etikett

  1. (label) – i domännamn och webbadresser: del av namnet som åtskiljs från andra delar med punkter (dots). – Exempel: www.idg.se har tre etiketter. Det kan ingå upp till 127 etiketter i ett domän­namn;
  2. – i kommunikation i IP‑nät: en adresslapp som en router bifogar ett paket för att underlätta dirigeringen för de routrar som paketet passerar senare
  3. – (etiquette – fint sätt) – se nät­etikett.

[domäner] [internet] [it-liv] [sociala medier] [ändrad 14 november 2018]

digital dirt

”digital dynga” – pinsamma yttranden som en person har publicerat på internet, och som senare kan användas emot henne; mindre smickrande sanna eller osanna påståenden som andra har publicerat om en person. – Se också blottar­kultur, digital hang­over, digital tatuering, cyber­disinhibi­tion, Gyges effect, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bankruptcy, rätt att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [förföljelse] [sociala medier] [ändrad 22 december 2019]

bleg

tiggarblogg – blogg som tigger pengar eller annan hjälp; to bleg att tigga om något genom en blog. Av engelska blog och beg, tigga.

[bloggar] [ändrad 23 april 2018]

After School

ett avvecklat anonymt socialt nätverk för amerikanska läro­verks­elever. Troligen nerlagt sommaren 2019. – Efter att After School lanserades hösten 2014 fick det hård kritik för att det användes för nät­mobbning och hot om våld och dödsskjutningar. After School fanns på webben och som app. På grund av kritiken tog Apple under en tid bort After School från App Store, men efter en del ändringar fanns appen åter där, liksom på Google Play; senare har den tagits bort från båda. – Se afterschoolapp.com (nere sedan oktober 2019). – Läs också om Canary†, Jodel, Nearby, Post­secret, Whisper och Yik Yak† samt om Rethink och Fulfiltret, två program som mot­verkar nät­mobbning.

[appar] [dold identitet] [sociala nätverk] [ändrad 8 november 2020]

Circly

namn på ett avvecklat finländskt socialt nätverk för användning med mobiltelefon, utvecklat med tanke på äldre. Det var en app för videosamtal med smarta mobiler. An­vändarna grupperade sig i små, slutna grupper, till exempel en familj. En sådan grupp kallas för en Circly. För an­vändare som inte var vana vid smarta mobiler fanns särskilt lätt­hanterliga assisted accounts. – Circly grundades 2011 i Finland av Matti Kari på företaget Pieni piiri (pienipiiri.fi, arkiverad). Nätverket användes i finländsk hälsovård och äldrevård. – Se circly.com (domänen avregistrerad 2018).

[nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 13 april 2018]