aktiv signalspaning

avlyssning av hemlig kommunikation med hjälp av dataintrång eller andra, normalt olagliga, metoder. Man kan till exempel bryta sig in i lokaler för att installera utrustning för att följa datatrafik. – Passiv signalspaning är att lyssna på kommunikationer som vem som helst kan av­lyssna, alltså i praktiken radiotrafik. – Se signalspaning.

[avlyssning] [ändrad 3 november 2017]

Optic nerve

ett brittiskt system för hemlig avlyssning av videosamtal på internet. – Videosamtal från minst 1,8 miljoner videochattare på Yahoos tjänst uppges under åren 20082010 ha spelats in av den brittiska signalspanings‑tjänsten GCHQ. Detta enligt hemliga dokument som läcktes av Edward Snowden i februari 2014, och som publicerades i The Guardian (länk). GCHQ uppges inte ha sparat rörliga bilder, utan bara stillbilder, sparade med några minuters mellanrum. Yahoo har protesterat. – Läs också om Karma Police och Quantum Insert.

[avlyssning] [underrättelseverksamhet] [ändrad 11 januari 2018]