service pack

(servicepack, förkortas SP) – samling rättelser och upp­da­te­ringar som Microsoft släpper som en samlad fil. Bara ett fåtal service­ packs (eller inga alls) släpps innan det kommer en ny version av det program de gäller. En rättelse av ett enstaka fel kallas för pro­gram­fix eller patch. Microsoft har i och med Windows 10 ersatt systemet med service packs med Windows Update.

[windows] [ändrad 12 december 2019]

Windows 7

den version av Windows som släpptes i oktober 2009. – Micro­soft slutade sälja Windows 7 direkt till användare i december 2013, men det såldes förinstallerat på datorer i ytterligare ett år. – 2018 framkom det att flera hundra miljoner datorer i världen fortfarande körde Windows 7. Därför beslöt Microsoft att ge betald support för Windows 7 fram till 2023 i stället för, som planerat, till 2020 (se Microsofts webbsidor, en bit ner, och läs om Extended security updates, ESU). Gratissupport för Windows 7 upphörde i januari 2020. – Windows 7 var efterföljare till Windows Vista†, som all­mänt sågs som ett misslyckande, medan Windows 7 fick goda omdömen. – Windows 7 innehöll relativt få nyheter, utan var främst en förbättrad och mindre utrymmeskrävande vidare­utveckling av tidigare versioner av Windows. – Windows 7 var från början ett arbetsnamn, men i oktober 2008 meddelade Microsoft att det skulle bli det officiella namnet på den kommande versionen av Windows. Den hade tidigare varit känd som Blackcomb och Vienna, och det tog över en del funktioner från projektet Longhorn. – Läs mer på Microsofts webbsidor. – Windows 7 följdes i oktober 2012 av Windows 8. – IDG:s artiklar om Windows 7 är samlade på denna länk.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 15 januari 2020]

F1-sårbarhet

(F1 key vulnerability) – inaktuellt: ett skadligt skript som kunde aktiveras i äldre versioner av Windows om man tryckte på tangenten F1 samtidigt som man hade Internet Explorer öppet. Om det då öppnades en dialogruta där användaren uppmanades trycka på F1 borde man inte lyda uppmaningen. Om användaren tryckte på F1 skapades nämligen möjlighet för utomstående att fjärrstyra vissa funktioner i datorn. I andra sammanhang fungerade F1 som vanligt. – Sårbarheten blev känd i mars 2010, se Microsofts webbsidor. Den avhjälptes kort därefter, och kan bara drabba den som har en version av Windows från 2010 eller tidigare och som inte har installerat någon säkerhetsuppdatering sedan 2010. – Sårbarheten drabbade bara Windows 2000† och Windows XP†, och den kunde aktiveras enbart från Internet Explorer.

[inaktuellt] [sårbarheter] [windows] [ändrad 5 februari 2018]

register

  1. – (för engelska registry) – i Windows: förteckning över datorns program, inklusive operativsystemet, maskinvaran, inställningar och information om användare och deras behörigheter. Det används av operativ­systemet för att se vilka resurser som finns i systemet och hur de ska användas. Re­gist­ret omfattar nyckel (key) och värde (value) för varje post i registret. Nyckeln kan beskrivas som namn och adress, värden är de in­ställningar som är knutna till resursen. (Se nyckel-värde.) – Windows system med ett enda centraliserat register skiljer sig från motsvarande hantering av information om resurser i Unix (inklusive Linux med Android och macOS). Windows register anses ha både för- och nack­delar jäm­fört med den mer decentraliserade informationen i Unix;
  2. – minnesutrymme i processorn som tillfälligt håller data — tal eller instruktioner — som hämtas från arbets­minnet och an­vänds i be­räkningar. Register är datorns snabbaste minnen, eftersom de är in­bygg­da i processorn. Ut­bytet av data mellan arbets­minne och register sker automatiskt och är inget som användaren kan eller behöver göra något åt. Data­mängden som ryms i ett register kallas för ord eller (äldre) dator­ord. Varje pro­cessor har många register. Ordlängden i registren i moderna proces­sorer är vanligen 32 bit eller, allt oftare, 64 bit;
  3. – (föråldrat) – i äldre svensk datorterminologi kallades ibland filer för ”register”.

[processorer] [windows] [ändrad 11 december 2019]

Metro

tidigare namn på användar­gräns­snittet i Windows 8. – I augusti 2012 slutade Micro­soft att använda namnet Metro på grund av en konflikt med det tyska företaget Metro AG (metroag.de), och kallar det helt enkelt för Windows 8. Även benämningen Modern UI (UI står för user interface, användargränssnitt) har förekommit. – Metro var från början namnet på Microsofts principer för grafisk design, först tillämpade i Windows Phone† och i Windows 8. I Metro/Windows 8 ska information i första hand visas med text i stor och tydlig stil. Ikoner och andra symboler undviks. Inga skugg­ningar eller andra simulerade tredimensio­nella effekter används. Användargränssnittet (”skrivbordet”) i Windows Phone består av paneler (tiles) kant i kant.

[formgivning] [grafiskt användargränssnitt] [namnbyte] [windows] [ändrad 24 april 2017]

finger

en gammal, numera sällan använd, funktion i Unix. – Finger tar fram kortfattad information om alla som är anslutna till ett nätverk, eller om enstaka användare. Framför allt kan det tala om vem som är innehavare av en given e‑post­adress. Det används för att hämta användarnas plan file. – Finger, som i grunden är ett protokoll, har funnits sedan 1970‑talet. Det specificeras i RFC nummer 1288 (länk). – På grund av att informationen om användarna kunde missbrukas har praktiskt taget alla nätverk stängt av möjligheten att använda finger. – finger har också funnits för Windows. – Finger skrivs ofta, men inte alltid, med liten begynnelsebokstav: finger.

[personlig integritet] [rfc] [unix] [windows] [ändrad 6 december 2018]

Apollo

  1. Project Apollo – kinesiska Baidus (baidu.com) projekt för att skapa en allmänt tillgänglig plattform, baserad på öppen källkod, för självkörande bilar. Den presenterades i april 2017, se pressmeddelande;
  2. – version 8 av Windows Phone†, släppt under 2012;
  3. – det första företaget som sålde det som då kallades för arbetsstationer. För­sta modellen hette Domain och lanserades 1981. Dåvarande Hewlett‑Packard† köpte Apollo 1989, och använde sedan namnet som varumärke för sina arbetsstationer i några år;
  4. Apollo syndrome, se Apollonsyndromet;
  5. – se Apollo guidance computer (styrdatorn till Apolloprogrammets månlandare);
  6. Apollo Management Group (apollo.com), bland annat sedan maj 2021 ägare till Yahoo.

– Den grekiska guden Απόλλων heter Apollon på svenska, men Apollo på engelska.

[bilar] [datorer] [företag] [it-historia] [mobilt] [psykologi] [windows] [ändrad 2 november 2021]

Windows Vista

en version av Windows, släppt i januari 2007. – Microsofts support för Windows Vista upphörde den 11 april 2017 – se pressmeddelande. – Windows Vista hade ett nytt grafiskt användargränssnitt, Windows Aero, och ett antal nya funktioner, men var framför allt gjort för att vara säkrare än tidigare versioner av Windows. Försäljningen av Windows Vista gick ändå långsamt, och många användare höll kvar vid den tidigare versionen av Windows, Windows XP†. – Windows Vista gick länge under arbetsnamnet Longhorn. Namnet Windows Vista tillkännagavs den 22 juli 2005. – Microsoft började officiellt arbeta på det som skulle bli Vista är 2001. Det skulle bli en grundlig omarbetning av Windows, gjord under ledning av Bill Gates själv. Den ursprungliga planen var att det nya operativsystemet skulle bli klart 2004. Men lanseringen sköts upp till slutet av 2006 (då levererades systemet till datortillverkarna), och hela systemet skrevs om från grunden under åren 2004–2006. Det avancerade datalagringssystemet WinFS†, som från början skulle bli en viktig del av Vista, utvecklades separat. – På grund av kunders missnöje med Windows Vista snabbade Microsoft på utvecklingen av efterföljaren, Windows 7, som släpptes i oktober 2009 och blev så uppskattat att många företag fortfarande använde det tio år senare.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 6 november 2019]