fiber

  1. – optisk fiber;
  2. – papperfiber media (eller fibre media) är tidningar och annat tryckt material.

fiberomvandlare

(fiber converter) – anordning som omvandlar signaler i optisk fiber till elektriska signaler och omvänt. Kallas också för fiberkonverterare.

[optisk dataöverföring] [ändrad 21 mars 2018]

SDH

synchronous digital hierarchy –– standard för data­över­föring i optiska nät. – SDH kan över­föra data i en takt på upp till tio gigabit per sekund. SDH är en inter­natio­nell standard som används överallt utom i USA och Kanada, där motsva­rande standard heter SONET. – SDH är efter­följaren till PDH, och fick på 00-talet kon­kur­rens av Metro Ether­net.

[förkortningar på S] [optisk dataöverföring] [ändrad 9 februari 2018]

GMPLS

generalized multi-protocol label switching – förbättrad version av MPLS, avsedd i synner­het för optisk data­kommunikation. Kallas också för multi-protocol lambda switching. – En teknisk genom­gång av GMPLS finns här.

[förkortningar på G] [optiskt] [ändrad 6 september 2017]

CWDM

coarse wavelength division multiplexing – gles våglängds-multiplex. – Teknik som ger hög kapacitet i optiska fiberkablar. Man sänder flera signaler parallellt i samma fibertråd, var och en på sin egen våglängd (färg). Våg­längderna / färgerna ligger – till skillnad från i tekniken tät våg­längds­multiplex (DWDM) – rätt långt från var­andra (glest). Varje signal bär på många parallella med­delanden. – Läs också om grått ljus.

[förkortningar på C] [optisk dataöverföring] [ändrad 4 juli 2017]

DOCSIS

data over cable service interface specification – en standard för överföring av data över tv-kabelnätet. I Europa används en variant som kallas för EuroDOCSIS. Det beror på att tv-tekniken i Europa skiljer sig från den i USA, där Docsis först utvecklades. Standarden har utvecklats av företaget CableLabs – se cablelabs.com.

[datakommunikation] [förkortningar på D] [radio och tv] [ändrad 18 december 2018]