chatt

(försvenskad stavning av chat) – skriftligt samtal via internet med två eller flera. Varje deltagare ser sina egna och de andras inlägg på en lista och kan svara direkt. Det är tekniskt nära besläktat med snabbmeddelanden (instant messages). – Skillnaden mellan chatt och snabbmeddelanden har luckrats upp. Från början innebar chatt att man anslöt sig till ett chattrum och deltog i samtalet där. Ett chattrum är ett diskussionsforum för skriftliga samtal i realtid. Man chattade med dem som för tillfället var inne i chattrummet. (Men det brukade också vara möjligt att bjuda in personer till en privat chatt.) Snabbmeddelanden innebär däremot att man samtalar skriftligt i realtid med en eller flera bestämda personer. Sedan länge kallas även detta för att chatta, bland annat för att det saknas ett kort och tydligt ord för att samtala genom snabbmeddelanden. – Språk­ligt: Heter det en chatt, flera chattar eller ett chatt, flera chatt? Båda böj­ning­ar­na används, och det finns en betydelseskillnad. Ett chatt brukar betyda ett chattsamtal. En chatt, chatten brukar betyda en chattlinje eller liknande. – Jämför med öl, som ibland heter en öl (en flaska öl, ett glas öl), ibland ett öl (ett slags öl, ett ölmärke). – Läs också om Chatroulette, röstchatt och videochatt.

[meddelanden] [ändrad 19 april 2017]

Mirabilis

det israeliska företag som 1996 lanserade ICQ. – Mirabilis grundades av Yair Goldfinger, Arik Vardi, Sefi Vigiser och Amnon Amir, och köptes 1998 av America Online (numera Aol) som döpte om Mirabilis till ICQ Incorporated. Numera ägs ICQ av ryska Digital Sky Technologies, sedan 2010 Mail.ru Group (länk).

[företag] [meddelanden] [namnbyte] [uppköpt] [ändrad 12 maj 2020]

ICQ

det första stora systemet för snabbmeddelanden. – ICQ lanserades 1996 av det israeliska företaget Mirabilis, som 1998 köptes av America Online, numera Aol. Aol hade då också har ett eget system för snabbmeddelanden, AIM†. AIM sålde 2010 ICQ till ryska Mail.ru Group, numera Digital Sky Technologies. – ICQ utläses I seek you. – Se icq.com.

[meddelanden] [ändrad 19 april 2018]

Off-the-record messaging

även: OTR Messaging – ett tilläggs­program som krypterar snabbmeddelanden (instant messages). – Programmet har flera funktioner: medde­landena krypteras, motparten autenti­seras (du vet säkert vem du samtalar med), för­nek­bar autenti­sering (det går inte att i efterhand bevisa att du har skickat ett visst meddelande) och att det är omöjligt för utomstående att i efter­hand dekryptera dina meddelanden, även om nycklarna kommer på av­vägar. – Läs mer på cypherpunks.ca/otr (från 2016).

[kryptering] [meddelanden] [ändrad 14 januari 2020]

WhatsApp

program för meddelanden mellan smarta mobiler. – Whats­App finns för Android, iOS, Windows Phone† och andra operativ­system. När man installerar pro­grammet på sin tele­fon får man en WhatsApp-adress baserad på tele­fon­numret. Det lagras i Whats­Apps centrala data­bas över an­vändare. An­vändarnas telefon­listor jämförs med data­basen och alla kontakter som också är Whats­App­användare läggs i en särskild kontakt­lista. Whats­App utvecklas av ett amerikanskt företag med samma namn, grundat 2009. – Se whatsapp.com.

[meddelanden] [ändrad 11 juli 2018]

whittling

ett fiktivt kirurgiskt ingrepp i tummen som skulle göra det enklare att SMS:a med mobiltelefoner. (To whittle är att tälja, kreta, karva.) Den (förhoppnings­­vis) påhittade före­te­elsen beskrevs 2007 i en satirisk tidnings­artikel, men togs på allvar, och spreds 2013 fort­farande som sanning. – Se artikel i Engadget (länk).

[kuriosa] [källkritik] [meddelanden] [ändrad 22 november 2017]

Messenger

  1. – nerlagd tjänst för snabbmeddelanden (instant messaging) från Microsoft. Startades 1999 och er­­sattes 2013, utom i Kina, av Skype (som tillhör Microsoft). – Messenger har under åren haft olika namn: MSN Messenger Service, DotNet Messenger Service och Windows Live Messenger Service. Klientprogrammen har haft namn som MSN Messenger och Windows Live Messenger. Det har också funnits klientpro­gram från andra före­tag. – I slutet av 2014 lades Messenger ner även i Kina. – På 1990‑talet fanns det en meddelandetjänst i Windows NT med namnet Messenger. Det var ett helt annat pro­gram, avsett för med­­de­lan­den inom ar­bets­­grupper;
  2. – Yahoo! MessengerYahoos nerlagda tjänst för snabb­­med­­de­lan­den. Den lanserades 1998 och stängdes 2018;
  3. – Facebook Messenger – snabbmeddelandetjänst från Face­book. Finns som app till smarta mobiler. Med appen kan Facebookanvän­dare skicka meddelan­den till var­andra utan att be­höva logga in på Face­books webbsidor;
  4. – se Tor Messenger.

[meddelanden] [nerlagt] [ändrad 12 november 2018]

snabbmeddelande

(instant message, på engelska förkortat IM, på svenska också: direktpost, direktmeddelande eller snabbpost) – elektroniskt meddelande mellan personer som samtidigt är anslutna till internet. Det liknar e‑post, men det finns två skillnader:

  • – snabbmeddelanden har annan form på adresserna: normalt bara ett användarnamn utan snabel‑a (@) och utan efterföljande domän;
  • – kommunikationen går snabbare eftersom meddelandena praktiskt taget omedelbart visas på mottagarens bildskärm i ett särskilt program.

– Ett sätt att förstå skillnaden mellan e‑post och direktmeddelanden är att jämföra med telefon. E‑post är som att kommunicera genom att båda lämnar meddelanden på varandras telefonsvarare. Snabb­med­del­anden är som snabbtelefon. – Tekniken är nära besläktad med chatt och internettele­foni. Snabb­med­del­anden förmedlas vanligen genom gratistjänster på internet. Det är en närvarobaserad tjänst. An­vänd­aren måste skaffa ett klientprogram och registrera ett användarnamn. – Den första snabbmeddel­ande­tjänsten var ICQ, men liknande möjligheter fanns tidigare i Internet relay chat och Bitnet relay chat. ICQ har fått efterföljare som America Onlines (numera Aol:s) AIM†, Microsofts Messenger, Yahoos Messenger och Google Talk†. Ett fritt alternativ är Jabber som också används i Google Talk. – Tekniken har också anpassats för användning inom företag i slutna nät.

[meddelanden] [ändrad 16 augusti 2017]