Amazon Music

program för uppspelning av musik och video som lagrats på Amazon Cloud Drive. Varje användare kan spela musik och video som hon själv har lagrat, eller har köpt från Amazon. Men man kommer inte åt annan musik. (Se music locker.) – Amazon Cloud Player finns som ett webb­läsar­baserat program som kan köras på alla vanliga person­datorer och som en app för mobil­tele­foner. Hette tidigare Amazon cloud player. – Läs mer på Amazons webbsidor.

[musik] [ändrad 2 maj 2017]

sampling

tagning av stickprov (engelska samples):

  • – i it: mätning av en kon­ti­nu­er­lig signal (som musik) med jämna mellanrum; när det gäller in­spel­ning av musik tiotusentals gånger i sekunden. (Man digiti­serar ljudet.) Antalet mätningar per sekund kallas för samplingsfrekvens. Man utgår från att ingen betydelsefull informa­tion går för­lorad mellan mätningarna, förutsatt att de sker tillräckligt tätt. (Se Nyquists lag.) Sampling är en förutsättning för att analoga signaler ska kunna behandlas med digital teknik;
  •  – i statistik innebär sampling att man tar stickprov ur en större grupp och sedan utgår från att slutsatser om den undersökta gruppen också gäller för den större gruppen.

[informationsinsamling] [musik] [statistik] [ändrad 31 januari 2019]

GarageBand

program från Apple för skapande av musik på Macintosh. – Användaren kan göra musik enbart med datorn genom att spela in stämmor med tangentbordet (eller med en extern klaviatur), använda för­in­spel­ade slingor eller ansluta musikinstrument. Det ingår ett stort antal in­stru­ment­ljud. Man kan också importera musik i midi-format. – Garageband ingick tidigare i programsviten iLife†. – Se apple.com/mac/garageband/.

[applikationer] [musik] [ändrad 6 juli 2015]

Apple Music

Apples musiktjänst. – Den pre­sen­te­ra­des på kon­fe­rensen WWDC i juni 2015, och bygger på Beats, en tjänst för ström­mande musik som Apple köpte 2014, och på musiken i iTunes. Dess­utom ingår en så kallad radio­kanal, Beats 1, alltså en webb­sajt med ström­mande musik som har valts ut av en disc­jockey, och ett socialt nätverk som heter Connect. (Jämför med det kortlivade Ping†.) Apple Music är också integrerad med Siri. – Tjänsten gick igång den 30 juni 2015 i hundra länder, däribland Sverige. – Apple Music är avgiftsbelagd. Priset är 99 kronor i månaden för en person. – Se apple.com/music.

[musik] [webbtjänster] [ändrad 12 juni 2017]

Hymn Project

ett sedan länge försvunnet program som tog bort kopieringsskyddet från musikfiler från iTunes, så att de kunde spelas och kopieras fritt. Den anonyma upphovspersonen hävdade att detta var i enlighet med upphovsrätten. Sedan 2008 är programmet i praktiken oåtkomligt. Webbplatsen hymn‑project.org är sedan länge nere. –  Namnet: Hymn påstods vara en förkortning för Hear Your Music aNywhere.

[försvunnet] [musik] [upphovsrätt] [ändrad 12 juni 2020]

iTunes

  1. – tidigare: ett program från Apple för lagring, uppspelning och sortering av musikfiler. Det har ersatts av Apple Music. – iTunes följde från 2001 med alla Macintosh‑datorer, men det avvecklades vid lanseringen 2019 av Catalina (version 10.15 av macOS). Fanns från 2003 också för Windows. – Äldre versioner av iTunes finns på apple.com/itunes. iTunes var gjort för att fungera ihop med musikspel­a­ren iPod och med iPhone. – Se också Hymn Project† (nerlagt). – Jäm­för med Amazon Cloud Player och Google Play Musik;
  2. – Apples webbplats som säljer musik och filmer samt pro­gram från Apple. – iTunes Store, förkortat ITMS – I iTunes Store ingår också App Store som har program för iPhone och Mac. iTunes Store kommer att finnas kvar när programmet iTunes avvecklas. 

[musik] [namnbyte] [produkt / tjänst] [ändrad 21 oktober 2020]

Soundhound

en app för musikigenkänning. – Sound­hound kan känna igen låtar som användaren spelar upp, sjunger eller nynnar. Det kan också visa texten. Sound­hound kommer från ett företag med samma namn, se soundhound.com. Sound­hound har också utveck­lat appen Hound, som kan svara på talade frågor. – Läs också om Shazam.

[appar] [musik] [ändrad 11 september 2018]

Red book

specifikationerna för CD med musik (eller annat ljud), utgiven 1980 av Sony och Philips. Standarden är inte all­mänt till­gänglig. – Läs mer i Wikipedia.

[optiska diskar] [ändrad 17 januari 2015]