WikiTribune

en avvecklad webbtidning med höga anspråk på faktagranskning och redovisning av källor. Ett syfte var att motverka falska nyheter. – WikiTribune var ett projekt som tillkännagavs i april 2017 av Wikipedias grundare Jimmy Wales. Han beskrev målet som ”evidensbaserad journalistik”. Tidningen lades ner efter ungefär ett år, och WikiTribunes webbadress omdirigerar nu till det nya projektet WT.Social (wt.social). – WikiTribune skulle vara gräsrotsfinansierad och fri från annonser samt gratis. Artiklarna skulle skrivas av professionella journalister, men läsarna skulle ha möjlighet att föreslå rättelser och ändringar. Förslagen skulle granskas innan de publicerades. Problemet var att detta var ett tungrott arrangemang, och efter ungefär ett år sades de anställda journalisterna upp. I oktober 2019 startade Jimmy Wales i stället WT.Social. – WikiTribune hade, förutom initiativtagaren, inget direkt samband med Wikipedia eller Wikimedia.

[källkritik] [massmedier] [nerlagt] [ändrad 5 december 2019]

Faktisk

Faktisk.no – system för faktagranskning av nyheter, utvecklat av norska medieföretag. Det presenterades i mars 2017, men hade då inte tagits i drift ännu. Fak­tisk är ett samarbete mellan Dagbladet (länk), norska radio- och tv-bolaget NRK (nrk.no), och VG (vg.no), ägd av Schibsted. Faktagranskningen ska skötas av ett särskilt aktiebolag som de tre företagen äger tillsammans, men som ska arbeta fristående från ägarna. Systemet bygger delvis på artificiell in­tel­li­gens, närmare bestämt användning av IBM:s Watson. – Se faktisk.no. – Läs också om Faktiskt.se†.

[ai] [källkritik] [massmedier] [ändrad 2 mars 2018]

quizlåsning

broms mot hatiska och irrelevanta kommentarer till nyhetsartiklar på nätet: innan man får skriva en kommentar måste man svara på ett antal frågor (en quiz) om artikelns innehåll. Kommentarsfältet öppnas bara om man har svarat rätt. Samma metod kan givetvis användas på bloggar och i andra medier. – Quizlåsning testades först i februari 2017 på norska NRK, se denna länk. – Ordet quizlåsning används inte i Norge, däremot i svensk press.

[massmedier] [näthat] [sociala medier] [ändrad 16 juli 2017]

Décodex

tidningen Le Mondes (lemonde.fr) nättjänst som varnar för eventuella falska ­nyheter. Man matar in webb­adressen till en nyhetssajt i Décodex sökruta och får som svar en bedömning av sajtens till­för­lit­lig­het på en femgradig skala. (Förutsatt givetvis att Le Monde har utvärderat sajten.) – Décodex har ut­veck­lats av Le Mondes faktagranskningsgrupp Les Décodeurs och öppnades i januari 2017. Den är på franska. – Se lemonde.fr/verification.

[källkritik] [massmedier] [ändrad 26 april 2017]

Hublet

varumärke för en surfplatta avsedd för användning på arbetsplatser, skolor och bibliotek. Den är inte personlig, och ska inte tas med hem. Hublet‑plattorna förvaras i ett laddningsställ när de inte används. Man kvitterar ut en vid behov och ställer tillbaka den innan man går hem. Bibliotek använder Hublet‑plattor för e‑böcker som ska läsas på plats. – Hublet utvecklas av ett finländskt företag med samma namn, se gethublet.com.

[bibliotek] [e-böcker] [skoldatorer] [surfplattor]

Accelerated mobile pages

(AMP) – ett projekt för kodning av tidningssidor så att de snabbt ska kunna visas på smarta mobiler. AMP har bland annat följande funktioner:

  • asynkron Javascript. Det innebär att en sida inte måste vänta medan ett Javascript blir inläst och exekverat. Resten av sidan renderas utan att vänta på Javascript;
  • – inga anrop till externa webbresurser får fördröja renderingen av resten av en sida;
  • – yttermått för varje element på sidan måste anges redan i HTML-koden. Telefonen kan därför avsätta utrymme åt varje element innan innehållet har laddats ner. Sidans struktur kan därför ritas upp innan sidan fylls på med text och bild. Man slipper ryckiga förändringar av sidan.

– AMP använder en form av HTML som heter AMP HTML. Det fungerar på de senaste versionerna av alla vanliga webbläsare. Det utvecklas i öppen källkod av Google i samverkan med projektet Digital news initiative, DNI. – Se amp.dev.

[massmedier] [webbpublicering] [öppen källkod] [ändrad 8 maj 2019]

print res

kort för print resolution, den upplösning som behövs på bilder som ska tryckas. Branschstandard är 300 bildpunkter per tum (ppi), minsta godtagbara upplösning för tryck anses vara 250 bildpunkter per tum (alltså tio per millimeter).