Frugalware

utförande av Linux, avsett för användare med goda förkunskaper. De bör inte vara rädda för rena text­gräns­snitt. Frugal­ware har ut­veck­lats sedan 2004. – Se frugalware.org.

[linux] [ändrad 6 september 2017]

Torvalds, Linus

(1969) – finlandssvensk upphovsman och ägare till Linux. – Linus Tor­valds ut­veck­lade den första versionen av Linux 1991 för att få ett Unix­kompa­tibelt operativ­system för person­datorer med Intel‑processorer. Han var miss­nöjd med Minix, en annan Unix­version för person­datorer, efter­som det krävdes licens­avgift för användning av det. Han utvecklade då Linux och publicerade källkoden samt bad om förslag till för­bätt­ringar, vilket ledde till att Linux fick mycket uppmärksamhet, anammades av många stora it‑företag och så småningom blev världens mest spridda operativsystem. – Sedan 2003 är Linus Torvalds anställd på Open source development lab, tidigare på Transmeta†. – I september 2018 meddelade Torvalds att han tar paus från ledningen av utvecklingsarbetet på grund av ”oprofessionellt beteende”. Torvalds har under årens lopp skällt ut och förolämpat medarbetare och andra för misstag och felbedömningar, och han skriver att han inte förrän nu har förstått hur detta påverkar människor. Se detta meddelande. Han återkom i offentligheten i slutet av oktober 2018. – Linus Torvalds fick 1998 EFF:s pris Pioneer Award (länk), år 2000 Lovelace Medal och 2012 Millenniumpriset för teknologi (länk).

[linus torvalds] [linux] [personer] [ändrad 20 november 2018]

kärna

  1. – (kernel) – den grundläggande delen av ett operativ­system: den del av operativ­systemet som styr pro­cessor, minne och an­sluten ut­rustning. Kärnan fördelar pro­cessorns tid mellan olika arbets­upp­gifter, styr till­delningen av minne och hanterar den tekniska kommunikationen mellan datorns olika delar. Resten av operativ­systemet, till exempel användar­gräns­snitt och driv­rutiner, kallas för system­pro­gram. – Man skiljer mellan mono­litiska kärnor, som ofta bara kallas för kärnor, och system med mikro­kärnor. Skillnaden har upp­stått som ett resultat av att kärnorna har svällt och fått fler och fler funktioner. I en mono­litisk kärna leder detta till två pro­blem, dels att om någon del av kärnan kraschar så kraschar allt, dels att det blir svårt att ändra i kärnan eftersom allt hänger ihop och är svårt att över­blicka. Ett försök att mot­verka detta är att dela upp kärnan i en mikro­kärna och flera så kallade servrar. Mono­litiska kärnor har dock avse­värt bättre prestanda och är därför fortfarande den dominerande principen. – Operativ­system som Linux och Mach är egentligen bara (mono­litiska) kärnor – de måste kompletteras med andra komponenter som filsystem (se Gnu);
  2. (core) – den del av en pro­cessor som utför be­räkningarna – själva kretsen – till skillnad från kapseln och stiften. Flera kärnor kan vara hop­byggda till en flerkärnad (multi­core) processor. Varje kärna kan arbeta oberoende av de andra kärnorna, men de ingår i samma kapsel och delar på an­slutning till krets­kortet. – Fler­kärnade pro­cessorer började bli standard i mitten av 00‑talet, eftersom det visade sig mer energi­effektivt att använda två relativt snabba kärnor än att använda en enkelkärnad, extremt snabb pro­cessor;
  3. – en del­mängd av ett programspråk, core language, som inne­håller allt som behövs för att man ska kunna konstruera resten av programspråket.

Apollo

  1. Project Apollo – kinesiska Baidus (baidu.com) projekt för att skapa en allmänt tillgänglig plattform, baserad på öppen källkod, för självkörande bilar. Den presenterades i april 2017, se pressmeddelande;
  2. – version 8 av Windows Phone†, släppt under 2012;
  3. – det första företaget som sålde det som då kallades för arbetsstationer. För­sta modellen hette Domain och lanserades 1981. Hewlett‑Packard köpte Apollo 1989, och använde sedan namnet som varumärke för sina arbetsstationer i några år;
  4. Apollo syndrome, se Apollonsyndromet;
  5. – se Apollo guidance computer (styrdatorn till Apolloprogrammets månlandare).

– Den grekiska guden Απόλλων heter Apollon på svenska, men Apollo på engelska.

[bilar] [datorer] [företag] [it-historia] [mobilt] [psykologi] [windows] [ändrad 10 juni 2019]

Windows Vista

version av Windows, släppt i januari 2007. Microsofts support för Windows Vista upphörde den 11 april 2017, se pressmeddelande. – Windows Vista hade ett nytt grafiskt användargränssnitt, Windows Aero, och ett antal nya funktioner, men var framför allt gjort för att vara säkrare än tidigare versioner av Windows. För­sälj­ningen av Windows Vista gick ändå långsamt, och många användare föredrog den tidigare versionen av Windows, Windows XP. – Windows Vista gick länge under arbetsnamnet Longhorn. Namnet Windows Vista tillkännagavs den 22 juli 2005. – Micro­soft började officiellt arbeta på det som skulle bli Vista är 2001. Det skulle bli en grundlig omarbetning av Windows, gjord under ledning av Bill Gates själv. Den ursprungliga planen var att det nya operativsystemet skulle bli klart 2004. Men lanseringen sköts upp till slutet av 2006 (då levererades systemet till datortillverkarna), och hela systemet skrevs om från grunden 2004–2006. Det avancerade datalagringssystemet WinFS, som från början skulle bli en viktig del av Vista, utvecklades separat. – På grund av kundernas missnöje med Windows Vista snabbade Microsoft på utvecklingen av efterföljaren, Windows 7, som släpptes i oktober 2009.

[versioner] [windows] [ändrad 30 maj 2017]

WinFS

(”Windows Future Storage”) – numera upplöst projekt för lagring och hantering av data från Microsoft. Målet var att all information som lagras skulle vara sökbar med ledning av beskrivningar av innehållet (metadata), oavsett var den fanns i ett nätverk. WinFS skulle kunna hantera både traditionella databaser och ostrukturerade textdokument, liksom bilder, film och musik i digital form. WinFS skulle inte bara kunna söka information, användaren ska också kunna be det att sortera filer enligt olika kriterier. – WinFS var tänkt att ingå i Windows Vista, men 2004 meddelade Microsoft att WinFS skulle utvecklas oberoende av Vista. 2006 meddelade Microsoft att WinFS inte skulle levereras som en separat produkt, utan att den utvecklade tekniken skulle integreras i andra produkter.

[databaser] [förkortningar på W] [nerlagt] [windows] [ändrad 11 maj 2018]

*buntu

sammanfattande namn på varianter av operativsystemet Ubuntu. – För lista, klicka på länken här nedanför.

[ubuntu] [ändrad 7 september 2017]