olaga integritetsintrång

kriminell spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter. – Det kan gälla den drabbades sexualliv, nakenbilder (till exempel så kallad hämndporr), sjukdomar och uppgifter om att någon har utsatts för brott eller befinner sig i en utsatt situation. Förutsättningen för att sådant ska vara brottsligt är att det sker utan den berördas medgivande och att det får allvarliga konsekvenser för den det gäller. Det krävs också att bilderna eller uppgifterna har spritts till mer än ett fåtal personer. Straffet är fängelse i högst två år, i grova fall i upp till fyra år. – Förslaget fanns i utredningen Integritet och straffskydd (länk), som lades fram i februari 2016 och antogs av Riksdagen i november 2017 (se Riksdagens webbsidor). – Läs också om näthat, näthot och nätmobbning.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [lagar] [personlig integritet] [ändrad 12 januari 2018]

Fulfiltret

en app som byter ut kränk­ande och ned­sätt­ande ord i med­de­lan­den mot beröm­mande ord. Ord som idiot, hora och mongo byts auto­ma­tiskt ut mot snälla ord som skön­sångare, full­poäng­are och geni. – Ful­filtret har ut­veck­lats av Läns­för­säk­ringar (länk) för att minska mobb­ning, och finns för gratis ner­ladd­ning för Android och iOS. – Läs också om Rethink.

[förföljelser] [ändrad 6 maj 2018]

Trolljägarna

svenskt tv-program där anonyma näthatare (i programmet kallade troll) spårades upp och kon­fronterades. Programmet leddes av Robert Asch­berg och sändes första omgången 2014, sedan våren 2015, sedan våren 2019. Jurist­professorn Mårten Schultz medverkade, se intervju i Resumé: länk. – Se tv3.se/trolljagarna.

[näthat] [ändrad 23 januari 2019]

Sarkeesian, Anita

(1983) – amerikansk-kanadensisk feministisk nätaktivist med inriktning på datorspel. Hon har bland annat i tv-serien Tropes vs. women kritiserat hur kvinnor fram­ställs i dator­spel. – Anita Sarkeesian har utsatts för nät­­för­följelse, bland annat när hon samlade in pengar på Kick­­starter för sin video­­blogg. Hot ledde till att hon 2014 ställde in ett planerat före­­drag på Utah state university. Anita Sar­keesian skriver bloggen Feminist frequency (länk). – Se också Gamergate.

[förföljelse] [personer] [spel] [ändrad 17 oktober 2017]