Robocup

en årlig fotbollsturnering för robotar. Har anordnats varje år sedan 1997. 1999 års turnering anordnades i Stockholm. Ett mål är att ett lag med robotar år 2050 ska besegra de mänskliga världsmästarna i fotboll. – Se robocup.org.

[robotar] [spel] [ändrad 25 april 2019]

robocall

automatisk uppringning med uppspelning av in­spelade med­delanden. Används i politiska kampanjer och i reklam i USA. – Re­verse robo­calling är när privat­personer använder samma teknik mot kampanj­makarna. – One ring robocall är när det bara ringer en gång: abonnenten kan då luras att ringa tillbaka för att få veta vad det gäller, och blir då kopplad till ett dyrt, avgiftsbelagt nummer. – En lag mot robocalls, the TRACED Act, röstades igenom i USA:s representanthus i december 2019 och väntas godkännas även i senaten – se denna länk. – Stavas också robo call; robo är kort för robot. – Jäm­för med phone­banking.

[missbruk] [politik] [telefoni] [ändrad 9 december 2019]

fyborg

(functional cyborg) – alternativ till cyborg: människa som använder it för att förbättra sinnesorgan, minne, intelligens, kom­mu­ni­ka­tion eller fysisk förmåga; men tekniken finns utanför människokroppen och är inte, som hos en cyborg, permanent inopererad i kroppen. Termen har myntats av den amerikanska forskaren Gregory Stock (länk).

[ord på -borg] [ändrad 29 april 2019]

robotfilter

uppgift som en besökare på en webb­­sida måste lösa för att be­visa att hon verk­ligen är en människa och inte en robot. Annars får hon inte tillgång till information eller tjänster. – Ofta är uppgiften att känna igen suddiga eller rör­liga bokstäver och siff­ror. Rätt svar ska skrivas in i ett fält på webbsidan. Sådana upp­gifter kallas på engelska oftast för captcha. – Robotfilter används för att hindra robotar (auto­matiska program) från att skaffa e‑post­konton eller andra konton, eller från att logga in automa­tiskt på tjänster och sociala medier. Ett robotfilter är ofta en förvrängd bild av siffror och bokstäver som användaren måste känna igen och skriva in i ett fält. Tecknen är så förvrängda att en dator inte ska kunna tolka dem med teckenigen­­känning. Ett känt robotfilter, Gimpy (länk), är ut­format som flera vanliga ord, skrivna så att bokstäverna delvis över­­­lappar varandra. Andra robotfilter är gjorda som enkla dator­spel. Nyare robotfilter kräver att man markerar vilka av flera bilder som innehåller ett visst objekt, till exempel bilar eller skyltar. – Robotfilter an­vänds för att hindra automatiska spamprogram från att skaffa sig e‑postkonton och skicka spam från dem. Filter av Gimpys typ fungerar bra som spam­­­filter, men de förut­sätter att användaren inte är blind eller färgblind. Metoden har kritiserats för att den utestänger dessa grupper. Det finns därför alternativa robotfilter som använder ljud. – I oktober 2013 demonstre­rade det amerikanska före­taget Vicarious ett program som klarar robotfilter av typ captcha (länk – borttagen). – Läs också om vidareutvecklingen Recaptcha (och No captcha recaptcha). – Om brister i robotfilter av typ captcha, se denna artikel från 2018. – Läs också om kontrollsvar (challenge‑response) och kognometri. – På svenska kallas robotfilter också för valideringskoder och robot­fällor. – Se också Datatermgruppen.

[it-säkerhet] [mjukvarurobotar] [spam] [ändrad 12 mars 2020]

socialbot

social robot – datorprogram som skapar kontonsociala nätverk och presenterar sig som människa. Syftet är ofta att komma åt privat information eller att kartlägga medlemmar av nätverket. – En socialbot som har skaffat ett konto (robotkonto)Face­book eller annat socialt nätverk skickar vänförfråg­ningar till andra med­lemmar, och om det lyckas samlar den in personlig information om de personerna. Informationen används sedan i kommersiella eller suspekta syften, och den kan också användas för att bygga upp andra social­botar med mer tro­värdig bak­grund. – Ut­talas socialbått. – Stavas på engelska också social bot. – Läs mer i denna studie (från 2011).

[bluff och båg] [bot] [mjukvarurobotar] [sociala nätverk] [ändrad 10 juni 2019]

Aibo

en robot-hund, tillverkad av Sony i olika modeller 1999—2006, åter lanserad 2018. – Aibo kan gå på fyra ben, uppfatta ljud, lyda tillsägel­ser och ”se” med video­­kamera. Den har också förmåga att lära sig saker och att anpassa sitt bete­ende. Den har utbyt­­bara program på minnes­­kort, och kan också programmeras av användaren. Versionen från 2018 är avsedd för ständig trådlös uppkoppling till internet och har maskininlärning genom program i molnet. – Aibo säljs som leksak, men har också använts som platt­­form för experi­­ment i robot­­pro­gram­­me­ring. – Se aibo.com.

[robotar] [ändrad 6 september 2018]