Njalla

en tjänst för anonym registrering av domäner. – Njalla registrerar domäner på begäran av sina kunder, men efter registreringen står Njalla som ägare av domänen. Kunden disponerar domänen och kan publicera webbsidor på den, men kunden kan inte spåras. – Njalla startades i april 2017 av Peter Sunde Kolmisoppi, en av grundarna av Pirate Bay. I oktober 2020 blev IPredator† del av Njalla. – Se njal.la. – Namnet: Njalla är ett samiskt ord för stolpbod eller härbre: ett litet förrådshus byggt på en stolpe för att det ska vara svåråtkomligt för djur.

[dold identitet] [domäner] [ändrad 22 september 2021]

äggkonto

anonymt konto i sociala medier. – Ordet äggkonto används i synnerhet om anonyma konton som används i hatkampanjer. ”Ägg” syftar på den oval som tidigare visades i Twitter i stället för ett foto när kontohavaren inte hade laddat upp någon bild av sig själv. (I april 2017 bytte Twitter ut ägget mot en stiliserad bild av en människas huvud och axlar.) – Äggkonto var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk). – På engelska: egg account.

[dold identitet] [förföljelse] [jargong] [sociala medier] [årets nyord] [ändrad 13 februari 2023]

anonymisering

  1. – döljande av identiteten hos den som kommunicerar på internet. (Eller genom annat datanätverk.) Det innebär i praktiken att försöka göra det omöjligt för mottagaren, eller någon som avläser kommunikationen, att spåra meddelandet tillbaka till avsändarens dator. Det som döljs är i själva verket IP-adressen för den dator som med­delandena kommer från. Vilken person som sitter vid datorn kan den som tar emot eller avläser meddelandena inte avgöra, utom genom slut­ledningar. – Ett sätt att anonymisera avsändaren av ett meddelande eller en besökare på en webbplats är att använda en anonymiseringstjänst. Om man också vill dölja vem som är mottagare av meddelandet kan man använda nätverket Tor;
  2. – döljande av identiteten av personer som omnämns i förteckningar över personuppgifter. Se till exempel k-anonymitet, kvasiidentifierare,  perturbation och pseudonymisering.

[dold identitet] [personuppgifter] [skyddad kommunikation] [ändrad 10 november 2018]

ungoogleable

ogooglingsbar – [om något] som inte går att hitta med Google eller andra sökmetoder på internet: uttrycket används om människor som medvetet går in för att inte lämna några elektroniska spår.

[jargong] [sökmotorer] [ändrad 24 januari 2018]

Jodel

en social app för anonyma med­de­landen. – Jodel riktar sig till studerande. Meddelanden kan läsas av andra användare inom tio kilometers radie. De kan betygsätta meddelandena genom att rösta upp eller ner dem. – Jodel har ut­veck­lats av det tyska företaget Jodel App, tidi­gare TellM, och lanserades 2014. Den finns för Android och iOS. – Se jodel.com. – Den 12 oktober 2015 stängde Lunds universi­tet hela dagen efter ett hot på Jodel (se pressmeddelande: länk). Samma dag stängdes två skolor i Skutskär av samma anledning. Två dagar senare var Jodel den näst mest nerladda­de appen i App Store. – Jäm­för med After School†, Canary, Nearby, Whisper och Yik Yak†.

[appar] [dold identitet] [sociala medier] [ändrad 11 maj 2017]