cell

  1. Cell – avvecklad processor för datorer och konsument­­elektronik, utvecklad av IBM, Sony och Toshiba. Den till­­verkades kom­mersi­ellt i olika utföranden från 2005, men 2009 meddelade IBM att konstruktionen skulle avvecklas, men ersättas av nya, liknande arkitekturer. (Se intervju i Ars Technica.) Processorn användes i Sonys PlayStation fram till 2013. – Cell var en flerkärnad 64‑bitarsprocessor. Kärnorna byggde på IBM:s Power‑processorer. – Cell var avsedd för flera operativ­­system, och anpassad för uppspelning av video och musik. Den kallades ibland för STI Cell pro­cessor efter de tre före­tagen som har utvecklat den. Det fullständiga namnet var Cell broadband engine, förkortat CBE;
  2. – se cellphone och cellular;
  3. – se minnescell;
  4. – ruta i kalkylark – en cell kan innehålla ett tal, text eller en matematisk formel;
  5. – se cellautomat.

[kalkylark] [minnen] [mobiltelefoner] [nerlagt] [processorer] [ändrad 23 april 2018]

smart mobil

(smartphone) – mobiltelefon som också kan användas som dator: man kan hantera e‑post och titta på webbsidor med den, och köra program av ungefär samma slag som på persondatorer – se app. – Smarta mobiler har ett tangentbord med bokstäver och andra tecken, oftast ett virtuellt tangentbord, men ibland med ett mekaniskt tangentbord i miniatyr. De brukar också ha in­byggda sensorer (accelerometer, termometer, fuktsensor och annat), GPS och kompass som utvecklare lätt kan koppla till pro­gram för telefonen. – Smarta mobiler kallas också för smarta telefoner, smarttelefoner, smartmobiler och mobildatorer. – Se också Datatermgruppen (länk). – Motsats: ringtelefon, även kallat dumtelefon (dumbphone); se också funktionstelefon.

[mobiltelefoner] [ändrad 11 februari 2018]