fiber

  1. – optisk fiber;
  2. – papperfiber media (eller fibre media) är tidningar och annat tryckt material.

fiberomvandlare

(fiber converter) – anordning som omvandlar signaler i optisk fiber till elektriska signaler och omvänt. Kallas också för fiberkonverterare.

[optisk dataöverföring] [ändrad 21 mars 2018]

SDH

synchronous digital hierarchy – standard för data­över­föring i optiska nät. SDH kan över­föra data i en takt på upp till tio gigabit per sekund. SDH är en inter­natio­nell standard som används överallt utom i USA och Kanada, där motsva­rande standard heter SONET. SDH är efter­följaren till PDH, och fick på 00-talet kon­kur­rens av Metro Ether­net.

[förkortningar på S] [optisk dataöverföring] [ändrad 9 februari 2018]

GMPLS

generalized multi-protocol label switching – förbättrad version av MPLS, avsedd i synner­het för optisk data­kommunikation. Kallas också för multi-protocol lambda switching. – En teknisk genom­gång av GMPLS finns här.

[förkortningar på G] [optiskt] [ändrad 6 september 2017]