett textmeddelande till valfri användare (en eller flera) i systemet, och det kunde också användas för att skicka instruktioner till program på fjärranslutna system. Tell används fortfarande i några meddelande­system. Det var en föregångare till snabbmeddelanden.

[meddelanden] [ändrad 13 augusti 2020]

grey route messaging

en metod att skicka stort antal SMS utan att be­tala den mot­tagande operatören. Metoden an­vänds för att skicka reklam, se A2P. – Avsändaren an­litar en tjänst i ett annat land än mot­tagarnas land. Av­sändaren ser också till att mobiloperatören i mot­tagarens land inte har terminerings‑avtal om SMS med opera­tören i av­sändar­landet. (Alltså inget avtal om hantering och avgifter – se sam­trafik.) SMS:en kommer ändå fram, men operatören i mottagar­landet kan inte ta ut terminerings­avgift av av­sändaren. – Grey route messaging är inte olagligt, men kostar, enligt upp­gift, operatörerna samman­lagt flera miljarder dollar om året i ute­blivna intäkter. Bland mobiloperatörer diskuteras därför mot­åtgärder som att blockera SMS från av­sändare utan avtal.

[bluff och båg] [meddelanden] [mobilt] [ändrad 5 december 2019]

SMS gateway

en gateway som för­medlar med­delanden från en dator till mobilnätet för överföring till mottagaren som SMS, eller om­vänt.

[meddelanden] [ändrad 28 december 2018]

närvarobaserad

(presence-based) – om tjänster på internet: som kräver att både sändare och mottagare av ett meddelande är anslutna på samma gång. De måste alltså ha datorn eller mobiltelefonen i gång och vara inloggade på den tjänst som förmedlar meddelandena. Vanliga närvarobaserade tjänster är chatt, snabbmeddelanden (instant messaging) och telefoni över internet. (Närvarobaserade tjänster ger ofta möjlighet att lämna korta meddelanden till användare som inte är anslutna. De får meddelandet när de loggar på nästa gång.) – Närvarobaserade tjänster förutsätter närvarobevakning. – Alternativet till närvarobaserade tjänster är till exempel vanlig e‑post: sändaren och mottagaren behöver inte vara anslutna till internet samtidigt, mejlen kommer fram ändå.

[meddelanden] [ändrad 15 oktober 2018]

Tencent QQ

en snabbmeddelandetjänst som drivs av kinesiska Tencent. Kallas oftast bara för QQ. – Tencent QQ är en av världens största sådana tjänster med nästan 807 miljoner aktiva användare (2o18). Huvuddelen av använd­arna finns i Kina, men QQ finns också på engelska, läs mer på Tencents webbsidor (kan vara långsamma).

[meddelanden] [ändrad 12 november 2019]