sociala nätverk

(social networks)sociala kontaktnät – webb­plats för kontakter mellan människor som känner varandra, direkt eller indirekt. Det är en typ av sociala medier. – För att delta i ett socialt nätverk på internet måste man först bli medlem. Man kontaktar sedan andra medlemmar, lämpligen sådana som man redan känner, och ber att få ha dem som kontakter eller vänner (terminologin varierar – se också avvänna). Varje medlem bygger upp en lista med kontakter, men normalt kan ingen enskild medlem överblicka hela det sociala nät­verket. Däremot kan man successivt utvidga sitt eget nät­verk genom att ta kontakt med sina kontakters kontakter. – Sociala nätverk brukar ha e‑post, diskussionsforum, grupper och andra gemensamma aktiviteter. Många använder sociala nätverk för meddelanden i stället för vanlig e‑post, eftersom sociala nät­verk är tämligen spam-fria. – Kända sociala nätverk är Facebook, LinkedIn och Myspace. – Twitter ses ofta som ett socialt nätverk, men mer precist är Twitter en mikroblogg. – Termen socialt nätverk är hämtad från sociologin där det beskriver hur människor som känner varandra, ofta beskrivet med ett streck­­dia­gram. Det kallas också för sociogram. – Se också community, Dun­bar‑tal, geosocial, socialize och virtuell gemenskap. Det finns också antisociala nätverk.

[sociala nätverk] [ändrad 27 november 2019]

After School

ett anonymt socialt nätverk för amerikanska läro­verks­elever. Troligen nerlagt sommaren 2019. – Sedan After School lanserades hösten 2014 har det kritiserats hårt för att det har använts för nät­mobbning och hot om våld och dödsskjutningar. After School finns på webben och som app. På grund av kritiken tog Apple under en tid bort After School från App Store, men efter en del ändringar fanns appen åter där, liksom på Google Play. – Se afterschoolapp.com (nere sedan oktober 2019). – Läs också om Canary†, Jodel, Nearby, Post­secret, Whisper och Yik Yak† samt om Rethink och Fulfiltret, två program som mot­verkar nät­mobbning.

[appar] [dold identitet] [sociala nätverk] [ändrad 30 november 2019]

Circly

namn på ett avvecklat finländskt socialt nätverk för användning med mobiltelefon, utvecklat med tanke på äldre. Det var en app för videosamtal med smarta mobiler. An­vändarna grupperade sig i små, slutna grupper, till exempel en familj. En sådan grupp kallas för en Circly. För an­vändare som inte var vana vid smarta mobiler fanns särskilt lätt­hanterliga assisted accounts. – Circly grundades 2011 i Finland av Matti Kari på företaget Pieni piiri (pienipiiri.fi, arkiverad). Nätverket användes i finländsk hälsovård och äldrevård. – Se circly.com (domänen avregistrerad 2018).

[nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 13 april 2018]

Nearby

amerikanskt anonymt och platsbaserat socialt nätverk. Kallas också för Nearby Live. – Syftet med Nearby är, enligt grundarna, att hjälpa män­ni­skor att skaffa vänner. Nearby använder den smarta mobilens gps‑mot­tagare för att fast­ställa var mobilen finns. Den tar sedan reda på vilka andra Nearby-användare som finns i närheten och listar dem för an­vändaren. Användaren kan sedan ta kontakt med andra användare och delta i diskussioner med dem. – Nearby drivs av ett företag i Palo Alto. Det lan­se­ra­des 2010 under namnet Who’s near me. Efter att ett annat före­tag, Whoshere, klagade på varu­­­märkes­­­­in­trång bytte tjänsten först namn till WNM Live, sedan till Nearby. – Se wnmlive.com.

[appar] [sociala nätverk]

geosocial

geografisk och social. – Uttrycket geo­social används om sociala nät­verk som på olika sätt använder deltagarnas geo­­grafiska position. En variant är att man kan se vilka vänner (som använder samma geosociala program) som finns i närheten. För­ut­sätt­ningen är att del­tagarna an­vänder datorer, mobiltelefoner eller surf­­plattor som kan fast­­ställa var de är.

[geo] [sociala nätverk] [ändrad 10 oktober 2018]

Ello

ett socialt nätverk inriktat på kreativt skapande. Marknadsfördes först som ett alter­nativ till Facebook, men har nischat in sig. Före­taget har lovat att inte sälja information om användarna till utom­stående. Ello finansieras enligt freemium-modellen, det vill säga att medlem­skap är gratis, men det erbjuds extra­tjänster som kostar. – Ello lanse­rades i början av 2014 av Paul Budnitz (budnitz.com) och hans med­arbetare. Ello fick en skjuts i sep­tember 2014 när Face­book fick kritik från LGBT-kretsar för att det uteslöt medlemmar som inte an­vände sitt riktiga namn, vilket bland annat drabbade dragshowartister. Ello tillåter däremot att medlemmarna inte använder sina riktiga namn. För att bli medlem av Ello måste man be om en inbjudan. – Se ello.co.

[sociala nätverk] [ändrad 12 november 2018]

avvänna

(unfriend eller defriend) – stryka någon som vän (kontakt) i ett socialt nätverk som Face­book. Kallas också skämt­samt på engelska för deface. Svenska Face­book kallar det för ta bort som vän. Det kallas ibland även för att ovänna, men man behöver inte vara ovän med den som man tar bort som vän. – Engelska un­­friend utsågs 2009 till årets ord av New Oxford American Dictionary (länk). – Se också Whopper sacrifice. – Läs också om sluta gilla (unlike) och Reactions.

[sociala nätverk] [ändrad 4 juli 2019]