Jackson, Startup L

Tecknad bild av signaturen Startup L Jackson.
Ute ur bilden.

Startup L Jackson – avslöjad pseudonym för en satirisk kommentator av it‑världen. Han skrev 2011—2015 på Twitter och hade där 78 000 följare. Många fram­stå­ende före­tags­ledare i Silicon Valley följde ”Jackson”. ”Jacksons” sista inlägg på Twitter kom den 31 de­cem­ber 2015. – I mars 2016 avslöjades det att Parker Thompson (angel.co/pt), en relativt okänd innovations­kapitalist i San Francisco, hade skrivit ”Startup L Jacksons” inlägg. – Se artikel med video i Bloomberg Technology (länk, kräver konto). – Se också bloggen Startups and shit (länk, vilande). – Läs också om Robert X Cringely.

[pseudonymer] [skvaller] [ändrad 30 maj 2017]

FOAF

förkortning för friend of a friend:

  1. – ett projekt som ut­formar en standard för maskinläsbara be­skriv­ningar i XML‑format av männi­skor och av re­la­tioner mellan männi­skor. – Läs mer på foaf-project.org. – FOAF‑projektets vokabulär har blivit en inofficiell standard på webben. Det har blivit en så kallad onto­logi som används i uppbyggnaden av den semantiska webben;
  2. ”en kompis till en kompis” – den på­stådda källa som knyts till en vandrings­sägen.

[förkortningar på F] [skvaller och rykten] [sociala nätverk] [xml] [ändrad 5 juli 2017]

infodemi

ryktesepidemi – snabb och omfattande ryktesspridning genom internet och mobiltele­foner. – Ordet infodemi används främst om ryktesepidemier som sprider en blandning av sanning, påhitt och rena lögner. Den användes troligen först om ryktes­sprid­ning om SARS‑influensan 2003 och senare om den så kallade svininfluensan 2009. – Skill­naden mot vandringssägner (urban legends) är att info­demier sprids mycket snabbt. – Även: kampanj av illa­sinnad ryktessprid­ning på inter­net. – Infodemi var ett av årets nyord 2020 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk) (men det har stått i denna ordlista sedan 2015). – På engelska: infodemic.

[skvaller och rykten] [årets nyord] [ändrad 28 december 2020]

Peeple

  1. Nicole McCullough och Julia Cordray.
    Nicole McCullough och Julia Cordray.

    – en app för poäng­sätt­ning av människor. – Användare av Peeple kan sätta betyg, 1—5, på i princip vem som helst, och skriva om­dömen om personen. Det krävs bara att de anger per­sonens mobil­nummer. Kritikern måste använda sitt riktiga namn. Den berörda kan begära rättelser och kommen­tera. – Positiva omdömen publiceras direkt, nega­tiva omdömen skickas till den berörda personen för even­tu­ella kommentarer och publiceras efter 48 timmar. Om den berörda personen inte har konto på Peeple pub­li­ceras bara posi­tiva omdömen. – Peeple grundades av Nicole McCullough och Julia Cordray, och körde igång i slutet av 2015. Redan innan dess fick den hård kritik, vilket ledde till föränd­ringar som, jämfört med det ursprung­­liga upplägget, tar större hänsyn till de berörda – vilket, enligt några kritiker, har gjort appen meningslös. Andra trodde att det hela var en bluff, avsedd att ge publicitet – se artikel i Snopes (länk). – Peeples webb­sidor på forthepeeple.com för­svann i början av oktober 2015, liksom dess konton på sociala medier, men återkom senare;

  2. – en digital kamera för titthål i dörrar (peephole). – Se peeple.io.

[appar] [kameror] [skvaller] [sociala medier] [ändrad 19 maj 2017]