topsite

hemlig och väl skyddad server som är centrum för spridning av olovligt kopierade filer med musik, film eller datorprogram. En topsite sprider ofta film och musik innan det har blivit officiellt släppt. Materialet kan ha smygfilmats på förhandsvisningar, smusslats ut, stulits eller hämtats ur soptunnor av en så kallad supplier. Det är inte alltid identiskt med den officiella versionen. År 2005 lär det ha funnits ett 30-tal topsites, och från dem kommer huvuddelen av allt piratkopierat material som sprids genom olovlig fildelning.

[pirat] [ändrad 13 februari 2020]

supplier

  1. – se leverantör. – Det är svårt att avgöra var gränsen går mellan engelska supplier, provider och vendor (säljare). Ordet supplier kommer av supply – försörja, tillhandahålla, fylla förråden. En supplier kan vara tillverkare av produkterna eller utförare av tjänsterna, men behöver inte vara det. Genom att kalla sig för supplier markerar företaget att det ser som sin huvuduppgift att se till att kunderna får vissa produkter. Provider är nästan alltid utbytbart mot supplier. En distributör säljer varor eller tjänster från ett bestämt företag (eller flera);
  2. – den person som skaffar piratkopierat material (film, musik, datorspel, datorprogram) som sedan sprids i ett fildelningsnät.

[företagstyper] [pirat] [ändrad 5 december 2018]

Kopimashin

en dator byggd för att slå världsrekord i pirat­kopie­ring. – Kopi­mashin byggdes 2015 av Peter Sunde Kolmi­soppi, känd från Pirate Bay. Det är en Raspberry Pi-dator, en liten LCD‑skärm och några rader källkod. Den kopierar Gnarls Barkleys hit ”Crazy” hundra gånger i sekunden, vilket blir över åtta miljoner gånger på ett dygn. Kopiorna raderas omedelbart. – Syftet är att belysa det absurda i påstå­endet att musik­branschen förlorar sju kronor varje gång någon laddar ner en pirat­kopierad låt. Om det skulle stämma förlorar musikbranschen alltså över sex miljoner kronor om dagen på Kopimashin. Peter Sunde Kolmi­soppi har sagt att han tänker bygga totalt tretton Kopimashindatorer för att på så sätt ruinera musikbranschen. – Se konsthack.se.

[kuriosa] [musik] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 21 juni 2018]

Swefilmer

en stängd svensk webbsajt som sände ström­mande filmer och tv‑serier utan till­stånd av upp­hovs­rätts‑havarna. – I maj 2017 dömdes de två personerna bakom Swefilmer, Ola Johansson och Alisan Biber, i Varbergs tingsrätt för brott mot upphovsrätten till villkorlig dom och samhällstjänst för Johansson respektive tre års fängelse för brott mot upphovsrätten och, i Bibers fall, dessutom för grovt penningtvättsbrott. (Se pressmeddelande från tings­rätten.) Filmbolagen överklagade domen. Hovrätten för Västra Sverige skärpte straffen i mars 2018, se pressmeddelande. Bibers fängelsestraff blev fyra år. Fyra miljoner kronor ska förverkas, och de dömda ska betala 2,2 miljoner kronor i skadestånd till filmbolaget. En ansökan till Högsta domstolen om resning avslogs i juni 2019, se denna länk. – Swefilmer grundades 2011. Efter en polisrazzia den 8 juli 2015 meddelade sajtens ägare att den stängdes den 31 juli 2015. Men verksamheten har fortsatt under samma namn, fast under andra toppdomäner. Ola Johans­son, som var administratör, satt i samband med razzian i häkte i 90 timmar. Han och Alisan Biber åtalades senare för brott mot upphovsrättslagen. Åklagaren bedömde att sajten hade dragit in ungefär 12,5 miljoner kronor, och begärde att beloppet skulle tas i beslag. Pengarna var huvud­sak­ligen intäkter från annonsering. – I slutet av juni 2015 spreds rykten på internet att Ola Johans­son riskerade 15 års fängelse. Det var en kraftig över­drift. Högsta straffet i Sverige för brott mot upp­hovs­rätten är två års fängelse (se blogginlägg i DN: länk). Att Alisan Biber dömdes till fyra års fängelse i hovrätten beror på att han dömdes både för upp­hovs­rätts­brott och för grov penningtvätt. – I februari 2018 stämde Bonnier Broadcasting Ola Johansson på 24 miljoner kronor för otillåten spridning av fyra filmer. – Mer i denna artikel i magasinet Filter.

– In English: Swefilmer is, or was, a Swedish web site that streams movies and television serials to the public. In March 2018, one of the men behind the site was sentenced to four years in prison for copyright infringement and money laundering; another man was given a suspended sentence combined with community service. Four million Swedish kronor are forfeit, and the two men are to pay 2,2 million kronor in damages. – After a police crackdown in July 31, 2015, the operators of the site decided to close it down. However, Swefilmer sites since then have opened under other top domains. The prosecutor claimed that Swefilmer earned approximately 12,5 million Swedish kronor in advertising revenues since it was founded in 2011. Rumors circulating in social media in July 2015 said that the administrator and others could face 15 years in prison. This was highly exaggerated: the maximum term in Sweden for copyright infringement is two years; the four‑year sentence also included money laundering. – In February 2018, Bonnier Broadcasting sued the owner of Swefilmer for 24 million Swedish kronor for the illegal distribution of four films. – For more summaries in English, please click at this link.

[it-relaterad brottslighet] [rättsfall] [upphovsrätt] [ändrad 14 september 2018]