pekrullning

flip scrolling, kinetic scrolling – att rulla genom att dra till med ett finger på bildskärmen (som alltså måste vara en pekskärm som är anpassad för pekrullning). Pekrullning används både för att förflytta en bild, karta eller textmassa som visas på bildskärmen och för att bläddra bland en serie bilder, sidor eller annan information. Metoden efterliknar känslan av att rent fysiskt sätta snurr på något med fingret.

[grafiskt användargränssnitt] [pek] [ändrad 4 juli 2019]

penndator

(pen computer) – dator som ger användaren möjlighet att mata in text och andra in­­struk­tioner direkt på bild­­skärmen med en elek­tro­nisk penna eller med ett finger. – Penn­datorer brukar vara små för att man ska kunna hålla dem i en hand och skriva med den andra. Dator­­typen har mer eller mindre för­svunnit som särskild genre, efter­­som smarta mobiler erbjuder samma eller lik­­värdiga funk­tioner. – En penn­­dator har en bild­­skärm som uppfångar pennans rörelser. Om man ska kunna skriva maskin­­läs­­bar text behövs också ett pro­gram för tecken­­igen­­känning. – Den första penn­­datorn som slog igenom stort var den numera ner­­lagda Palm, men ti­dig­are fanns Apples Newton†, Eo† och det kort­­livade Windows for pen computing†. Datortypen Tablet PC kan också fungera som penn­dator. – När det gäller smarta mobiler används penn­­dator­­teknik ibland: en del har ingen penna, utan man an­vänder i stället ett finger. I så fall används fingret för att peka och klicka och svepa, medan text­­in­matning oftast görs med ett virtuellt tangent­­bord. Andra smarta mobiler och surf­­plattor ger an­vändaren möjlighet att rita och skriva direkt på skärmen, men de har inte textigenkänning. – Penn­­dator eller pek­­dator? Termen penn­­dator har i praktiken kommit ur bruk, även om en del smarta mobiler har samma funktion och säljs med elektronisk penna. Där­emot har praktiskt taget alla smarta mobiler och surf­­plattor pek­­skärm, och kan alltså ses som penndatorer. Men just därför att pek­skärm mer eller mindre tas för givet på smarta mobiler och surf­­plattor så nämns den inte. När man numera talar om pek­datorer menar man i stället oftast stora bild­­skärmar som är uppställda på all­män plats med kartor och annan information för allmänheten, och som har pekskärm.

[persondatorer] [ändrad 5 februari 2018]

Ubuntu Touch

ett grafiskt användargränssnitt för Ubuntu, avsett för smarta mobiler och plattor med pekskärm. – Ubuntu Touch utvecklades först, med början 2011, av Ubuntus moderföretag Canonical, som har lagt ner projektet, men Ubuntu Touch utvecklas sedan 2017 av den tyska stiftelsen UBPorts (ubports.com). – Ubuntu Touch fungerar ihop med Ubuntu för persondatorer. När det står ”Ubuntu Touch” menas därför ofta Ubuntu med Ubuntu Touch som grafiskt användargränssnitt. Ubuntu Touch kan dock också anpassas till Android. – Ett syfte är att en smart mobil med Ubuntu och Ubuntu Touch också ska kunna användas som persondator genom att man ansluter bildskärm och tangentbord, se Ubuntu Edge. – Läs mer på ubuntu-touch.io.

[grafiskt användargränssnitt] [pek] [ubuntu] [ändrad 11 oktober 2018]

DAB

  1. – Digital audio broadcasting, numera DAB+ – digitalradio enligt europeisk standard. Det används i Sverige (i begränsad omfattning) och i övriga Europa. – DAB förut­sätter andra sändare och andra radio­­mot­tag­are än analog radio (FM och AM). Pro­gram­men sänds i en sam­man­­satt signal, ett så kallat kanal­knippe (även kallat ensemble), som innehåller flera radioprogram samtid­igt. Allt sänds på samma frekvens med hög bandbredd. Radiomottagaren, som till stor del är en dator, separerar kanalerna. Alla sändare sänder också på samma frekvens. Förutom tal och musik kan man överföra text, bilder och video. – Den ursprung­liga versionen av DAB ersattes i början av 2007 av DAB+. DAB+ kompri­merar signalen med AAC+, och kan därför utnyttja kapaci­teten mer effektivt. Den ger också bättre mottagning. Men digital­­radio­­mot­tagare för det ursprung­liga DAB kan inte ta emot DAB+. – Läs mer på Sveriges Radios webbsidor. – DAB‑sänd­ningar har på­gått i delar av Sverige sedan 1995 utan att få någon större lyssnarskara. Det har funnits planer på att lägga ner FM‑nätet och helt gå över till DAB+, men de planerna övergav regeringen 2015 (mer om det under digitalradio). Kritiker har bland annat fram­hållit att DAB är en föråldrad teknik, och att påståendena om hög ljud­­kvalitet inte längre stämmer: FM har minst lika hög ljudkvalitet som DAB+. Radio­­sänd­ningar på internet har också bidragit till att minska intresset för digital­­radio – ett bredare utbud av program har varit ett argument för DAB+. – Norge kommer med början 2017 att avveckla radio­sänd­ningar på FM‑bandet och ersätta det med DAB+, vilket en majoritet av norr­männen är emot. – Ett alternativ till digital­radio med DAB+ är DVB-T2 Lite, se DVB. – Läs också om Digital radio mondiale och HD Radio tech­nology;
  2. – to dab – att dutta, att peta till – att snabbt vidröra en pekskärm;
  3. – även: en dans som blev populär 2017, se Språktidningen. – Dabba var ett av årets nyord 2017 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[förkortningar på D] [massmedier] [pek] [radio] [ändrad 27 december 2017]

XO–4 Touch

skoldator från projektet One laptop per child (OLPC – ”hundra­dollars­datorn”). – XO‑4 Touch har pek­skärm med teknik från Neonode, men är i övrigt samma dator som XO‑4. Till det yttre liknar den XO‑1. Den började säljas under 2013. (Modellerna XO‑2 och den långt komna XO‑3 kom aldrig i produktion.) –M er om XO‑4 Touch på OLPC:s webbsidor (länk).

[bärbara datorer] [it-resurser för barn] [lågprisprodukter] [pek] [undervisning] [ändrad 23 juni 2017]

ink

  1. – ”bläck” – allmän beteckning på tekniker för hantering av text, bilder och gester som är skrivna på pekskärm med elek­tro­nisk penna eller med finger;
  2. – se inkML;
  3. – ett avvecklat program från Apple för igen­känning av handskriven text som har skrivits direkt på pekskärm med elektronisk penna eller finger. Användaren kunde skriva handskriven text eller rita ovanpå ett dokument som visades på bildskärmen, och detta blev sedan en del av dokumentet. Ink följde med OS X (numera macOS) i versionen Leopard. Det kunde an­vändas i program för ritplattor. – Ink, även känt som Inkwell, var en vidareutveckling av ett liknande program i den nerlagda handdatorn Newton (MessagePad). – Se Apples webbsidor (borttaget);
  4. – se E Ink.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [nerlagt] [pek] [xml] [ändrad 21 februari 2018]

gorillaarm

Hand och arm som vidrör bildskärmen på en bärbar dator med Windows 8 eller 10.
Dålig idé, tycker Apple.

(gorilla arm)gorillaarmsyndromet – värk och trötthet i armen efter lång­varig användning av uppåtstående pekskärm. Ordet har använts av amerikan­ska ergonomer sedan 1980‑talet. – Apple har uppgett att risken för att användarna får gorillaarm är skälet till att inte Apples datorer (men där­emot surfplattor och mobiltelefoner) har pekskärm. – Se artikel i Wired (länk).

[it-relaterade hälsoproblem] [pek] [ändrad 28 mars 2017]