PrintMe

EFI PrintMe, tidigare PrintMe Networks – system för utskrifter över internet, lanserat 2001. Innebär i korthet att skrivare och faxar tilldelas ”telefonnummer”. Man kan sedan från en dator eller en telefon sända utskrifter till vilken PrintMe-anpassad skrivare som helst. Inga särskilda drivrutiner krävs. Även dokument kan tilldelas PrintMe-nummer. Man kan då beordra utskrift av dokument som man inte har direkt tillgång till. Bakom PrintMe står företaget Electronics for imaging, EFI (efi.com), i samarbete med företag som Adobe, Xerox och Yahoo. – Läs mer på printme.com.

[skrivare] [ändrad 5 februari 2018]

3d-skrivare

maskin som framställer tredimensionella materiella föremål efter rit­ningar som gjorts i dator (se CAD och physible3d‑ritning). – 3d‑skriv­are kan bland annat arbeta med:

  • – papper som lamineras (limmas ihop med många tunna skikt);
  • – gips i många lager;
  • – trä eller metall som fräses;
  • – eller flytande plast som härdas med laser (se computed axial lithography).

– Metoden att framställa föremål i tomma luften (till skillnad från att gjuta dem med formar) eller i en vätska kallas för fri­form­ning, friformsframställning eller additiv till­verk­ning. – 3d‑skriv­are används för framställning av enstaka modeller, rapid prototyping eller rapid fab, och för framställning av föremål i korta serier, direct digital manufacturing, DDM. Sedan mitten av 2010‑talet finns 3d‑skrivare för hobbybruk att köpa för några tusen kronor. Samtidigt framställs komplexa konstruktioner som byggnader och farkoster med komponenter gjorda med 3d‑skrivare. – Läs också om 4d‑skrivare och om extrusion (extrudering). – IDG:s artiklar om 3d-skrivare – se denna länk.

[industriell it] [3d-skrivare] [3d] [ändrad 11 september 2019]

physible

3d-ritning – ritning av tredimensionellt föremål för ”utskrift” på 3d‑skrivare. 3d‑skrivaren fram­ställer utifrån 3d‑ritningen ett tredimensionellt föremål. – Se också Defcad. (Physible kan också vara en felstavning av feasible – görbar.)

[3d-skrivare] [ändrad 11 september 2019]

print

  1. – to print eller to print out – att skriva ut, att göra en utskrift. – Se också skriv­are. – Ordet print eller skriva ut an­vänds ibland, särskilt av pro­gram­me­rare, också i be­ty­del­sen print to screen, alltså visa på bild­skärmen, vilket är för­virr­ande för den som tror att ut­skrifter alltid görs på papper. – Print­out – ut­skrift;
  2. – tryckta tidningar och tid­skrifter till skillnad från webb­tidningar;
  3. – se också 3d‑skrivare.

skrivarintrång

dataintrång genom skrivare i nätverk. Skrivare har utrymme för lagring av program och filer för sidor som ska skrivas ut, men skrivare är ofta oskydd­ade mot virus, trojaner och andra skade­program. Genom nätverket har skrivare också tillgång till datorer och servrar. – Skrivar­intrång kan ha två former:

  1. – angriparen får skrivaren att skicka kopior av de dokument som skrivs ut till angriparen. Detta görs av ett program som angriparen har installerat i smyg på skrivaren;
  2. – skrivaren används för att infektera datorer och servrar i nätverket. Syftet kan vara sabotage eller att samla in information. Detta kan göras av en trojansk häst som angriparen har installerat i smyg på skrivaren.

– På engelska: printer intrusion.

[attacker] [industrispionage] [skadeprogram] [skrivare] [ändrad 21 juni 2017]