A2

en tekniskt möjlig bakdörr baserad på modifieringar av processor. – När processorn ska tillverkas lägger man in en kondensator i kretsarna. (Detta kan göras i smyg av en anställd.) Kondensatorn är konstruerad så att en viss, till synes oskyldig, instruktion ökar mängden elektrisk laddning i kondensatorn. Om man upprepar instruktionen många gånger når laddningen i kondensatorn ett tröskel­värde som laddar ur den och då aktiverar en funktion i processorn. Den funktionen ger en angripare möjlighet att ta över datorns operativsystem. – Fördelen (för angriparen) med A2-metoden är att den är praktiskt taget omöjlig att upptäcka vid testning. Först måste man hitta kondensatorn bland miljoner mikroskopiska komponenter, sedan måste man också komma på vilken instruktion som ökar laddningen. – Metoden har demonstrerats av forskare vid Michigan-universitetet i Ann Arbor, se denna artikel. – Namnet: A2 står för Ann Arbor och för Analog Attack.

[attacker] [processorer] [ändrad 6 september 2019]

tidskvantum

kort tid (bråkdel av sekund) då en av flera processer som körs samtidigt i samma dator får använda datorns processor. – Multikörning, alltså det att en dator kör flera program samtidigt, är möjlig därför att programmen, eller rättare sagt processerna, turas om att använda processorn. (Varje program körs som en eller flera processer.) I operativsystemstyrd multikörning ser operativsystemet till att alla aktiva processer får tillgång till processorn i tur och ordning. De tilldelas alltså varsitt tidskvantum. Tidskvantum brukar vara högst en tiondels sekund. – På engelska: time slice.

[processorer] [programkörning] [ändrad 31 juli 2019]

Eyeriss

en experimentell kraftfull processor för mobiltelefoner, utvecklad på MIT. – Eyeriss är gjord för att kunna lösa avancerade problem inom maskininlärning och annan artificiell intelligens. Den ska till exempel kunna användas i självkörande bilar. Samtidigt är den strömsnål för att kunna användas i mobil utrustning. Den har 168 kärnor (betydelse 2), och var och en av dem har eget minne. Eyeriss blev känd i februari 2016. – Läs mer på MIT:s webbsidor (länk).

[ai] [experimentell teknik] [maskininlärning] [mobilt] [processorer] [ändrad 19 november 2017]

wafer

rund tunn kiselskiva som används i tillverkning av kiselchipp. Ett stort antal chipp tillverkas på samma wafer, som sedan skärs sönder i småbitar, se die. Varje die blir ett chipp. Diametern på en wafer är 100—300 millimeter.

[processorer] [ändrad 24 november 2018]