QXGA

quantum extended graphics array – bildskärmsinställning som ger mycket hög detaljskärpa (pixelmått) på speciella bildskärmar. Upplösningen är 2048⨯1536 punkter, vilket ska jämföras med 1024⨯768 punkter som är det högsta pixelmått som kan väljas på vanliga bildskärmar. QXGA används mest för digital video och i digitala videoprojektorer. Tekniken har ut­veck­lats av JVC (länk).

[bildskärmar] [förkortningar på Q] [ändrad 11 juni 2017]

RGB

förkortning för rött, grönt och blått – de tre färger som används för att blanda till alla andra färger i bild­skärmar, tv, video och negativ färg­film. Vitt får man genom att blanda de tre färgerna med högsta ljusstyrka, svart får man av bakgrunden. Detta kallas för additiv färg­bland­ning. Alternativet heter subtraktiv färgblandning. – Se också CMYK och YPbPr samt varianten RGBG.

[bildskärmar] [foto] [förkortningar på R] [videoteknik] [ändrad 24 januari 2018]

komponentvideo

video-signal som är uppdelad i flera komponenter som går i varsin ledning. – Led­ning­arna är oftast samman­fogade till en enda kabel med en gemensam kontakt, men de tre signalerna är elektriskt åtskilda. Det ger högre bild­kvalitet än det äldre alternativet kom­po­sit­video. Signalen är ofta upp­delad i de tre färger som en tv an­vänder: rött, grönt och blått (se RGB). Nyare tv‑ap­pa­rater med hög bild­kvali­tet an­vänder i stället YPbPr. – På engelska: com­po­nent video.

[videoteknik] [ändrad 24 januari 2018]

kompositvideo

överföring av video-signal över en enda ledning. All bildinformation kodas i en enda sammansatt (=komposit) analog signal. Alltså både information om färger och om ljusstyrka. Detta ger låg bildkvalitet på alla bildskärmar utom de allra minsta, där det inte märks så mycket. – På engelska: com­pos­ite video. – Jämför med komponentvideo.

[videoteknik] [ändrad 14 november 2017]

HDMI

High-definition multimedia interface – standard för kontakter och signaler för sammankoppling av hemelektronik för ljud och bild – DVD‑spelare, tv, ljudanläggningar, digitalboxar och annat. Lanserades 2003. Innehåller skydd mot otillåten kopiering av ljud och bild. – HDMI har kedje­kopp­ling, det vill säga att man kan koppla ihop alla apparaterna – tv, DVD‑spelare, digitalbox, ljudanläggning – i en lång serie. Varje apparat i serien kan sedan kommunicera med alla andra genom samma kabelkedja. Det behövs därför färre ledningar. En enda kabel överför en komplett, okomprimerad videosignal samt ljud, och kontakten är ungefär lika stor som en USB‑kontakt. Eftersom HDML krypterar signalerna med HDCP ska det vara omöjligt att spela in film eller musik olovligt. – HDMI är tänkt att ersätta den äldre DVI-standarden, som har klumpigare kontakter och inte hanterar ljud, och är – bortsett från ljudet – kompatibelt med den. – Läs mer på hdmi.org. – Läs också om de nyare systemen DisplayPort och Thunderbolt.

[förkortningar på H] [ljud och bild] [sammankoppling] [ändrad 11 juni 2017]

YPbPr

sätt att dela upp en videosignal för att få hög bildkvalitet. Anses ge bättre resultat än den vanliga uppdelningen i rött, grönt och blått (se RGB). – Video­signalen delas upp i dessa tre delar, som överförs i varsin ledning:

  • – Y anger luminans (ljus­styrka) och inne­håller också synksignalen;
  • – Pb anger krominans (färg­mättnad) för blått minus luminans, alltså B minus Y (B för blått);
  • – Pr anger krominans för rött minus luminans, alltså R minus Y (R för rött).

– Bildskärmen an­vänder dessa tre signaler för att åter­skapa signalerna för rött, grönt och blått.

[bildskärmar] [förkortningar på Y] [tv] [videoteknik] [ändrad 24november 2018]