JavaScript

ett skriptspråk för program som ska kunna köras i webbläsare, bakas in i HTML‑kod och köras på webbservrar. JavaScript ska inte förväxlas med programspråket Java. – JavaScript används för att ge webbsidor föränderligt utseende och för att göra dem interaktiva med klickbara knappar och liknande. Språket används också för programmering av annat än webb­sidor. Det är i slutet av 2010‑talet ett av världens mest använda programspråk. – JavaScript utvecklades på Netscape† av Brendan Eich (på Twitter), och lanserades 1995. Det skulle ha hetat LiveScript, men det fick namnet JavaScript vid lanseringen, som skedde i samarbete med Sun† (numera del av Oracle). Följden blev sammanblandningar av JavaScript och Java. Micro­soft lanserade senare en variant med namnet Jscript. – Varumärket Java­Script tillhör Oracle, men JavaScript vidareutvecklas inom Mozilla‑projektet, se denna länk.

[programspråk] [ändrad 27 juni 2020]

patch

Hålkort med tejpbitar (patchar) över felaktiga perforeringar.

programfix, rättelsefil med rättelse eller annan mindre ändring av ett datorprograms binär­­kod. Patchar skickas ut i efter­­hand av programleverantören och installeras av användaren. – En sådan patch är ett litet program som söker, hittar och byter ut delar av binär­­koden. Det är en mindre ändring än en uppdatering. Microsoft brukade förr släppa flera rättelser åt gången i en samlad fil som kal­la­des för servicepack – En patch kan också vara en ändring som en programme­rare utför direkt i binärkoden utan att ändra i källkoden. – Att patcha är antingen att lägga in en patch eller att lappa och laga rätta ett fel i ett program på enklast möjliga sätt. (Se också patchwriting.) – Läs vad Datatermgruppen skriver (länk). – Ursprungligen var en patch en klisterlapp som användes för att täcka över hål i hålkort när de kodade instruk­tion­erna skulle ändras.

[fel] [programmering] [ändrad 8 augusti 2019]

dash

 1. – engelska för tecknet , se tankstreck;
 2. – arbetsnamn på det program­språk som sedan fick namnet Dart;
 3. – sökfunktionen i Ubuntu;
 4. – se Amazon Dash;
 5. – se dashboard;
 6. Dash – nerlagda smarta hörsnäckor från det tyska företaget Bragi . De släpptes till försäljning i januari 2016. Efter problem med leveranser sålde företaget Bragi sin hårdvaruverksamhet till ett icke angivet företag i april 2019 för att enbart ägna sig ut utveckling av hårdvara i samarbete med taiwanesiska Asia Universal Technology.  – Snäckorna, som var av typen in‑ear (man tryckte in dem i hörselgången), var trådlösa, hade inbyggd musikspelare med lagring, hade sensorer för stegräkning och mätning av annan träning, kunde filtrera bort yttre ljud, kunde styras med handgester och huvudskakningar och kunde kopplas till en smart mobil. – Se bragi.com (nere i augusti 2019 – arkiverad).

[e-handel] [grafiskt användargränssnitt] [ljud och bild] [nerlagt] [programspråk] [sökningar] [tecken] [ändrad 3 augusti 2019]

Chakra

 1. motor för Jscript (ett skriptspråk från Microsoft). – Se Microsofts webbsidor (länk) (från 2010);
 2. Chakra – ett utförande av Linux, se chakralinux.org (nere sedan november 2018 – arkiverad) och Distrowatch (länk)

– Ordet: Chakra, sanskrit för hjul, är i traditionell indisk kultur centrum (det finns en hel serie chakran) för andlig och kroppslig energi i människokroppen.

[linux] [programspråk] [ändrad 10 augusti 2019]

domain-driven design

domändriven design, förkortat DDD – principen att programutveckling ska vara nära knuten till det verksamhetsområde (domän, betydelse 2) som programmet ska användas i. Programmet ska på olika sätt återspegla den domän som det ska användas i, och experter inom området (domänen) ska känna igen sig. – Uttrycket domain-driven design myntades 2004 av Eric Evans i en bok med samma namn. – Se domainlanguage.com.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 14 september 2018]

bugg

 1. (bug) – fel i programkod eller i andra tekniska konstruktioner. – Att leta efter sådana fel i ett program kallas för att debugga, avbugga eller avlusa, på engelska debug. – Engelska bug be­­tyder ohyra, kryp, skalbagge. Ordet har använts inom programmering sedan 1945, då en riktig bug (en mal) fick en elektronisk räknemaskin på Harvard att krascha. Malen klistrades in i loggboken, och finns fortfarande kvar där (se länk). Datorpionjären Grace Hopper hittade inte malen själv, men räknas som den som, med anledning av malen, införde ordet bug i it‑språket. Men ordet har använts i liknande betydelse i USA sedan 1800‑talet – det står i ett brev från 1878 av Thomas Edison (se artikel i amerikan­ska Techworld: arkiverad). – Se också buggbelöning, feature, glitch och paper­cut;
 2. – dold avlyssnings-apparat. Man buggar ett rum, därav ordet bugg­ning, på formell svenska rumsavlyssning. – Ut­­­trycket web bug (se spårpixel) syftar på bug i denna be­­tydelse;
 3. – se cybug.

[avlyssning] [fel] [it-historia] [robotar] [ändrad 7 juni 2020]