telematik

datakommunikation från maskin till maskin som hjälpmedel för styrning, övervakning och underhåll. Ordet används ofta om datorteknik och datakommunikation som hjälpmedel i fordon, men betydelsen har breddats och omfattar nu också stillastående maskiner. När ordet (telematique) myntades i Frankrike på 1980‑talet stod det för telekommunikation till och från datorer, vilket var ovanligt då. – På engelska: telematics.

[datakommunikation] [sakernas internet] [ändrad 4 oktober 2018]

phone home

ringa hem – om elektronisk utrustning: automatiskt skicka elektroniska meddelanden till tjänsteleverantören vid behov. – Exempel: hemelektronik som digitalboxar eller hyrd utrustning som kaffemaskiner på företag kan själva meddela tjänsteleverantören när det behövs service. Det förekommer också att datorprogram kan ”ringa hem” till programföretaget med information om vad som finns på datorns hårddisk – ibland utan datorns ägares vetskap. – Uttrycket är inspirerat av filmen ET (se IMDb, länk), där utomjordingen vill ta kontakt med sin hemplanet: ”phone home”.

[sakernas internet] [ändrad 30 januari 2019]