BBS-lagen

Lag om ansvar för elektroniska an­slags­­tavlor – svensk lag om vem som ansvarar för inne­­hållet på allmänna forum på internet eller i andra datornät. (Se BBS.) – –Lagen kräver bland annat att den som tillhandahåller ett sådant forum ska hålla upp­sikt över det som pub­li­ce­ras och ta bort inlägg som strider mot lagen, till exempel otillåtna person­­upp­­gifter, bilder på sexuella över­grepp mot barn och hets mot folkgrupp. – BBS‑lagen är inte tillämp­lig på forum som skyddas av ytt­rande­­fri­­hets­­grund­lagen (YGL). – –Lagtexten finns här.

[juridiska lagar] [sociala medier] [yttrandefrihet] [ändrad 2 juli 2017]

kommentarsfält

(comment field eller comments field) –– även: kommentarfält –– textruta nedanför tidningsartiklar och bloggar, avsedd för läsarnas kommentarer. (Ofta kallas hela listan med kommentarer för kommen­tars­fältet.) –Läsare kan skriva kommentarer direkt i fältet, och de publiceras antingen direkt eller efter gransk­ning och god­kännande (se moderering). Det kan krävas att läsaren först registrerar sig och / eller att hon löser en uppgift för att bevisa att hon är en människa (se robot­filter), så att man slipper kommentar­spam som skrivs av automatiska program. – Jäm­för med kommentars­ruta för engelska shoutbox. – Läs också om kommen­tars­fält för alla.

[diskussioner] [ändrad 2 februari 2018]