infotainment

”infohållning” – information, särskilt nyheter, som presenteras som underhållning (information + entertainment) – ett från början nedsättande ord för nyheter som presenteras i former som är svåra att skilja från underhållning. Till exempel att nyhetsprogram blir lika pratshower: nyhetsuppläsarnas utseende, kläder och privatliv behandlas som nyheter i andra medier. – Läs också om disinfotainment och irritainment.

[massmedier] [ändrad 15 maj 2020]

fiber

  1. – optisk fiber;
  2. – papperfiber media (eller fibre media) är tidningar och annat tryckt material.

robotjournalistik

det att nyhetstexter skrivs av datorprogram. – De sak­upp­gifter som behövs matas in i programmet, varpå de sätts in på rätt plats i en textmall som har skrivits på förhand. Pro­gram­met (en textrobot) har tillgång till alterna­tiva mallar och formu­le­ringar så att det ska kunna bli lite varia­tion. Än så länge fungerar tekniken bäst i faktatäta genrer som sena match­resultat i sport, väder och aktie­kurser. Någon mekanisk robot i stil med C3PO är naturligtvis inte inblandad. – Robotjournal­istik var ett av årets nyord 2015 enligt Språkrådet och Språktidningen (länk).

[massmedier] [mjukvarurobotar] [ändrad 9 februari 2020]

programmatic

programmatic buying [of media space]programstyrd handel med annonsutrymmen – köp och försäljning av annonsutrymme med helt automa­tiska metoder. Det går till på ungefär samma sätt som algoritmisk aktiehandel. Massmedier anger på ett slags börs vilka annonsutrymmen som är till salu och vad de kostar; annonsörer anger på motsvarande sätt vad de vill ha utrymme för och vad de är villiga att betala. Andra villkor kan givetvis också anges. Köpare och säljare matchas automatiskt. – Metoden kan användas för tidningar och tidskrifter, radio och tv, reklampelare och annat, och inte enbart för reklam. – Kallas på svenska ofta för programmat­ic eller programmatiskt. – Läs mer i till exempel Handboken om Programmatic 3.0 (länk), utgiven av IAB Sverige (länk).

[marknadsföring] [massmedier] [ändrad 3 april 2017]

advertorial

betald reklam som ser ut som journalistiskt material. (Till skillnad från text­reklam som är jour­nal­ist­iskt material som fungerar som reklam.) Ordet används även på svenska, och är samman­satt av engelska advertise­ment, annons, och editorial, re­dak­tion­ell. – Se också adver­mation.

[marknadsföring] [massmedier] [ändrad 28 december 2018]