telekonflikt

militär term: störningar i radiokommunikation orsakade av elektrisk utrustning. Störningskällor kan vara sådant som datorer, mikrovågsugnar eller elektriska motorer. (Det rör sig alltså om den egna sidans utrustning – inte om fiendens störsändare.) Det uppges att en dator i närheten av en radiosändare kan minska radiosignalernas räckvidd med upp till 60 procent. – Se information från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

[elektronisk kommunikation] [fel] [krig] [25 september 2018]

Strava

ett amerikanskt företag som driver ett socialt nätverk för personer som tränar. – Strava kom i hetluften i januari 2018 därför att de kartor (”heatmaps”) över medlemmarnas löprundor som företaget publicerar på internet (se länk) gör det möjligt att räkna ut var det finns amerikansk militär. Det gäller framför allt för amerikanska militärbaser i Mellanöstern och Afghanistan, eftersom man kan utgå från att de som använder Stravas tjänster i de områdena är amerikaner. – Se artikel i Washington Post. – Namnet: Strava är svenska sträva utan prickar. – Se strava.com. – Läs också om Untappd.

[it-säkerhet] [sociala nätverk] [ändrad 20 maj 2020]

cyber-arms industry

”cybervapenindustrin”, ”cybervapenbranschen” – benämning på tillverkning och försäljning av program och andra verktyg samt tjänster för dataintrång och attacker mot it-system. – I cybervapenindustrin sker handeln dels ”vitt” mellan statliga organ som underrättelsetjänster och företag som öppet, eller i varje fall lagligt, utvecklar sådana program, dels ”svart” mellan kriminella och dessutom i en gråzon där hackare säljer sina produkter och tjänster till myndig­heter – eller omvänt.

[it-säkerhet] [krig] [ändrad 30 september 2021]

cyberbomb

kraftfull attack mot motståndarens it-resurser. – Ordet har ingen exakt betydelse. Det används om metoder för att slå ut, avläsa och manipulera motståndarens it-nätverk och mobiltelefoni i stor skala. – Se också cyberkrigföring.

[attacker] [krig] [ändrad 18 april 2020]

war

  1. – i flera sammansättningar: om att göra massor med försök med olika lösenord eller andra anrop i hopp om att något av dem ska ge önskat resultat. Alterna­tivt: att bombardemanget av anrop ska blockera något annat. I överförd bemärkelse även andra försök att göra något otillåtet. – Ordet war i denna betydelse kan vara inspirerat av filmen WarGames. I den lyckas huvudpersonen David hindra en dator från att utlösa kärnvapenkrig genom att hålla den sysselsatt med luffarschack. – Det finns ingen etablerad svensk motsvarighet till war i denna betydelse, men i mer seriösa sammanhang används den betydelsemässigt näraliggande termen uttömmande (exhaustive) eller sammansättningar med mass–;
  2. – se kryptokrigen och Unix­krigen;
  3. – i militär betydelse: se cyberkrig­föring, in­for­ma­tions­krig och telekrigföring.

[hackare] [jargong] [krig] [ord på war] [ändrad 23 september 2020]