WordPerfect

världens ledande ordbehandlare i slutet av 1980‑talet och i början av 1990‑talet. Kom då från ett amerikanskt företag med samma namn, grundat 1979. Företaget WordPerfect och dess produkt köptes 1994 av Novell†, som ville konkurrera med Microsoft som leverantör av kontorsprogram. Utgången blev att WordPerfect blev undanträngt av Microsoft Word. – Sedan 1996 ägs WordPerfect av kanadensiska Corel. Det ingår i programsviten WordPerfect Office. – Se wordperfect.com– Namnet: Word perfect betyder ordagrann.

[ordbehandling] [ändrad 2 juni 2017]

ren text

(plain text) – oformaterad text – text som har framställts med dator och som enbart innehåller bokstäver och andra skrivtecken, avsedda för mänskliga läsare. Det finns inga dolda instruktioner i texten, alltså inga instruktioner om teckenstorlek, val av typsnitt eller annat. Fördelen med ren text är att den tar minimalt med utrymme och kan hanteras av i stort sett alla program. Ren text är också nödvändig när man skriver programkod som ska kompileras. – Alternativet, formaterad text, kallas för rik text.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 15 mars 2020]

ordbehandlare

  1. – program för ordbehandling. – På engelska: word processor. – Om man ska skriva programkod använder man en enkel typ av ordbehandlare, en editor;
  2. – en speciell dator som är avsedd enbart för ordbehandling. Sådana såldes på 1970‑talet och 1980‑talet, men de försvann när de ersattes av ordbehandlingsprogram för persondatorer. – Den första ordbehandlaren, Data secretary, konstruerades 1968 av Evelyn Berezin†.

[ordbehandling] [ändrad 19 december 2018]

ordbehandling

skrivande och bearbetning av text avsedd för mänskliga läsare i dator. Program för ordbehandling brukar ha funktioner för grafisk utformning av texten, ofta med möjlighet att lägga in illustrationer och dekor. – Termen ordbehandling är en direktöversättning av word processing och anspelar på data processing (databehandling). Program för ordbehandling kallas för ordbehandlare. Funktioner för ordbehandling ingår, i mer eller mindre avancerad form, även i de flesta andra program. – En ordbehandlare som används för att skriva eller bearbeta källkod kallas för editor.

[ordbehandling] [ändrad 16 oktober 2018]