playback

  1. – uppspelning av förinspelad sång och musik medan en artist låtsas sjunga. Detta kallas också för lipsync. Instrumentalister kan samtidigt låtsas spela. Om musiken är förinspelad medan sångaren verkligen sjunger kallas det för singback;
  2. – allmänt: uppspelning av något inspelat. Det kan vara ljud eller bild (eller båda);
  3. playback device – brukar betyda högtalare eller hörlurar (lyssnings­ut­rust­ning);
  4. – jargong: respons.

StegIbiza

en algoritm för att dölja meddelanden i musik. Alltså ett slags steganografi. – Meddelandena kodas som små förändringar i tempot i danslåtar med markerat, statiskt tempo. Förändringarna i tempo är mindre än en procent. Test på dansgolvet visar att ingen av de dansande märker att tempot förändras, men en dator kan uppfatta förändringarna och tolka dem. – StegIbiza har utvecklats av den polska forskaren Krzysztof Szczypiorski. Namnet innehåller steg som i steganografi och Ibiza efter dansställena. – Läs mer i denna artikel.

[kryptering] [musik] [ändrad 1 november 2018]

trumduk

en bordsduk som man kan spela trummor och piano på. – Trumduken har utvecklats av Li Guo (länk) och Mats Johansson (länk) på högskolan i Borås (hb.se). De forskar i så kallad smarta textiler. Trum­duken har inbyggda sensorer som är tryckta på tyg. Trumduken visades upp i början av 2016. – Se smarttextiles.se (borttagen – arkiverad). – Se också nyhetsvideo från Reuters (länk).

[användargränssnitt] [forskning och experimentell teknik] [musik] [ändrad 20 mars 2019]

Youtubify

program som presenterar musik från Youtube i ett webbaserat gränssnitt som liknar Spotify. – Youtubify innehåller inga musikfiler, utan länkar bara till Youtube, så det gör inte intrång i upphovsrätten till musiken. – Programmet har funnits på nätet sedan november 2015. – Youtubify finns på bemusic.vebto.com.

överhörning

(crosstalk) – det att signalen från en ledning kommer in på en an­gräns­ande ledning eller kanal. Signalen ”läcker över”. Ordet användes först om telefoni och ljudinspelningsteknik, men det kan också användas om andra elektriska eller optiska signaler där man inte längre kan tala om ”hörning”. – När det gäller ljud som tas in av fel mikrofon vid en konsert eller in­spel­ning talar man på engelska om spill.

[datakommunikation] [elektronik] [musik] [ändrad 30 juni 2017]

shred

  1. – to shred – att radera säkert – att låta den raderade filen skrivas över flera gånger med slumpvisa serier av ettor och nollor. Syftet är att de raderade tecknen ska bli omöjliga att urskilja, ens med specialverktyg. Det ska bli omöjligt att rekonstruera filen. – Shred är en instruktion i Unix. När termen används om den instruktionen bör den alltså inte översättas;
  2. – att lägga på ”fel” musik på en musikvideo. En sådan video kallas för en shred.

– Grundbetydelsen av to shred är ’att riva sönder’. A shred är en trasa, ett fragment, en smula.

rippa

  1. – allmänt: kopiera ljud, bild, video eller grafik från en informationsbärare till en annan, till exempel från en cd eller dvd till hårddisk, oftast med byte av filformat. Mer formellt: att extrahera innehållet. Det som är viktigt för användaren överförs – musik, bilder – men annan dold information i originalfilen kan tas bort;
  2. – i grafik: att göra om en sida från ett layoutprogram till rastrerad form, så att tryckeriet kan göra en tryckplåt av sidan. Mycket av informationen i layoutprogrammets filformat tas då bort, eftersom den bara finns där för att man ska kunna redigera sidan. När man rippar sidan ska den inte redigeras mer, och därför tar man bort allt som inte beskriver den färdiga sidan;
  3. – motsvarande för musik och film: man kan rippa från en cd eller dvd till hårddisken, normalt med formatkonvertering, och man kan också rippa från hårddisken till cd eller dvd;
  4. – allmänt: sno en fil genom att kopiera den.

– Ordet rippa kommer av engelska raster image processing, förkortat rip. Det kan också anspela på rip off – sno, stjäla, lura till sig, slita åt sig.

polyfon

flerstämmig, bestående av flera självständiga stämmor. – I mobiltelefonernas barndom talades det om polyfona ringsignaler: man kunde spela upp ringsignaler som var flerstämmiga. Detta är sedan länge överspelat eftersom de flesta mobiltelefoner kan ha vilka inspelade ljud som helst som ringsignaler. – Man såg ibland formen polyfonisk, en försvenskning av engelska polyphonic, men det är inte svenska. – Ordet polyfoni används om barockmusik och annan musik där varje stämma är njutbar som en självständig melodi. Nyare musik kan vara flerstämmig, men den är oftast inte polyfon.

[musik] [språktips] [ändrad 11 september 2018]

Ogg Vorbis

filformat för digital musik: ett avgiftsfritt alternativ till MP3. – Ogg Vorbis består av två delar, Ogg och Vorbis. – Ogg är ett filformat för överföring och lagring av ljudfiler, Vorbis är en metod för komprimering och dekomprimering av ljudet. Ogg Vorbis har utvecklats av Xiph.org Foundation (xiph.org). – För digital video finns Ogg Theora. – Namnet: Vorbis är taget från Terry Pratchetts bok Små gudar, medan Ogg inte kommer från figuren ”Nanny Ogg” i Häxkonster av samma författare, utan från nätverksspelet Netrek (länk).

[filformat] [musik] [videoteknik] [ändrad 6 februari 2018]