Chrome app

Google Chrome app – program som startas från webbläsaren Chrome eller i operativsystemet Chrome OS. (Avvecklades i december 2017, se nedan.) Programmen startas från webbläsaren, men ser därefter ut som vanliga program för persondatorer – de saknar till exempel webbläsarnas typiska list. – Google introducerade Chrome apps 2010. De fanns för ner­ladd­ning i Chrome web store (länk). Men 2016 meddelade Google att Chrome apps för Linux, Mac och Windows skulle avvecklas (se blogginlägg), och i december 2017 togs Chrome apps bort från Chrome web store. Motiveringen var att nästan ingen laddade ner dem.

[appar] [nerlagt] [webbläsare] [8 december 2017]

thick app

fet app eller tjock appapp som körs mest på klientsidan, alltså på den mobiltelefon eller surfplatta som appen är installerad på. Alternativet är en thin app, tunn app, som förutsätter att huvuddelen av körningen görs på en server via internet. – Benämningarna anknyter till tunn klient och fet klient i klient-server-system.

[appar] [9 augusti 2017]

DxtER

ett system för diagnos och övervakning av sjukdomar, baserat på iPad, en app och ett antal sensorer. Alla sensorer anbringas på huden, inga nålstick behövs. Enligt utvecklaren Basil Leaf Technologies (länk) kan DxtEr diagnost­i­sera och övervaka 34 sjukdomar, däribland diabetes, förmaksflimmer, lunginflammation, stroke, sömnapné, tbc och urinvägsinfektion. DxtER vann 2017 första priset i tävlingen Qualcomm Tricorder Xprize, se tricorder. – DxtER finns inte att köpa när detta skrivs (juni 2017).

[appar] [medicinsk teknik] [19 juni 2017]

Tor Messenger

en avvecklad app för snabbmeddelanden, baserad på det spårningsblockerande nätverket Tor. Sedan mars 2018 underhålls den inte, och utvecklarna rekommenderar att den inte används. – Tor Messenger kunde användas som klient för alla vanliga nätverk för snabbmeddelanden och chatt, men de företag som tillhandahöll de tjänsterna kunde inte spåra meddelandena längre än till Tor‑nätverket. (Med reserva­tion för att avancerade metoder för att övervaka och analysera trafikflödet ibland kan ringa in avsändaren.) – Tor Mes­sen­ger kan fortfarande laddas ner från denna länk, men läs varningstexten först.

[appar] [meddelanden] [nerlagt] [personlig integritet] [skyddad kommunikation] [ändrad 12 december 2020]

MapSwipe

en app för kartläggning av bebodda platser i svåråtkomliga områden. – Användaren går igenom satellitbilder av dåligt kartlagda områden och markerar bebyggelse, vägar och andra tecken på bosättning genom att klicka på kartan. Organisationen Läkare utan gränser skickar sedan fältarbetare till platsen för att undersöka närmare. – MapSwipe har utvecklats av Läkare utan gränser för att underlätta eventuella framtida hjälpinsatser. Det är en form av crowdsourcing. – MapSwipe finns för Android och iOS. – Se Läkare utan gränsers webbsidor.

[appar] [geo] [hop] [ändrad 5 november 2020]

bakficksapp

app som fungerar utan att användaren behöver göra något. – Med en bakficksapp kan man ha mobiltelefonen kvar i fickan eller handväskan, appen gör vad den ska ändå. Det gäller sådana appar som öppnar dörrar, låser upp bilar och andra tjänster. Sådana tjänster kräver att:

  • användaren kan identifiera sig automatiskt;
  • det finns något slags kommunikation mellan användarens app och en extern anordning (ofta Bluetooth).

– Uttrycket bakficksapp (back pocket app) har blivit känt genom gränssnitts‑experten Golden Krishna – se goldenkrishna.com.

[användargränssnitt] [appar] [ändrad 16 april 2016]