Sarkeesian, Anita

(1983) – amerikansk-kanadensisk feministisk nätaktivist med inriktning på datorspel. Hon har bland annat i tv-serien Tropes vs. women kritiserat hur kvinnor fram­ställs i dator­spel. – Anita Sarkeesian har utsatts för nät­­för­följelse, bland annat när hon samlade in pengar på Kick­­starter för sin video­­blogg. Hot ledde till att hon 2014 ställde in ett planerat före­­drag på Utah state university. Anita Sar­keesian skriver bloggen Feminist frequency (länk). – Se också Gamergate.

[förföljelse] [personer] [spel] [ändrad 17 oktober 2017]

Quinn, Zoë

(1987) – en oberoende amerikansk datorspels­utvecklare. Förutom för datorspel är Zoë Quinn känd som ofri­villig huvud­person i skandalen Gamergate 2014, där hon blev hotad med våldtäkt och mord. – Efter Gamer­gate var hon med och startade sajten Crash Override som ger stöd åt personer som utsätts för nät­för­följelse. 2017 gav hon ut boken Crash override: How Gamergate (nearly) destroyed my life, and how we can win the fight against online hate (länk). – Hennes mest kända spel är Depression quest, ett textbaserat spel som återger hur det är att vara de­pri­me­rad (se depressionquest.com). Hon har också startat Game developer help list (länk), ett forum för spel­utvecklare. – Zoë Quinns webbsidor finns på unburntwitch.com.

[förföljelser] [personer] [spel] [ändrad 3 september 2019]

swatting

försök att få polis eller insats­styrkor att göra en obefogad utryckning till en persons hem genom att man lämnar falska upp­­gifter till larmnummer (911 i USA, 112 i Europa). Efter­som samtal till larm­­nummer kan spåras använder swattare ofta tekniker för falsk nummer­pre­sen­ta­tion. Det är en form av trakasserier som bestraffas hårt i USA. – Ordet: Kommer av SWAT, Special weapons and tactics: ameri­kanska polisens insats­­styrkor, men påminner också om ord som swatting flies – smälla flugor.

[förföljelser] [ändrad 10 maj 2019]

digital dirt

”digital dynga” – pinsamma yttranden som en person har publicerat på internet, och som senare kan användas emot henne; mindre smickrande sanna eller osanna påståenden som andra har publicerat om en person. – Se också blottar­kultur, digital hang­over, digital tatuering, cyber­disinhibi­tion, Gyges effect, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bankruptcy, rätt att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [förföljelse] [sociala medier] [ändrad 22 december 2019]

Gamergate

en infekterad debatt om sexism och kvinnohat i datorspelsvärlden. – Gamergate in­leddes i augusti 2014 när den amerikanska spel­ut­vecklaren Zoe Quinn ut­sattes för trakasserier på nätet efter att hennes före detta pojkvän Eron Gjoni hade lagt ut be­skyllningar, varav en del gällde sexualitet, mot henne. Hon ut­sattes därefter för anonyma hot om våld­täkt och blev mordhotad. – Hän­del­serna ledde till en omfattande diskussion om datorspel, dator­spelarnas mentalitet och hur kvinnor behandlas i datorspelsvärlden. – Läs också om Anita Sarkeesian och om filmen GTFO.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [ord på -gate] [skandaler] [spel] [ändrad 6 juli 2017]

nätmobbning

(cyberbullying) – mobbning som görs med sms, snabb­med­delanden, telefon­­sam­tal eller genom text och bilder på webb­sidor. – Med­delandena kan vara hotelser, föro­lämp­ningar och för­tal eller bilder och video med skrämmande eller kränkande inne­håll. Kallas också för cyber­­mobbning. – Ordet an­vänds oftast när det gäller skol­ung­domar som nätmobbar andra ungdomar som de känner. Jäm­för med näthat, som drabbar personer som nät­hataren inte känner personligen. – Se också näts­talkning och stalk­ning. – Läs också om doxing, hämnd­porr, insta­gram-målet, makro­­mobb och om Rethink och Ful­filtret, program som mot­verkar nät­mobbning. – Språkligt: På engelska skiljer man mellan bullying och mobbing. Bully­ing är när en person, en bully, eller ett par personer trakasserar eller miss­hand­lar någon. Vanligtvis gäller det skol­ungdomar. På svenska pennalism eller översitteri. Mobbing är när många personer – en mobb – gör samma sak. (Man kan också på engelska tala om mobbing när man menar att en folk­massa utan onda avsikter tränger sig på, till exempel för att komma nära en idol.) På svenska brukar både bullying och mobbing översättas med mobbning, men det är olika dynamik. – Läs också om näthot.

[förföljelser]

nätstalkning

personförföljelse (stalkning) på nätet: hot, förolämpningar, för­tal, ovälkomna sexuella inviter och andra trakasserier mot en en­skild person med hjälp av e‑post, webb­­sidor, in­lägg i diskussionsforum, SMS och andra elektroniska kommu­nika­tions­­medel. – Nätstalkning är straff­bart i Sverige (se olaga för­följelse) och i en del amerikanska delstater. – På engelska: cyberstalking. – Ordet kommer av cyber och stalkning – personförfölj­else (se också stalker site). – Om det drabbar barn och skolungdom kallas det också för nätmobb­ning. – Jäm­­för med doxing, hämnd­porr, näthatare och makromobb.

[förföljelser] [ändrad 4 oktober 2018]