panel

(tile) – i Windows Phone†, Windows 8 och deras efterföljare: rektangulära fält som ligger kant i kant på bildskärmen, och som närmast mot­svarar ikoner. De kallas också för levande paneler (live tiles), eftersom de inte behöver vara statiska bilder, utan kan visa information som upp­dateras hela tiden. – Se också Metro (in­aktu­ellt namn).

[gränssnittskomponenter] [windows] [ändrad 11 maj 2018]

service pack

(servicepack, förkortas SP) – samling rättelser och upp­da­te­ringar som Microsoft släpper som en samlad fil. Bara ett fåtal service­ packs (eller inga alls) släpps innan det kommer en ny version av det program de gäller. En rättelse av ett enstaka fel kallas för pro­gram­fix eller patch. Microsoft har i och med Windows 10 ersatt systemet med service packs med Windows Update.

[windows] [ändrad 12 december 2019]

Windows 7

den version av Windows som släpptes i oktober 2009. – Micro­soft slutade sälja Windows 7 direkt till användare i december 2013, men det såldes förinstallerat på datorer i ytterligare ett år. – 2018 framkom det att flera hundra miljoner datorer i världen fortfarande körde Windows 7. Därför beslöt Microsoft att ge betald support för Windows 7 fram till 2023 i stället för, som planerat, till 2020 (se Microsofts webbsidor, en bit ner, och läs om Extended security updates, ESU). Gratissupport för Windows 7 upphörde i januari 2020. – Windows 7 var efterföljare till Windows Vista†, som all­mänt sågs som ett misslyckande, medan Windows 7 fick goda omdömen. – Windows 7 innehöll relativt få nyheter, utan var främst en förbättrad och mindre utrymmeskrävande vidare­utveckling av tidigare versioner av Windows. – Windows 7 var från början ett arbetsnamn, men i oktober 2008 meddelade Microsoft att det skulle bli det officiella namnet på den kommande versionen av Windows. Den hade tidigare varit känd som Blackcomb och Vienna, och det tog över en del funktioner från projektet Longhorn. – Läs mer på Microsofts webbsidor. – Windows 7 följdes i oktober 2012 av Windows 8. – IDG:s artiklar om Windows 7 är samlade på denna länk.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 15 januari 2020]

Unity

ett grafiskt användargränssnitt som användes i Ubuntu fram till 2017. Därefter återgick Ubuntu till vanliga Gnome. Se inlägg på Ubuntus blogg. – Mer exakt var Unity ett skalprogram för Gnome. Det fanns i två versioner, Unity och Unity 2D, som såg nästan likadana ut, men som skilde sig i uppbyggnad. Den vanliga benämningen Unity 8 eller Unity8 syftar på den sista versionen av Unity. – Organisationen UBports (ubports.com) utlovade 2017 att den skulle fortsätta att utveckla Unity (se denna länk), men arbetet tycks ha avstannat. – Se också unity8.io.

[grafiskt användargränssnitt] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 12 augusti 2019]

Linux

Tux
Pingvinen Tux, symbolen för Linux.

ett Unixkompatibelt operativsystem som har blivit ett av de tre viktigaste operativsystemen. Det har blivit den viktigaste konkurrenten till Windows, i synnerhet på servrar, och till Apples iOSsmarta mobiler och surf­plattor. – Linux utvecklades av finländaren Linus Torvalds som ett Unixliknande operativsystem som skulle kunna köras på vanliga persondatorer med Intel‑processor. (På den tiden kördes Unix annars nästan bara på speciella så kallade arbetsstationer eller minidatorer.) Första versionen av Linux publicerades i september 1991. Torvalds lade samtidigt ut källkoden på internet och inbjöd alla att komma med rättelser och förbättringar. – Linux spreds oväntat snabbt. Ett antal företag, bland annat Caldera och Red Hat, började redan 1993 sälja Linux kommersiellt. Även stora datorföretag som IBM och dåvarande Hewlett‑Packard† började använda Linux jämsides med, eller som ersättare för, sina egna Unixvarianter. – Sedan dess har Linux anpassats till servrar och stordatorer och flerprocessorsystem, men också till smarta mobiler, persondatorer och inbygg­da system. De flesta större datorföretag satsar på Linux, inte minst IBM. – Linux är strikt talat bara en kärna (den centrala delen av operativsystemet), skriven av Torvalds själv, kompletterad med nödvändiga komponent­er som är lånade från GNU. Linux kallas därför ibland för GNU/Linux. – Kompletta Linux­baserade operativsystem brukar kallas för distributioner av Linux. Distributionerna skiljer sig genom att de har olika grafiska användargränssnitt, genom att det medföljer olika program och programsviter samt genom detaljer i program­koden och anpassning till olika ändamål. I princip ska alla distributioner av Linux ändå vara kompatibla. – Den mest spridda formen av Linux är Googles Android. – Runt 2018 finns två huvudvarianter av grafiskt användargränssnitt för Linux (bortsett från Android), Gnome och KDE. – Linux är inte ”officiell” Unix. Det är Unixkompatibelt, men får inte använda varumärket UNIX®. – Torvalds var inspirerad av ett annat Unixliknande operativsystem för persondatorer, Minix, när han utvecklade Linux. Men det finns viktiga skillnader. – Varumärket Linux tillhör Linus Torvalds. Den som marknadsför Linux­baserade pro­dukt­er under namnet Linux eller med liknande namn måste ha tillstånd från Linux Mark. (Se också Linux Standard Base, LSB.) Men om man inte använder varu­märket Linux får man ändra hur mycket man vill i källkoden till Linux. – Läs också om Linux Foundation. – IDG:s artiklar om Linux: länk.

[linux] [operativsystem] [ändrad 10 mars 2020]