sensorernas internet

(internet of sensors) – massor med sensorer som kommunicerar med it‑system genom internet. Sen­sor­er­na kan finnas i fordon, maskiner, byggnader, i vägnätet eller var som helst där man kan ha nytta av mätdata. Gemensamt för alla slags sensornätverk är att datamängden som överförs från varje sensor är små och att det oftast är praktiskt med trådlös dataöverföring. Strömförsörjning kan vara ett problem, så sensorerna och kommunikationsutrustning görs så strömsnåla som möjligt. Sensorer på avlägsna platser kan behöva kommunicera över mobilnätet, annars används ofta tekniker som bluetooth, wi‑fi eller Zigbee. – Se också trådlösa sensornätverk. – Sensorernas internet är en underavdelning av sak­er­nas internet (internet of things).

[sakernas internet] [ändrad 16 augusti 2019]

low power wide area network

(LPWAN)trådlöst nätverk med låg strömförbrukning och lång räckvidd. – Som ”lång räckvidd” räknas här ungefär en kilometer eller mer. Sådana nätverk är önskvärda för sakernas internet, i synnerhet utomhus och på avstånd från bebyggelse och eluttag. Datamängderna som ska överföras i sakernas internet är ofta mycket små, så det behövs inte mycket bandbredd, vilket innebär låg strömförbrukning. Men samtidigt kan det vara besvärligt att ordna strömförsörjning alls, vare sig genom anslutning genom elnätet eller med batterier, som måste bytas. Mobiltelefoni kan därför vara olämpligt och dessutom dyrt. – LPWAN är en övergripande beteckning på flera olika kommunikationstekniker: en lista finns i Wikipedia. – Jämför med 6lowpan.

[sakernas internet] [trådlöst] [ändrad 11 december 2017]

Andromeda

  1. – namn på ett påstått operativsystem som skulle kombinera Android och Chrome OS. Enligt för­hands­upp­gifter i pressen skulle Google visa upp detta operativsystem på produktlanseringen den 4 oktober 2016, men det hände inte. Det är en spridd uppfattning att Google strävar efter att kombinera de två operativsystemen, särskilt med tanke på att Chrome OS inte har blivit särskilt framgångsrikt;
  2. Andromeda Box – en troligen avvecklad hårdvaruplattform för sakernas internet. Andro­meda Box är en serie knutpunkter för trådlös kommunikation med sakernas internet. De är avsedda för Android Things, Googles operativsystem för sakernas internet. (Eventuellt kan det samarbetet förklara ryktet om operativsystemet Andromeda, se ovan.) – Se tillverkaren Marvells webbsidor (stängd i mars 2020).

[android] [sakernas internet] [ändrad 8 mars 2020]

dot

  1. – engelska för punkt, prick. – Ord på dot, klicka här;
  2. (nerlagt) – varumärke för en liten knapp som trådlöst sände meddelanden och aktiverade funk­tioner på datorer, smarta mobiler och surfplattor i närheten. Den kom­mu­ni­cerade med Bluetooth och programmerades med en app. Dot kunde sända med­del­an­den till den som kom in i ett rum eller passerade en plats, och den kunde också starta program och hämta webbsidor. Knappen hade en inbyggd lysdiod som kunde ställas in för att ändra färg för att tipsa om vissa händelser. Dot var batteridriven och självhäftande. Den skulle gräsrotsfinansieras 2016 (länk), men det blev tydligen inget. – Se doteverything.co (arkiverad).

[nerlagt] [sakernas internet] [tecken] [ändrad 6 mars 2018]

Physical web

den fysiska webben – satsning på ett gemensamt användargränssnitt för sakernas internet, lett av Google. – Målet för projektet Physical web be­skrivs som att man ska kunna gå fram till vilket internetanslutet objekt som helst och kunna använda det med hjälp av sin mobiltelefon (till exempel) utan att först behöva ladda ner en app. Det ska räcka med ett klick. (Däremot kan det naturligtvis krävas inloggning, behörighet eller annat.) – Se Googles sidor för Physical web (länk) och GitHub (länk).

[användargränssnitt] [sakernas internet] [ändrad 15 juni 2017]