LOL

laughing out loud eller lots of love. – Se också LOLX och loller­skates. – Lollage är när man använder för­kort­ningen LOL till övermått. Enligt en undersökning som Facebook gjorde i maj 2015 är LOL på tillbakagång i USA. Haha, hehe och emojier hade blivit mycket vanligare. – Se denna länk. – Jäm­för med LULZ och JSPM. – Se också lolcat.

[nätspråk] [ändrad 6 augusti 2019]

U

  1. – standardmått (U=unit) för höjden på datorer och annan utrustning som ska monteras i rack. En U är 1,75 tum, alltså 44,45 millimeter;
  2. – U – i nätspråk: alternativ stavning av you.

[hårdvara] [måttenheter] [nät- och sms-språk] [ändrad 17 maj 2018]

Yolo

  1. – billig smart mobil, utvecklad för den afrikanska marknaden av Intel i samarbete med den kenyanska operatören Safaricom (länk). – Yolo visades först upp i januari 2013, och säljs i afrikanska länder för ungefär tre hundra kronor. Tele­fonen har blivit en fram­gång. – Den kan användas som basstation för wi‑fi: flera an­vändare kan alltså ansluta till inter­net genom tele­fonen. – Se Intels webb­sidor;
  2. YOLO – you only live once.

[förkortningar på Y] [lågprisprodukter] [mobiltelefoner] [nät- och sms-språk] [ändrad 22 augusti 2018]

roxxor

i internetjargong: ett berömmande uttryck. Består av ordet [this] rocks fram- och bak­länges. – Skrivs ofta r0xx0r (med nollor).

[nät- och sms-språk] [ändrad 8 juni 2020]

IRL

in real lifei verkliga livet – om sådant som in­träffar i den fysiska världen till skillnad från den virtuella. – ”Vi borde träffas IRL”: inte träffas bara i chatt eller i ett socialt nät­verk på internet. – Se också the big room, fleshmeet, kött­världen, the real reality och det oklick­bara samt digital dualism. – Inbitna datoranvändare anser att innebörden i IRL bättre fångas av AFK.

[förkortningar på I] [nät- och sms-språk]  [utanför datorn] [ändrad 12 april 2020]

humörfigur

(smiley) – enkel figur som i textmeddelande visar en känsla, attityd eller reaktion. – De enklaste humörfigurerna är sammansatta av tecken på tangentbordet, till exempel :-) för leende, ;-) för blinkning, :-( för ledsen. Många ordbehandlare, e‑postprogram och mobiltelefoner byter automatiskt ut dessa teckenkombinationer mot små bilder (☺ 😉 ☹). – En humörfigur kan också kallas för emotikon (emoticon), förkortat emot (en emot, flera emoter, engelska emote), humör­gubbe, humör­symbol eller smilis. Namnet smilis / smiley uppstod därför att den första humörfiguren var :-), alltså ett leende. – Läs också vad Dataterm­gruppen skriver (länk). – Från Japan har emojier spritt sig över världen, och det finns också introjier för intro­verta. – Den första kända humörfiguren i datatext, se på Carnegie Mellon‑universitetets webbsidor, användes den 19 september 1982 av Scott E Fahlman (länk)Carnegie Mellon-universitetet. Liknande kombinationer av tecken användes dock redan 1967 i maskin­skriven text, se Snopes (länk). 2009 hittade New York Times något som kan vara en humörfigur i utskriften av ett tal som Abraham Lincoln höll 1862, se här. – Läs också om assicon och reaction GIF.

[nät- och sms-språk] [tecken] [ändrad 10 juni 2021]