RIAA

  1. Recording industry association of America – den amerikanska musikbranschens intresse­organisation när det gäller upp­hovs­rätt. RIAA har fastställt definitioner av typer av brott mot upphovsrätten: klicka här;
  2. – standard för gravering av vinyl­skivor, fast­ställd av RIAA (se ovan). RIAA‑standarden anger bland annat att bas­toner ska för­svagas när de graveras på vinyl­skivor – annars skulle bas­tonerna ta för stor plats på skivan. När man spelar upp musiken måste man kom­pensera för detta. Anslutningen för skiv­spelare på äldre för­stärkare har därför ett RIAA‑steg som (bland annat) för­stärker bas­tonerna. Många nyare förstärkare saknar RIAA‑steg, och därför har många nyare skiv­spelare för vinyl ett inbyggt RIAA‑steg. Det finns också separata RIAA‑steg att köpa.

[förkortningar på R] [ljudinspelningar] [organisationer] [upphovsrätt] [ändrad 12 maj 2017]

Beats

Beats Electronics – amerikanskt musikföretag som 2014 köptes av Apple. – Beats hade den strömmande musik­tjänsten Beats Music, som från den 30 juni 2015 ingår i Apple Music. Beets tillverkar också hör­lurar, hög­­talare och ljud­över­förings­teknik under varu­märket Beats by Dre. I maj 2014 blev det känt att Apple köper före­taget (se press­med­delande). – Vid kon­fe­rensen WWDC i början av juni 2015 presenterades Apple Music, som bygger på Beats Music och iTunes. (Varumärket Beats Music används alltså inte längre.) Ljud­tek­niken mark­nads­förs fortfarande under varu­märket Beats by Dre (länk).

[företag] [musik] [uppköpt] [ändrat 12 juni 2017]

Songbird

  1. – ett nerlagt musikprogram, skrivet i öppen källkod som alternativ till iTunes och liknande. Songbird lades ner 2013;
  2. – ett program som hittade och kände igen musikfiler på internet, även om de var lagrade under förvrängda namn. – Songbird utvecklades av pianisten Travis Hill för att hitta upphovsrättsligt skyddad musik på Napster, men det kunde anpassas för andra system för utbyte av musikfiler på internet. Songbird visades upp våren 2001. Av allt att döma nerlagt sedan dess.

[musik] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 3 oktober 2018]

FLAC

Free lossless audio codec – komprimerings­algo­ritm (kodek) och filformat för inspelad musik i digital form. Ger exakt kom­pri­me­ring, det vill säga att en musik­fil i FLAC-­format efter uppack­ning blir identisk med origi­nal­filen. FLAC är popu­lärt för klas­sisk musik och bland lyss­nare med höga krav på ljud­kva­li­tet, eftersom det kan ge lika bra ljud som en CD. – Läs mer på FLAC-projektets webbsidor. – FLAC är det ljud­format som an­vänds i musikspela­ren Pono.

[förkortningar på F] [musik] [ändrad 5 oktober 2018]

LOLA

  1. – ett program för musikaliskt samspel över nätet. LOLA har använts för konserter där musiker på över tusen kilo­meters avstånd har spelat tillsammans. Publiken märkte inte för­dröj­ningen. (Det mänskliga örat reagerar på fördröj­ningar på över 30 milli­sekunder.) För att för­seningar inte ska uppstå körs LOLA på speciella nät­verk. – LOLA har utvecklats på konser­va­toriet i Trieste i Italien, och körs där på universitetsnätveket GARR. – Namnet: Står för low latency, se latens. – Läs mer här;
  2. – Lola – ett beskriv­nings­språk för hårdvara, utvecklat av Nicholas Wirth i Schweiz. – Läs mer här;
  3. – Lola 8 – en serbisk skol­dator från 1982, se Wiki­pedia.

[förkortningar på L] [musik] [persondatorer] [programspråk] [strömmande] [utbildning] [ändrad 23 juni 2017]

ISMN

international standard music numberinginternationellt standardmusiknummer – identifikationskod för tryckta noter, sånghäften och tillhörande material (men inte för böcker om musik och inte för inspelningar av musik). Används i hela världen. – Läs mer på Kungliga Bibliotekets webbsidor. – För inspelningar av musik och för musikvideor används ISRC‑nummer. För musikaliska verk som sådana används ISWC. – Se även ISAN, ISBN, ISRN, ISSN och ASIN.

[arkiv och bibliotek] [böcker] [förkortningar på I] [musik] [ändrad 4 september 2018]

ISWC

  1. – International semantic web conference – årlig konferens om den se­man­tiska webben. Har anordnats sedan 2002. – Se denna länk;
  2. – International standard music work code – internationell standard för iden­ti­fi­e­ring av musikaliska verk. Numret identifierar musiken som sådan, oavsett hur den sprids och spelas. För noter finns en annan standard, ISMN, och för inspelningar finns standarden ISRC. – Läs mer på iswc.org.

[förkortningar på I] [konferenser] [musik] [språkteknik] [webben] [ändrad 22 maj 2017]

SBR

spectral band replication – en ljudkomprimeringsteknik som ger god kvalitet vid strömmande uppspelning via internet. Ingick tidigare i Dolby Pulse. – SBR används i format som aacPlus, Mp3Pro och Layer-2+SBR samt i det kinesiska DVD-alternativet EVD. – Vid komprimeringen skärs större delen av diskanten bort. Den rekonstrueras vid uppspelningen med ledning av bas- och mellanregistret plus vissa kodade ledtrådar. – Tekniken utvecklades av det svenska företaget Coding Technologies, som 2007 köptes av Dolby.

[ljudinspelningar] [musik] [ändrad 18 april 2018]