produktlivscykelhantering

(product lifecycle management, PLM) – hantering av en produkt från idé till avveckling. – Mer detaljerat omfattar processen idé, produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, användning, service och underhåll, produktförbättring och slutligen avveckling med, där det behövs, återvinning (se ITAD). Ett exempel på livscykel är att bilföretag behöver tillhandahålla reservdelar och service för en bilmodell i många år efter att tillverkningen av den modellen har upphört. Biltillverkaren behöver också ge information om hur bilen ska skrotas. – En något annorlunda form av produktlivscykelhantering handlar om hur en produkt förändras och differentieras under den tid som den tillverkas och marknadsförs. – Engelskspråkiga Wikipedia gör skillnad mellan två företeelser med samma namn, se här (tillverkning) och här (marknadsföring).

[innovation och produktion] [produkter och tjänster] [ändrad 4 december 2018]

pirat

vanlig beteckning på personer som gör otillåtna eller oönskade saker, eller på deras produkter:

  1. – om otillåten kopiering av musik, film, datorprogram eller industriprodukter, se piratkopiering;
  2. piratdelar – reservdelar och tillbehör från en annan tillverkare än den som tillverkat det som reservdelarna eller tillbehören ska vara till. Att sälja, köpa och använda piratdelar är lagligt, men det kan leda till problem med garanti och service. (Jämför med grå marknad);
  3. – någon som kringgår eller trotsar lagar och bestämmelser, till exempel piratradio.

[pirat] [ändrad 13 augusti 2012]

iCloud

Apples tjänst för synkronisering av användarnas data med Apples servrar. – iCloud presenterades i juni 2011, och ersatte då MobileMe. Användarna kan spara musik, filmer, dokument, kalendrar, adressböcker och annat på Apples servar i det så kallade molnet, och sedan komma åt dem på andra person­datorer, plattor och mobil­tele­foner. Alla data läses in i de program som de hör ihop med, och detta ska ske auto­ma­tiskt. – Läs mer på apple.com/icloud. – Namnet iCloud tillhörde tidigare det svenska företaget Xcerion (länk), som sålde det till Apple för 4,5 miljoner dollar. Xcerion använder sedan dess varu­märket CloudMe (länk). – Se också Microsofts OneDrive.

[molnet] [ändrad 8 juni 2017]

konsumentisering

(consumerization) – det att ny teknik först kommer i konsumentprodukter och därefter införs i produkter för professionellt bruk. – Traditionellt har det varit omvänt: ny teknik är dyr och kräver inlärning, och därför har den först använts i produkter för proffs och företag. Sedan 1990‑talet har det allt oftare varit tvärtom: ny teknik har direkt utvecklats för massproduktion och för konsumentmarknaden. Professionella användare, som ofta är misstänksamma mot nyheter och vill se vad de går för, börjar använda dem efter ett tag. Ett exempel är surfplattor, ett annat är de avancerade processorerna för bildbehandling i spelkonsoler. – Även: det att gränsen mellan professionell utrustning och konsumentprodukter suddas ut. – Termen consumerization lär ha lanserats 2001 i ett föredrag på Leading Edge Forum av Douglas Neal och John Taylor. – Språkligt: Konsumentisering är bättre än konsumentifiering, eftersom konsumentifiering betyder att man gör konsument av något. – Se också gamification.

[innovation och produktion] [produkter och tjänster] [ändrad 17 december 2018]

PirateBox

en bärbar server för anonym fildelning och chatt. – En PirateBox har trådlös datakommunikation och kan användas av alla som finns inom räckhåll. De kan lagra filer på PirateBox och lagra ner filer från PirateBox. De kan också chatta. PirateBox sparar inga data om transaktioner. – PirateBox konstruerades av amerikanen David Darts (länk). Ritningarna har publicerats så att alla som vill kan bygga en egen PirateBox. – Läs mer på piratebox.cc.

[dold identitet] [hårdvara] [pirat] [trådlöst] [ändrad 26 juni 2017]

Stop online piracy act

(SOPA) – ett amerikanskt lagförslag som skulle ha gett polis och åklagare ökade befogen­heter att bekämpa pirat­kopiering och varu­för­falskningar. – Lag­för­slaget gav ut­rymme för stränga åtgärder mot webb­sidor som på­stods under­lätta eller be­främja pirat­kopiering. Dom­stolar skulle kunna be­sluta om för­bud mot att annonsera eller för­medla be­talningar till sådana webbsidor. Otillåten ut­sändning på inter­net (streaming) av upphovsrättsligt skyddat material skulle kunna räknas som grovt brott (felony). – Lagförslaget diskuterades i USA:s kongress i november 2011, vilket slutade med att förslaget lades på framtiden. – I protest mot SOPA och andra liknande lagar stängde bland annat Wiki­pedia alla sina engelskspråkiga sidor den 18 januari 2012. Detta datum an­ordnas sedan dess Internet freedom day. Aaron Swartz† var drivande i kampanjen mot SOPA. – Hela lagförslaget finns här.

[lagar] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 30 maj 2017]