virusspam

(virus spam, v-spam)spam som sprider datavirus genom att locka mottagaren att klicka på en länk till en webbsida. Viruset följer med webbsidan vid inläsningen. På så sätt kringgås antivirusprogram, eftersom de oftast inte genomsöker nerladdade webbsidor.

[skadeprogram] [spam]

vitlista

(whitelist) – lista över sådant som ska släppas igenom utan granskning: e‑post från vissa avsändare, program som får köras, etcetera. – Vitlistning är alltså en omvändning av svartlistning, upprättande av listor över sådant som inte ska släppas igenom. (Det finns också grålistning, som inte är ett mellanting.) – I spamfilter är en vitlista en lista över avsändaradresser eller domäner: all e‑post från de avsändarna släpps förbi utan att innehållet analyseras av spamfiltret. E‑post från svartlistade avsändare kontrolleras inte heller av spamfiltret utan kastas i papperskorgen direkt. De meddelanden som når spamfiltret är alltså varken vitlistade eller svartlistade, och kontrolleras därför av spamfiltret.

[e-post] [spam] [ändrad 7 februari 2019]

tjärgrop

tarpit, teergrube – långsam e‑postserver, inställd för att vara långsam för att försvåra spammande. Det finns flera besläktade metoder:

  • – Tarpitting innebär att servern, om den upptäcker att identiska mejl sänds till många mottagare, försvårar spammande genom att vänta några sekunder mellan varje adressat. Det märks knappt om man skickar mejlet till ett fåtal mottagare, men om man skickar till tusentals adressater (och då är det troligen spam) tar det många timmar;
  • – Teergrube innebär att en server som förmedlar e‑post skickar meddelandet ”var god vänta” till avsändarens e‑postserver, som då måste hålla många förbindelser öppna (en för varje adressat). Det leder till att utsändningen går mycket långsamt eller till att servern kraschar. Den metoden måste användas med omdöme, bara mot kända spammares servrar, eftersom den annars också drabbar icke‑spammare. (Teergrube är ett tyskt ord som betyder tjärgrop.)

[e-post] [it-säkerhet] [spam] [ändrad 16 oktober 2019]

splog

spam blogspamblogg, sploggblogg som finns till bara för att höja en annan webbsidas rankning i sökmotorer som Google. Texten är ofta ko­pi­e­rad från andra webbsidor med hög rankning hos Google, och dessutom späckad med länkar till de webbsidor som ska stödjas. – Splogging kan också vara att skriva inlägg i en diskussion på någon annans blogg enbart för att stoppa in länkar till en webbsida i texten. Detta för att indirekt höja den webbsidans rankning i Google och andra sökmotorer. – Jämför med kommentarspam.

[bloggar] [spam] [ändrad 26 november 2017]

spamfilter

program som sorterar ut spam från inkommande e‑post. – E‑post som spamfiltret klassar som spam kan läggas i en särskild mapp, mark­e­ras på något annat sätt eller raderas direkt. – De enklaste spamfiltren utgår från listor med ord som brukar förekomma i spam. Vissa filter gör upp en egen sådan lista gradvis genom att analysera e‑post som användaren manuellt klassar som spam. Spamfilter kan använda statistisk analys (ju fler miss­tänkta ord i ett mejl, desto högre sannolikhet att det är spam) eller bayes­isk analys, som är mer nyanserad. Vissa filter kollar att av­sändar­adress­erna är äkta genom att svara på all inkommande e‑post: kommer det då ett felmeddelande är mejlet antagligen spam. Andra åter stoppar all e‑post från vissa domäner, så kallad blackholing. De flesta spamfilter har svart­listor (av begränsat värde) och vitlistor (lista över avsändaradresser som anses säkra). – Se också grålistning.

[spam]