white spaces

– oanvända radiofrekvenser –

  1. – frekvensområden som avsiktligt lämnats oanvända mellan frekvensområden för att undvika interferens;
  2. – frekvensområden som har reserverats för ett visst ändamål, men som har blivit lediga.

– Under 2008 pågick i USA en strid om white spaces allocation. Det gällde ett antal radiofrekvenser mellan 54 och 698 megahertz, tidigare använda för tv-sändningar. De hade blivit lediga på grund av övergången till digital-tv. Ett antal dataföretag ville att FCC skulle tillåta att de lediga frekvenserna användes till trådlös internetkommunikation. Detta mötte protester från scenartister som redan använder samma frekvenser för trådlösa mikrofoner. I november 2008 beslöt FCC att frekvenser avsedda för television får användas för trådlös dataöverföring, förutsatt att frekvenserna är oanvända. Se också den digitala dividenden. – Ej att förväxla med whitespace (typografi).

[mobilt] [radio och tv] [ändrad 10 augusti 2017]

viewser

amerikansk jargong för tv-tittare som inte nödvändigtvis tittar på tv‑program i tv-apparater, utan lika gärna tittar på tv-stationens webbsida. – Viewser är en ordlek på viewer och browser (webbläsare).

[radio och tv] [ändrad 30 augusti 2021]

TiVo

ett amerikanskt företag som tillhandahåller hårddiskinspelare för tv‑program som en tjänst. – TiVos video-spelare säljs enbart tillsammans med abon­ne­mang på en tjänst som analyserar kundens tittarvanor och automatiskt spelar in tv‑program som kunden antas vilja se. TiVo har därför fått kritik för kartläggningen av kundernas tv‑tittande. – Finns på tivo.com. – Läs också om tivoization.

[företag] [kartläggning] [radio och tv] [ändrad 3 september 2020]

streamer

  1. – snabb bandstation för backup. Den får med allt, men är inte särskilt intelligent – den bara kopierar ettor och nollor rakt av. För att man ska kunna återläsa data från en streamer måste man konvertera datamängden tillbaka till ett användbart format;
  2. – en som tittar på strömmade tv-program; sometime-streamer – en som skaffar abonnemang på en strömmande tv-tjänst bara för att se ett enstaka program och sedan säger upp abonnemanget.

[datalagring] [radio och tv] [ändrad 15 oktober 2019]