podd

ljudfil med tal och ibland också musik, som sänds över internet som ett radioprogram. Kallas också för poddradio eller poddsändning. Man kan se poddar som ett slags bloggar med tal i stället för text. – Poddar kan vara inspelade i förväg eller direktsändas. Man kan lyssna när podden sänds eller i efterhand. Vid direktsändning finns ofta möjlighet att skicka in frågor och kommentarer till programmet. Länkar till poddar brukar finnas på utgivarens webbsidor, men man kan också abonnera på poddar med RSS eller liknande. Även video kan sändas som poddar (podd-tv). – Poddar är ett billigt sätt att nå i princip hela världen – allt som behövs är en dator med mikrofon, vid behov också kamera, och ett lämpligt program, samt ett sätt att nå lyssnare. Under 2010-talet har poddar blivit vanliga och omsätter stora belopp. – Ordet podd är en försvenskning av pod som i sin tur i detta sammanhang är en kortform av podcast. – Jämför med Play, det vanliga varumärket för radio- och tv-bolagens sätt att göra program tillgängliga i efterhand över internet.

[poddar] [ändrad 10 juni 2021]

mobcast

(mobile podcast)podd som görs med mobiltelefoner – alltså det att ljud och även bild som sänds från mobiltelefoner publiceras direkt på internet. (Jämför med moblogging.) Mob i mobcast anspelar både på mob som i mobil och mob som i smart mob.

[mobilt] [poddar] [ändrad 18 januari 2018]

audioblogg

(audioblog)blogg i form av inspelat tal (ljudfil) i stället för text. Ljudfilerna sprids på internet med samma teknik som poddradio (podcast); ofta säger man bara podd. – Det finns också videoblogg (vlogg), även kallat podd‑tv.

[bloggar] [poddar] [ändrad 13 september 2018]

pod

  1. kapsel, dosa – liten elektronisk apparat. Ordet ingår i namnet på Apples musik­spelare iPod, och har överförts till andra ord som podcast och podd. Engelska pod används normalt inte som fristående ord i denna betydelse, utan förekommer bara i sammansättningar, oftast i betydelsen musik­spelare eller mer allmänt om hantering av digital musik, tal eller video, som i podcasting. – Större handhållna elektroniska apparater har ibland namn på pad;
  2. – en podd – kort för ett poddradio- eller poddvideoprogram;
  3. – in the pod(acting in the pod) – när man bara gör precis det som förväntas på det sätt som förväntas, därför att man vet att alla egna initiativ kommer att kritiseras. Pod syftar här på arbetsbåset (cubicle) på ett amerikanskt kontor;
  4. – se T-Pod (en självkörande lastbil);
  5. – på engelska också: ett slags flyttcontainer, kapsel som i rymdkapsel, behållare.

– Den ursprungliga betydelsen av pod är kapsel som i frökapsel.

[bilar] [musik] [ord på pod] [poddar] [språktips] [ändrad 26 oktober 2020]

radio

  • strikt tekniskt: överföring av information med elektromagnetiska vågor. I den betydelsen räknas inte bara ”vanliga” radioutsändningar (rundradio) som radio, utan också tv‑sändningar, mobiltelefoni, wi‑fi och bluetooth. – Se också mikrovågor;
  • sändtagare för trådlös elektronisk kommunikation – mobiltelefoni, wi-fi, bluetooth, kallas ibland för radio;
  • – vardagligt och juridiskt: rundradio, alltså schemalagda utsändningar av program som kan tas emot av alla som har radiomottagare för rätt frekvensband;
  • poddradio, eller poddar, har formen av radioprogram, men sänds genom internet, antingen fristående eller som komplement till utsändning genom rundradio (se Play).

[elektronik] [elektronisk kommunikation] [poddar] [publicering] [radio och tv] [ändrad 26 oktober 2020]

podcast

– se podd. – Ordet podcast syftar på broadcast, på svenska rundradio‑sändning, och på Apples musikspelare iPod. Det första datorprogrammet för poddradio gjordes nämligen 2005 för iPod av Adam Curry (länk). Men man behöver inte just en iPod för att lyssna på poddradio. – Det har föreslagits att ordet podcast ska bytas ut mot netcast för att få bort anknytningen till iPod, men det har inte slagit igenom. – Se också Datatermgruppen (länk).

[poddar] [ändrad 16 januari 2021]