strömmande

(streaming) – om video och musik på internet: som spelas upp för mottagaren samtidigt som det överförs. Mottagaren behöver inte vänta på att en komplett fil har laddats ner. När det gäller radio och tv på internet skulle detta inte ens vara möjligt, eftersom sändningarna pågår dygnet runt. – Det finns två huvudtyper av strömning:

  1. live streaming – direktströmning – fungerar för lyssnaren som direktsändning i radio och tv. Mottagaren hör inte nödvändigtvis sändningen från början, utan kan komma in när som helst – som när man slår på en radio. Alla åhörare hör och ser samma sak ungefär samtidigt (att det inte blir exakt samtidigt, som med vanlig radio, beror på att dataöverföring tar olika lång tid till olika mottagare);
  2. on-demand streaming – beställströmning – ljud eller video skickas till mottagaren på begäran. Så fungerar tjänster som Youtube och Spotify. Strömmande teknik används av sådana tjänster dels därför att man utgår från att användarna inte har tålamod att vänta tills hela filen har laddats ner, dels för att förhindra kopiering av materialet. Det lagras aldrig något som kan kopieras på hårddisken hos mottagaren, utom en mindre buffert.

– Se också Datatermgruppen (länk).

[film] [publicering] [radio och tv] [videoteknik] [ändrad 19 december 2018]

4k

bildformat med ungefär 4 000 bildpunkter (pixel) på bildens lång­sida. Det ger extra hög upp­lösning jämfört med till exempel HDTV. Det finns flera vanliga 4k-format: 4096⨯2304, 4096⨯2160, 4096⨯2034 och 3840⨯2160 (känt som 4K UHD). – k i 4k står för tusen. För­­kort­ningen 2k kan på samma sätt stå för bild­­format med runt 2 000 bild­­punkter på lång­sidan. (Båda förkort­ning­arna skrivs oftast med stort K, alltså 2K och 4K, men när k står för tusen ska bok­­staven k enligt internation­ell standard vara liten).

[bildskärmar] [radio och tv] [ändrad 5 februari 2019]

spektrum

(spectrum) – inom it: alla radiofrekvenser som används för informationsöverföring. Det omfattar radiofrekvenser som används för radio, tv, kommunikationsradio, mobiltelefoni och trådlösa datanät. – Se också spektrumförvaltning. – I allmän bemärkelse är spektrum en ordnad serie frekvenser: regnbågen är ett spektrum av ljus. – I ännu mer allmän betydelse används det om något som förekommer i större eller mindre grad, till exempel autismspektrum.

spektrumförvaltning

reglering av användningen av radio-­spektrum. – Till radiospektrum räknas radio­frekvenser som kan användas för radio, tv, mobil­telefoni, kommunikations­radio och tråd­lös data­över­föring. Syftet med spektrumförvaltning är att uppnå effektiv användning av radiofrekvenserna (frekvenstilldelning), förebygga störningar och andra tekniska problem samt att sam­arbeta med andra länder för att förebygga störningar och skapa inter­nationella tekniska standarder. – Spektrumförvaltning i Sverige sköts av PTS. – På engelska: spectrum management.

[mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 7 oktober 2019]

Joost

Niklas Zennströms och Janus Friis vilande projekt för över­föring av tv och video på internet. – Pro­jektet blev känt sommaren 2006 under namnet ”The Venice project”. Det byggde på samma tekniska kom­mu­ni­ka­tions­system som Skype och Kazaa†, alltså på Global index. Namnet Joost blev officiellt i januari 2007. Systemet användes under något år. I juli 2009 med­delade Joost att före­taget drar sig till­baka från konsument­marknaden för att enbart sälja teknik till medie­bolag. Senare samma år såldes före­tagets till­gångar. Själva före­taget är inte ner­lagt, men det har ingen verk­sam­het – se joost.com/pause (stängd).

[datakommunikation] [nerlagt] [radio och tv] [videoteknik] [ändrad 11 maj 2017]

digitalbox

sammandragning av digital-tv-box – anordning som tar emot digital‑tv‑sändningar och omvandlar signalen så att den kan visas i en vanlig tv. Digitalboxen omvandlar digitala signaler till analoga och kan också dekomprimera signalen. Oftast en liten låda som placeras ovanpå tv:n. Den har vanligen plats för ett kort från tv‑operatören, vilket behövs om man vill se andra tv‑kanaler än de som är gratis. En digitalbox som bara tar emot gratiskanaler (fri‑tv‑kanaler) kallas för fribox. – På engelska: set‑top box – ett ord som har använts om flera olika slags tilläggsutrustning som placeras ovanpå tv:n.

[hårdvara] [radio och tv] [ändrad 12 november 2018]

fri-tv-kanaler

tv-kanaler som är gratis och som kan tas emot av vem som helst med grundläggande tv‑utrustning. Alltså med tv‑apparat, antenn och en digitalbox som inte behöver ha något abonnemang (en fribox). – På engelska free‑to‑air, förkortat fta.

tv-on-demand

beställ-tv – möjlighet att se tv‑pro­gram när man själv önskar. Pro­gram­men sänds från tv-sta­tionen till tittaren på beställning. Det förut­sätter IP‑tv. – Skill­naden mellan tv-on-demand och video-on-demand (beställ­video) är att beställ­video brukar ha ett utbud av filmer (ungefär som en DVD‑butik på nätet), medan tv‑on‑demand har tv‑pro­gram från de vanliga sändningarna. Tv‑on‑demand till­handa­hålls i Sverige ofta under varumärket Play, se också playfunktion. – Jäm­för med tablå-tv, broadcast tv och broadcasting.

[radio och tv] [ändrad 26 oktober 2017]