wysiwyg

what you see is what you get – den ofta önskvärda egen­skapen att ett do­ku­ment ser likadant ut på pappers­ut­skriften som det gör på bild­skärmen. Detta var en nyhet på 1980-talet när för­kort­ningen var vanlig. – Läs också om wygiwys (what you get is what you see).

[förkortningar på W] [skrivare] [ändrad 1 januari 2018]

k

  1. – k är multipel­prefix för kilo- (= ⨯1 000). Det ska alltid skrivas med litet k. – Men i synnerhet i USA är det vanligt att det också skrivs med stort K (fel!), och K kan där också stå för kilo­gram. Inom foto och video anger k ibland hori­sontell upp­lösning: 4k står för ett bild­format med ungefär 4 000 bildpunkter på lång­sidan;
  2. – K är förkortning för svart i färglära. Det ingår i för­kort­ningen CMYK. Skrivs med stort K. – K står för svart eftersom det är sista bok­staven i black. B var upptaget: det står för blått.

[förkortningar på K] [multipelprefix] [skrivare] [tryckning] [ändrad 24 januari 2018]

CMYK

Fyra rutor med färgerna cyan (blågrönt), magenta (purpurrött), gult och svart. Bokstäverna C M Y och K står i respektive ruta.
Källa: Wikipedia.

förkortning för cyan, magenta, yellow, black (som förkortas K). – Det är de fyra färger som an­vänds i fyr­färgs­tryck, både i tryckerier och i färgskriv­are. Genom att blanda dem i olika proportioner får man fram approximationer av alla andra kulörer. Sättet att blanda färgerna kallas för sub­traktiv färgblandning. – Att cmyka (uttalas ”smyka”) en bild är att färg­­separera den för fyr­­färgs­tryck. För var och en av de fyra tryck­­plåtar, en i varje färg, som behövs per sida i fyr­färgs­tryck framställer man en separat bild­fil. – Jäm­­för med den färg­be­skriv­ning som behövs för en bild­skärm, RGB, och med YPbPr.

[förkortningar på C] [skrivare] [tryckning] [ändrad 5 december 2017]

laserskrivare

(laser printer) – vanlig typ av skrivare för kontor och hemmabruk. – Laserskriv­are överför text och bild till papper med hjälp av toner (ett slags pulver) som först fäster på en roterande trumma, sedan överförs från trumman till papperet. En rörlig laser, därav namnet laserskrivare, belyser de områden på trumman där det ska finnas text och bild. Ljuset från lasern ändrar den elektriska laddningen på de belysta delarna, vilket gör att tonern fäster. När trumman trycks mot papperet överförs tonern till papperet. En mer utförlig beskrivning finns i Wikipedia. – Laser­skriv­a­ren är en nära släkting till kopiatorn. Tekniken utvecklades på Xerox (se PARC) runt 1970. De första laserskrivarna var stora och mycket dyra. Men i mitten av 1980‑talet började Canon tillverka laserskrivare efter att ha väntat ut Xerox patent. Apple började då sälja laserskrivare, tillverkade av Canon, som tillbehör till Macintosh. Kombinationen av persondatorer, programmet Pagemaker† och laserskrivare gav upphov till fen­o­menet desktop publishing.

[it-historia] [skrivare] [ändrad 4 maj 2017]

PrintMe

EFI PrintMe, tidigare PrintMe Networks – system för utskrifter över internet, lanserat 2001. Innebär i korthet att skrivare och faxar tilldelas ”telefonnummer”. Man kan sedan från en dator eller en telefon sända utskrifter till vilken PrintMe-anpassad skrivare som helst. Inga särskilda drivrutiner krävs. Även dokument kan tilldelas PrintMe-nummer. Man kan då beordra utskrift av dokument som man inte har direkt tillgång till. Bakom PrintMe står företaget Electronics for imaging, EFI (efi.com), i samarbete med företag som Adobe, Xerox och Yahoo. – Läs mer på printme.com.

[skrivare] [ändrad 5 februari 2018]