Unity

ett grafiskt användargränssnitt som användes i Ubuntu fram till 2017. Därefter återgick Ubuntu till vanliga Gnome. Se inlägg på Ubuntus blogg. – Mer exakt var Unity ett skalprogram för Gnome. Det fanns i två versioner, Unity och Unity 2D, som såg nästan likadana ut, men som skilde sig i uppbyggnad. Den vanliga benämningen Unity 8 eller Unity8 syftar på den sista versionen av Unity. – Organisationen UBports (ubports.com) utlovade 2017 att den skulle fortsätta att utveckla Unity (se denna länk), men arbetet tycks ha avstannat. – Se också unity8.io.

[grafiskt användargränssnitt] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 12 augusti 2019]

Linux

Tux
Pingvinen Tux, symbolen för Linux.

ett Unixkompatibelt operativsystem som har blivit ett av de tre viktigaste operativ­sys­temen. Det har blivit den viktigaste kon­kur­renten till Windows, i synnerhet på servrar, och till Apples iOSsmarta mobiler och surf­plattor. – Linux utvecklades av fin­länd­a­ren Linus Torvalds som ett Unix­liknande operativsystem som skulle kunna köras på vanliga persondatorer med Intel‑processor. (På den tiden kördes Unix annars nästan bara på speciella så kallade arbetsstationer eller minidatorer.) Första versionen av Linux pub­li­ce­rades i september 1991. Torvalds lade samtidigt ut källkoden på internet och inbjöd alla att komma med rätt­el­ser och förbättringar. – Linux spreds oväntat snabbt. Ett antal företag, bland annat Caldera och Red Hat, började redan 1993 sälja Linux kommersiellt. Även stora datorföretag som IBM och Hewlett‑Packard började använda Linux jäm­sides med, eller som ersättare för, sina egna Unixvarianter. – Sedan dess har Linux anpassats till servrar och stordatorer och flerprocessorsystem, men också till smarta mobiler, persondatorer och inbygg­da system. De flesta större datorföretag satsar på Linux, inte minst IBM. – Linux är strikt talat bara en kärna (den centrala delen av operativsystemet), skriven av Torvalds själv, kompletterad med nödvändiga kom­po­nent­er som är lånade från GNU. Linux kallas därför ibland för GNU/Linux. – Kompletta Linux­baserade operativ­system brukar kallas för distributioner av Linux. Distri­bu­tionerna skiljer sig genom att de har olika grafiska användargränssnitt, genom att det medföljer olika program och programsviter samt genom detaljer i program­koden och anpassning till olika ändamål. I princip ska alla distri­bu­tioner av Linux ändå vara kompatibla. – Den mest spridda formen av Linux är Googles Android. – Runt 2018 finns två huvudvarianter av grafiskt användargränssnitt för Linux (bortsett från Android), Gnome och KDE. – Linux är inte ”officiell” Unix. Det är Unixkompatibelt, men får inte använda varumärket UNIX®. – Torvalds var inspirerad av ett annat Unixliknande operativsystem för persondatorer, Minix, när han ut­veck­lade Linux. Men det finns viktiga skillnader. – Varumärket Linux tillhör Linus Torvalds. Den som marknadsför Linux­baserade pro­dukt­er under namnet Linux eller med liknande namn måste ha tillstånd från Linux Mark. (Se också Linux Standard Base, LSB.) Men om man inte använder varu­märket Linux får man ändra hur mycket man vill i källkoden till Linux. – Läs också om Linux Foundation. – IDG:s artiklar om Linux: länk.

[linux] [operativsystem] [ändrad 10 mars 2020]

Chakra

  1. motor för Jscript (ett skriptspråk från Microsoft). – Se Microsofts webbsidor (länk) (från 2010);
  2. Chakra – ett utförande av Linux, se chakralinux.org (nere sedan november 2018 – arkiverad) och Distrowatch (länk)

– Ordet: Chakra, sanskrit för hjul, är i traditionell indisk kultur centrum (det finns en hel serie chakran) för andlig och kroppslig energi i människokroppen.

[linux] [programspråk] [ändrad 10 augusti 2019]

Red Hat

ett amerikanskt företag som utvecklar och säljer operativsystemet Red Hat Enterprise Linux, ett utförande av Linux. – I oktober 2018 blev det känt att IBM köper Red Hat för 34 miljarder dollar – se pressmeddelande. – Fram till 2003 utvecklade Red Hat också operativsystemet Red Hat Linux, som numera vidareutvecklas utanför företaget Red Hat under namnet Fedora. –Red Hat Enterprise Linux, förkortat RHEL, oftast kallat bara ”Red Hat”, är avsett för företagsmarknaden, och gjort för att vara stabilt med lång tid mellan nya versioner. – Företaget Red Hat finns på redhat.com. – I oktober 2006 tillkännagav Oracle att företaget skulle erbjuda sina kunder en egen version av RHEL under varumärket Unbreakable Linux, senare omdöpt till Oracle Linux. – Ett annat utförande av RHEL är CentOS.

[företag] [linux] ;[uppköpt] [ändrad 29 oktober 2018]