Jolly Roger Telephone Co.

ett datorprogram som kan föra en innehållslös dialog med telefonförsäljare. – Jolly Roger Telephone Co besvarar telefonförsäljares frågor med ovidkommande kommentarer. Det är ett program som utvecklades 2015 av amerikanen Roger Anderson. Han kallar det för en robot. Mer precist är det en dialogrobot. – Se jollyrogertelephone.com. – Jolly Roger är den välkända sjörövarflaggan. – Läs också om Elbot och Eliza. – I Sverige har Ralf Selfjord utvecklat ett liknande program – se artikel i Dagens Nyheter (länk – kräver inloggning). – Läs också om Re:scam.

[dialogrobotar] [kuriosa] [marknadsföring] [språkteknik] [ändrad 9 november 2021]

robotjournalistik

det att nyhetstexter skrivs av datorprogram. – De sak­upp­gifter som behövs matas in i programmet, varpå de sätts in på rätt plats i en textmall som har skrivits på förhand. Pro­gram­met (en textrobot) har tillgång till alterna­tiva mallar och formu­le­ringar så att det ska kunna bli lite varia­tion. Än så länge fungerar tekniken bäst i faktatäta genrer som sena match­resultat i sport, väder och aktie­kurser. Någon mekanisk robot i stil med C3PO är naturligtvis inte inblandad. – Robotjournal­istik var ett av årets nyord 2015 enligt Språkrådet och Språktidningen (länk).

[massmedier] [mjukvarurobotar] [årets nyord] [ändrad 9 februari 2020]