aktiv signalspaning

avlyssning av hemlig kommunikation med hjälp av dataintrång eller andra, normalt olagliga, metoder. Man kan till exempel bryta sig in i lokaler för att installera utrustning för att följa datatrafik. – Passiv signalspaning är att lyssna på kommunikationer som vem som helst kan av­lyssna, alltså i praktiken radiotrafik. – Se signalspaning.

[avlyssning] [ändrad 3 november 2017]

Optic nerve

brittiskt system för hemlig avlyssning av videosamtal på internet. Videosamtal från minst 1,8 miljoner videochattare på Yahoos tjänst uppges under åren 2008—2010 ha spelats in av den brittiska signal­spanings-tjänsten GCHQ. Detta enligt hemliga dokument som läcktes av Edward Snowden i februari 2014, och som publicerades i The Guardian (länk). GCHQ uppges inte ha sparat rörliga bilder, utan bara still­bilder, sparade med några minuters mellanrum. Yahoo har pro­tes­te­rat. – Läs också om Karma Police och Quantum Insert.

[avlyssning] [underrättelseverksamhet] [ändrad 11 januari 2018]

TAO

Tailored access operations – en grupp inom NSA som i smyg monterar in avlyss­nings­utrust­ning i datorer innan datorerna levereras till köparen. Detta enligt den tyska tidningen Der Spiegel som avslöjade TAO i december 2013. Gruppen beskrivs som unga, extremt kunniga hackare. – Att i hemlighet förse datorer och annan elektronisk utrustning som har beställts av personer som NSA vill avlyssna med utrustning som uppfångar och vidarebefordrar information från datorn till NSA är en av de påstådda aktivi­teterna, men inte den enda. – Se artikel i Der Spiegel (på engelska): länk. – Läs också om DITU, Foxacid, Prism, Quantum, Sorm, Turmoil och XKeyscore.

[förkortningar på T] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 7 maj 2019]