Tide Pod challenge

ett ”prank” på internet där barn i USA utmanar varandra att äta tvättmedelskapseln Tide Pod. Det hör till att man ska spela in sig själv på video när man äter och lägga ut videon i sociala medier. – Tide Pods har färggranna förpackningar, vilket länge har lockat mycket små barn att äta dem i tron att det är godis. Flera dödsfall och tusentals förgiftningar är kända. Utmaningen sprids däremot med början hösten 2017 bland äldre barn och tonåringar. Tillverkaren startade då en kampanj för att varna för ätande av Tide Pods. Redan 2015 tillsatte tillverkaren denatoniumbenzoat, det beskaste ämne som är känt, till kapslarna för att göra dem oätliga. – Läs mer i Wikipedia.

[dumhet] [hälsa] [mem] [ändrad 23 januari 2019]

doge

en internet-mem från mitten av 2010-talet: bild på en hund av rasen shiba med text skriven på konstig engelska. Hundens ansikte är ofta infogat i en bild, till exempel av en människa, och texten ska vara skriven i typsnittet Comic Sans. – Doge‑språket består av korta uttryck, oftast bara två ord, med felaktiga förstärknings­ord, som ”many happy”. Språkvetaren Gretchen McCulloch (länk) analyserar doge‑språket i denna artikel (arkiverad). – Jämför med lolcat och doggo.

[djur] [mem] [ändrad 26 oktober 2019]

memetik

(memetics) – studiet av mem som en aspekt av mänsklighetens utveckling. Utvecklingen av mem (alltså tankar, idéer, färdigheter) ses som en process som påminner om evolutionen.

[mem] [ändrad 12 juni 2017]

klickmonster

något på internet som får stor spridning på kort tid. Det får alltså många klick. – Ett klickmonster kan vara en text, ett foto, en video eller något annat. Ordet behöver inte ha negativ laddning. Läs också om mem. – Klickmonster.se var en svensk webb­sajt med in­rikt­ning på reklam och medier.

[jargong] [skvaller] [webbpublicering] [ändrad 8 april 2017]

OWL

  1. – web ontology language – ett språk för beskrivning av samband mellan ord i naturliga språk. (Se ontologi.) – Owl är ett verktyg för den semantiska webben. Med språket kan man beskriva för datorprogram hur olika begrepp hör ihop: ek är ett slags träd; träd är ett slags växt, och så vidare. Det finns tre varianter: Owl Lite, Owl DL och Owl Full. – Läs mer på W3C:s webb­sidor (länk). – Läs också om OWL i Wiki­pedia. – Läs också om det nyare SWRL;
  2. Den stereoskopiska betraktningsapparaten Owl, röd, visar bildpar på Brian May.
   Brian Mays Owl.

   Owl – ett stereoskopiskt tittverktyg utvecklat av rockmusikern Brian May (brianmay.com). Det är en anordning av plast som man monterar en smart mobil i och håller framför ögonen. Med en särskild app kan man samtidigt visa två bilder av samma motiv, tagna ur något olika vinklar, på mobilens bildskärm. Ögonen ser var sin av bilderna. Re­sul­tatet blir en tredimensionell effekt. Det är samma princip som i View-Master† och i Google Cardboard. – Se londonstereo.com;

  3. – se också owling.

[hobby] [mem] [programspråk] [språkteknik] [webben] [3d] [ändrad 15 februari 2018]

quantum bogodynamics

låtsasvetenskap om bogus. – Universum beskrivs i kvantbogusdynamiken som ett växel­spel av bogoner, de elementarpartiklar som är bärare av bogus. Bogoner sprids bland annat av tv‑predi­kanter, politiker, begagnade bilhandlare och personer i slips och kostym. Bogonerna absorberas, olyckligt nog, av datorer (som då börjar krångla) och av skatte­betalare. Bogonen har en antipartikel, kluonen. Om en bogon träffar en kluon för­intas båda partiklarna och magisk rök uppstår. – Quantum bogodynamics var en mem i den tidiga hackar-kulturen.

[dumhet] [it-humor] [mem] [ändrad 16 mars 2018]