Carbon

  1. – ett programmeringsgränssnitt som ingick i Mac OS X (som numera heter macOS) för PowerPC†-processorer. Det var avsett för program­­utveck­lare som ville skriva program som kunde köras både i Mac OS X och i äldre versioner av Mac OS†, nämligen version 8.1 och senare. Carbon finns fortfarande 2020, men det har blivit ganska ointressant eftersom inga Macar som tillverkats efter 2005 (då Macarna fick Intel-processorer) kan köra gamla Mac OS. – Jäm­för med Mac OS Classic† och Cocoa. – Se Apples webbsidor;
  2. – arbetsnamn på operativ­­systemet till HPE:s kommande dator­typ The Machine.

[macos] [operativsystem] [ändrad 16 oktober 2020]

Rust

ett programspråk som utvecklas av Mozilla. Det är ett språk för objektorienterad programmering och har syntaktiska likheter med C++. Det är dock utvecklat för att utvecklarna, till skillnad från hur det är med C++, ska slippa tänka på minneshanteringen. I november 2019 finns en version med nummer 1.39. – Se rust-lang.org. – Microsofts Project Verona, som blev känt 2019, kan eventuellt leda till att Microsoft börjar använda en form av Rust i Windows. – Se denna video från november 2019.

[programspråk] [ändrad 4 december 2019]

hackaton

hackarmaraton, på engelska: hackathon – intensiv tävling i programmering eller i att knäcka säkerhetsfunktioner. Vanligtvis sitter deltagarna i samma lokaler, och det hela kan pågå dygnet runt i flera dagar. – Virtu­ellt hackaton innebär att deltagarna är på olika platser och kommunicerar genom internet. – Se också Poverty hackathon, Hack for change och Random hacks of kindness (RHoK). – Jämför med LAN‑party. – Böjning: hackaton böjs som maraton (länk), alltså utan särskild pluralform: ett hackaton – flera hackaton.

[hackare] [it-säkerhet] [programmering] [ändrad 10 oktober 2019]

native

autentisk, ursprunglig, ursprungs-, original-; inbyggd, ren, nativ – om program och filer: i ett format som kan användas direkt utan konvertering; i ursprunglig form. – Native format, native file format – ursprungsformat, ursprungligt filformat – fil­format som kan läsas direkt av ett program; native code – ursprunglig kod, nativ kod – kod som kan köras direkt – ”rent” – på en viss processor. – Run native – köra rent, köra i ursprunglig form. – Ordet native används också om funktioner som ingår i original­versionen av en dator, ett operativsystem eller program: a native feature – en inbyggd funktion, en ursprung­lig funktion. – Ordet nativ finns på svenska (se denna länk), men det är sällsynt och obe­grip­ligt för de flesta.

[filer] [native] [programmering] [språktips] [ändrad 14 oktober 2019]

native app

nativ app, ursprunglig appapp som är skriven direkt för ett bestämt operativsystem för smarta mobiler. Appen är alltså inte skriven för att köras i en webbläsare. Nativa appar kan dra fördel av telefonens inbyggda funktioner som sensorer och kamera; å andra sidan fungerar de bara på den typ av telefon som de är utvecklade för. – För ordet native, klicka här.

[appar] [mobilt] [programmering] [ändrad 14 oktober 2019]

Knuth, Don

Porträtt av Don Knuth.
Don Knuth. Foto: Stanford

(1938) – framstående forskare i datorveten­skap, professor vid Stan­ford. – Don Knuth är för­fattare till bok­serien The art of computer pro­gramming (TAOCP), som han började skriva på 1962. Den räknas som standard­verket inom programmering, trots att den fort­farande inte är klar. Den första delen kom ut 1968, ett av­snitt av del 4 kom ut 2017. – Knuth planerar att skriva sju delar. Han betalar 2 dollar och 56 cent till var och en som hittar ett fel i någon av böckerna. Läs mer om verket här. – På grund av problem med ny­tryck­ning av verket på 1970‑talet började Knuth intressera sig för typo­grafi. Han utveck­lade då sättningsprogrammet TeX. Han har också ut­veck­lat programmet Meta­font. – Don Knuth har inte e‑post, men han har en webbsida (länk). – Don Knuth blev 1971 den förste som fick Grace Murray Hopper Award (se länk). 1995 fick han von Neumann-medaljen (länk) och 2009 Katayanagipriset (länk).  Han har själv gett namn åt utmärkelsen Donald E Knuth Prize, känd som Knuth-priset. – 1957 med­verkade han i Mad Magazine med en artikel om ett mått­system baserat på potrzebie* (länk). – Donald Knuths 80-årsdag den 10 januari 2018 firades i Piteå med ett framförande av Knuths komposition Fantasia Apocalyptica med Knuth själv på plats, se knuth80.elfbrink.se och artikel i Piteå-Tidningen. – Se också artikeln ”The Yoda of Silicon Valley”. Stanforduniversitetet har lagt ut 110 föreläsningar i datorvetenskap av Don Knuth på YouTube, se denna länk.

[don knuth] [personer] [programmering] [typografi] [ändrad 25 januari 2019]