kontantkort

  1. – mobiltelefonabonnemang som betalas i förskott. Abonnenten kan ringa tills pengarna är slut, sedan måste hon betala igen. Att betala kallas för ”att tanka” telefonen. Kontantkortsabonnemang kan användas av den som vill vara anonym och ospårbar, men man brukar kunna registrera abonnemanget om man vill. Då får man service av operatören och man kan få sitt nummer i telefonkatalogen;
  2. – kontokort som inte är kreditkort. Vid betalning dras pengarna från ett konto som kunden har satt in pengar på i förväg;
  3. – numera ovanligt: betalkort som inte är knutet till ett konto, utan pengarna ”finns på kortet”. De representeras av sifferserier i ett minne på kortet. Om man tappar kortet tappar man pengarna. –Se Cashkort.

[betalningar] [mobilt] [ändrad 4 oktober 2018]

USSD

unstructured supplementary service data – ett protokoll som mobiltelefoner använder för kommunikation med abonnentens tjänsteleverantör. USSD används bland annat för kontroll av kontoställning, för inbetalning av pengar och för hämtning av information. – Se denna länk.

[förkortningar på U] [mobilt] [ändrad 19 november 2018]

frekvensfrossa

problemet att det används olika frekvenser för 4g i olika länder. Det finns så många olika frekvenser att det i praktiken är omöjligt att bygga en mobiltelefon som klarar 4g överallt i världen.

Jolla

finskt företag som ut­vecklar Sail­fish, ett operativ­­system för smarta mobiler. Det är baserat på Meego. – Jolla började sälja egen­­ut­veck­lade tele­foner med Sail­fish i november 2013. Jolla­­tele­­foner kunde också köra pro­gram för Android. I november 2014 visade Jolla upp en surf­­­platta, Jolla Tablet, men till­verk­ningen upphörde i början av 2016. – I november 2015 ansökte Jolla om skuld­sane­ring. Företaget har sedan dess slutat att ut­veck­la och sälja hårdvara och koncentrerat sig på mjukvara. – Se jolla.com. – Namnet: Jolla är finska för ’jolle’.

[företag] [linux] [mobilt] [ändrad 7 september 2017]

spectrum crunch

frekvensbrist – brist på radiofrekvenser för mobiltelefoni. Även: brist på radiofrekvenser för andra ändamål.

[mobilt] [ändrad 19 december 2019]

spektrum

inom elektronisk kommunikation: de radiofrekvenser som används för informationsöverföring. Det omfattar radiofrekvenser som används för radio, tv, kommunikationsradio, mobiltelefoni och trådlösa nätverk. – Se också spektrumförvaltning. – I allmän bemärkelse är spektrum en kontinuerlig följd av frekvenser: regnbågen är ett spektrum av synliga elektromagnetiska frekvenser – färger. – I ännu mer allmän betydelse används det om något som förekommer i högre eller lägre grad, till exempel autismspektrum. – På engelska: spectrum.

[fysik] [mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 5 maj 2020]

spektrumförvaltning

reglering av användningen av radio-­spektrum. – Till radiospektrum räknas radio­frekvenser som kan användas för radio, tv, mobil­telefoni, kommunikations­radio och tråd­lös data­över­föring. Syftet med spektrumförvaltning är att uppnå effektiv användning av radiofrekvenserna (frekvenstilldelning), förebygga störningar och andra tekniska problem samt att sam­arbeta med andra länder för att förebygga störningar och skapa inter­nationella tekniska standarder. – Spektrumförvaltning i Sverige sköts av PTS. – På engelska: spectrum management.

[mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 7 oktober 2019]

keitai

mobiltelefonjapanska. – Ordet står också för en livsstil i Japan. Fors­karen Mizuko Ito, också känd som Mimi Ito, (länk) har beskrivit den livsstilen i boken Personal, Portable, Pedestrian: Mobile Phones in Japanese Life (MIT Press 2005, se länk).

[it-liv] [mobilt] [ändrad 11 januari 2020]