mem

  1. – (meme) –– det mänskliga kunnandets och vetandets motsvarighet till gener. Alltså tankar, sätt att göra saker samt språk­liga och konst­när­liga uttryck som sprids från människa från människa. –Allt som vi lär oss av varandra kan kallas för mem, alltså sådant som att göra upp eld, ha på oss kläder, koka eller steka köttet innan vi äter det, begrava de döda… – Ordet mem myntades 1976 av bio­logen Richard Dawkins (länk) i boken Den själviska genen. Ordet kommer av grekiska mimema – imitation. –Se också memetik. – Ordet har kommit att användas om bilder, videor och annat som sprids snabbt genom inter­net’, ofta om epidemiska skämt­samma påhitt. Se till exempel breading, cat bearding, Chocolate rain, Hitler, lolcat, plankning, rick­rolling, snel hest och uggling. (Ingen av dessa lär likna vad Dawkins tänkte sig med mem.) Seglivade osanna på­stå­enden kallas på engelska för zombie lies, på svenska faktoider. – Se också klick­monster. – Böjning: Språkrådet rekommen­de­rar att man säger och skriver ett mem – flera mem, men en mem – flera memer förekommer också (se Språkrådets webbsidor). – Tidskriften Wired publicerade 2018 en utförlig historik över mem på internet, se denna länk;
  2. – ibland används mem i den inskränkta be­tydel­sen ’bild med inlagd text (som är humoristisk eller sarkastisk), men det är bara en av många typer av mem.

[mem] [skvaller och rykten] [ändrad 29 juni 2018]

lolcatese

Omslaget till The Lolcat Bible.

avsiktligt felstavad och ogrammatisk engelska som används i texten till lolcats. – I en pionjärgärning har hela Bibeln har över­satts till lol­catesiska, se lolcatbible.com. En över­sätt­nings­tjänst från engelska till lolcatesiska har av någon anledning lagts ner, men programkoden finns bevarad på Drupal, se denna länk. – Se också ar­ti­keln ””Lolcatese –– learn it or eat my dust” av Colleen Dick” (länk) (brukar fungera) och samma artikel på originalspråket, sparad på Way­back Machine: ”Lolcatese u lerns it or eatz mai dust sucka” (länk).

[djur] [kuriosa] [språk] [ändrad 11 december 2018]