bladserver

tunn liten server, avsedd att monteras stående på högkant med kortsidan utåt i en speciell monteringsenhet tillsammans med en rad andra bladservrar. (Som böcker i en bokhylla.) Hela monteringsenheten med alla bladservrarna är avsett för montering i ett rack. – På engelska: blade server.

[it-system] [servrar] [ändrad 8 april 2022]

bakplan

(backplane) – anslutningskontakter på en dator, i synnerhet en server, för nät­kablar, minnes­enheter och andra till­behör samt kort­platser. Ordet an­vänds även om an­slut­ning­arna inte finns baktill. Termen används om hård­vara när man talar om vad och hur mycket som kan an­slutas och hur stor be­last­ning apparaten klarar. Från början var bak­planet helt enkelt datorns baksida.

[hårdvara] [ändrad 31 augusti 2017]

mikroserver

enkel billig server, avsedd att användas i stort antal i serverhallar eller i molnet. En tanke är att mikroservrar inte ska underhållas eller repareraras. Om en mikroserver krånglar ska den bara stängas av för gott och kasseras, och dess arbete tas över av en annan mikroserver. – Idén med mikroservrar växte fram i början av 2010‑talet. – På engelska: micro server.

[it-system] [servrar] [ändrad 5 december 2018]

server

  1. – dator som utför arbetsuppgifter i ett nätverk. – En server får sina arbetsuppgifter från andra datorer, normalt inte direkt från mänskliga användare. Eftersom en server normalt sköter sig själv har den vanligtvis inte tangentbord, bildskärm eller mus. Om något behöver åtgärdas gör administ­ra­tören det från sin egen dator. Moderna servrar är ofta så kallade bladservrar som stoppas in i stort antal i ett skåp (rack), ungefär som tryckta böcker i en bokhylla;
  2. – program som gör arbete åt ett annat program, klienten, och som användaren inte kommer åt direkt. Klienten och servern kan finnas på samma dator eller på olika datorer. Ett system där klienterna finns på persondatorer och servrarna finns på särskilda datorer kallas för klient‑serversystem. De körs normalt i lokala nätverk, men även webben kan beskrivas som ett klient-serversystem. Webbservrarna på internet fungerar tillsammans med klienter, nämligen webbläsare;
  3. – i operativsystem med mikrokärna kallas de andra programmen som ingår i operativsystemet för servrar.

– Observera att när man talar om servrar menar man i dagligt tal ofta hårdvara, alltså separata enheter som ingår i ett nätverk och har processor, minne och anslutningar. Men servrarnas funktion är att köra mjukvara – serverprogram. Det är serverprogrammen som tillför värde i it-systemen. Många produkter som heter något på server är mjukvara.

[servrar] [ändrad 30 september 2022]

applikationsserver

(application server)server som kör app­li­ka­tioner eller som gör tjänster åt applikationer (till skillnad från servrar som lagrar filer, styr trafiken i nätverk eller levererar statiska webb­­sidor). – Ordet används i flera betydelser:

  1. – server som kör applikationer på begäran av en klient i ett klient‑server‑system, och som skickar resultatet till klienten;
  2. – server som utgör mellanskiktet i ett tre­skiktat klient­server­system: den ligger mellan klienten (användaren) och en databas och söker, be­arbetar och presenterar in­for­ma­tion från data­basen för användarens klientprogram;
  3. webbapplikationsserver – server som framställer dynamiska webbsidor baserade på information i data­baser, och skickar de färdiga sidorna till användarnas webbläsare;
  4. – server som övervakar, under­håller, upp­daterar och skyddar andra applika­tioner i samma nät.

[applikationer] [it-system] [servrar] [ändrad 17 november 2019]